Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 12/2018
D1 v smere Košice → Prešov, diaľničná prípojka Budimír Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Premávka presmerovaná na novovybudovanú vetvu križovatky. Rýchlosť znížená na 60 km/h 28.10.2019 30.11.2019 11.11.2019
D1 v smere Prešov → Košice, diaľničná prípojka Budimír Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. Rýchlosť znížená na 60 km/h 28.10.2019 30.11.2019 11.11.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Svrčinovec Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Svrčinovec v km 0,600 - 0,650 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Čierne Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Čierne v km 2,055-2,235 a 5,095-5,280 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Skalité Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Skalité v km 7,885 - 7,930, 8,215 - 8,222, 11,885 - 11,993, 12,100 - 12,200, 12,185 - 12,420 a km 13,244 - 13,353 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
18 Žilina: Estakáda až Ľavobrežná v úseku Estakáda/Ľavobrežná – Kysucká obojsmerne Práce na ceste. Premávka v jednom jazdnom pruhu šírky 3,5 metra. 04.11.2019 30.11.2019 30.10.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Údržba zelene. Úsek cyklicky krátkodobo uzatváraný. Spracovanie kalamitnej ťažby dreva. Úsek cyklicky uzavtváraný v intervaloch 30 min. uzávierka a 30 min uvoľnenie uzávierky. 17.11.2019 17.11.2019 05.11.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Údržba zelene. Úsek cyklicky krátkodobo uzatváraný. Spracovanie kalamitnej ťažby dreva. Úsek cyklicky uzavtváraný v intervaloch 30 min. uzávierka a 30 min uvoľnenie uzávierky. 16.11.2019 16.11.2019 05.11.2019
50 Trenčín ↔ Prievidza, obec Hradište Oprava vozovky. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. Oprava vozovky v mieste križovatky s cestou II/579. 15.11.2019 17.11.2019 16.10.2019
51 Senica ↔ Trnava, v úseku Biela hora – Trstín-kameňolom Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 03.10.2019 24.11.2019 07.11.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Oravský Podzámok Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.11.2019 15.11.2019 07.11.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
59 Trstená ↔ Kraków (PL), v úseku Trstená-SNP – Trstená-Odbojárov Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste II/520 a rýchlostnej komunikácii R3 - obchvat Trstenej. 28.10.2019 - 30.10.2019
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 09/2018 - 03.07.2019
61 Trenčín: Bratislavská v úseku Hlavná – Ľ. Stárka obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2019 15.11.2019 15.03.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 25.02.2019 - 21.02.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 14.06.2019 31.07.2020 14.06.2019
63 Komárno: Rákócziho až Novozámocká v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 15,0 t celkovej hmotnosti. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti:
Po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.
26.06.2019 31.05.2020 24.06.2019
64 Nitra: Trieda Andreja Hlinku až Štúrova v úseku Akademická – Wilsonovo nábr. Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Úsek uzatvorený v smere Topoľčany - Nové Zámky.
Tranzitná nákladná doprava má odlišnú obchádzku vyznačenú dopravnými značkami po cestách I/51 a R1.
28.08.2019 20.12.2019 23.08.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Oslany – Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 23.04.2019 15.11.2019 07.11.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
66 Brezno ↔ Poprad, obec Heľpa Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 15.04.2020 15.06.2020 04.10.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Ždiar – Podspády-Príslop Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Kamenica nad Cirochou Výstavba odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Cesta je uzavretá pre vozidlá do 3,5 t - obchádzka je po miestnych komunikáciách vyznačená dočasným dopravným značením. Doprava nad 3,5 t je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. 23.09.2019 30.05.2020 27.09.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 1. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 09.07.2019 30.11.2019 24.09.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 2. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 01.04.2020 30.06.2020 09.07.2019
75 Nové Zámky: Bezručova, Most cez Nitru Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Realizácia stavby: "Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016". Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t: Dvory nad Žitavou - II/511 - II/509 - Bajč - I/64 - Nové Zámky (obojsmerne). Pre vozidlá do 7,5 t: III/1503 - Nové Zámky - I/64 - III/1495 - I/75 (objsmerne) 15.07.2019 27.12.2019 11.07.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, obec Dvory nad Žitavou Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Práce prebiehajú od 6:00 do 18:00 denne. 09.09.2019 15.11.2019 12.09.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Červený majer – Kolta Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 11.11.2019 30.11.2019 09:07
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Horné Semerovce - Hokovce - Slatina a opačne, dĺžka obchádzky je 2,7 km. 22.07.2019 23.12.2019 18.07.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2019 zajtra 24:00 12.03.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia chodníkov v obci. 15.04.2019 zajtra 24:00 17.04.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2020 10/2020 19.02.2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01/2019 31.03.2020 01/2019
507 Hlohovec: Hviezdoslavova až Dukelská v úseku Železničná – odb.Topoľčany obojsmerne Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 07.10.2019 30.11.2019 09:19
514 Hlohovec ↔ Topoľčany, obec Dolné Trhovište Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Dolné Otrokovce - Horné Otrokovce - Tepličky - križovatka ciest II/507 a II/514 pred Hlohovcom - Dolné Trhovište 04.11.2019 24.11.2019 05.11.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, v úseku odb. Petrova Lehota – Trenčianska Teplá Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Viacero opravovaných úsekov. 13.09.2019 30.06.2020 17.09.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, obec Trenčianske Teplice Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená cez Štvrť SNP. 09.09.2019 14.12.2019 10.09.2019
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Kapušany-Námestie Sv. Martina – Kapušany-Nová Štvrť Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste I/18 (ul. Prešovská) a ceste III/3433 (ul. Nová Štvrť). 12.08.2019 30.11.2019 03.09.2019
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Kapušany-Nová Štvrť – hr. okr. Bardejov Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty II/545 Kapušany - hranica okresu Bardejov. Niekoľko úsekov opráv vozovky a mostov. 27.08.2019 30.11.2019 06.09.2019
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Janovce – odb. Hervatov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty II/545 Janovce - Kľušov. Ide o niekoľko úsekov opráv. 15.07.2019 31.05.2020 06.09.2019
572 Most pri Bratislave ↔ Lehnice, v úseku odb. Šamorín – Lehnice Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Hubice - Oľdza - Lehnice 05.08.2019 05.12.2019 05.08.2019
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 11/2018 30.11.2019 11/2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Malá Poľana – Krásny Brod-odb. Roškovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 9 opravovaných úsekov po cca 800m. Premávka vedená v jednom jazdnom pruhu obojsmerne. 29.07.2019 30.11.2019 06.09.2019
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka: Osobné auta, autobusy, zložky záchranného systému a vozidla do 3,5 t po ceste III/3869 a miestných komunikáciach v oboch smeroch na cestu II/559. Vozidlá do 12 m, po ceste III/3869 a III/3865 do obce Čabiny a na cestu II/559 v oboch smeroch. Vozidlá nad 12 m sú zo smeru Stropkov odkláňané v obci Havaj z cesty II/575 na cestu II/554 v smere na Humenné a Vranov. V meste Stropkov je na ceste I/15 dočasné dopravné značenie upozorňujúce na uzávierku cesty II/575 v obci Krásny Brod pre vozidlá nad 12 m. 30.07.2019 30.11.2019 06.09.2019
581 Senica ↔ Myjava, v úseku Majeríčky – hr. okr. Myjava Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 12.08.2019 01.12.2019 08.08.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš-D1 Liptovský Mikuláš Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 22.10.2019 15.11.2019 22.10.2019
1295 Trnava ↔ Častá, v úseku Trnava-Ružindolská – Suchá nad Parnou Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.09.2019 02.12.2019 09.10.2019
1377 Šamorín ↔ Lehnice, v úseku Kráľovianky – Čukárska Paka Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 27.09.2019 31.12.2019 01.10.2019
1547 Levice ↔ Nová Dedina, obec Nová Dedina Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.09.2019 30.11.2019 12.09.2019
2013 Oščadnica ↔ Veľká Rača-Lalíky, v úseku Oščadnica-odb. Žilina – Oščadnica-odb. Dedovka Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Stavba: "Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 most cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica. Premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu. 29.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
2052 Kysucké Nové Mesto: D. Poľského až Murgašova v úseku Nábrežná – Podjazd pod železnicou obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2053 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Vajanského v úseku D. Poľského – Belanského obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2095 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Cesta do Rudiny v úseku Murgašova – hranice mesta obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, v úseku Oravice – Vitanová Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.10.2019 30.11.2019 17.10.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, obec Vitanová Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.10.2019 30.06.2020 17.10.2019
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, v úseku Liptovský Mikuláš-Areál vodných športov – Ploštín Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 22.10.2019 15.11.2019 22.10.2019

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.