Autorské práva

Produkt Držiteľ práv

Údaje o počasí a zjazdnosti ciest

Údaje, publikované na týchto stránkach sú verejné a môžu byť ďalej šírené a distribuované, za predpokladu uvedenia informácie, že zdrojom týchto údajov je stránka www.zjazdnost.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

© 2020  Slovenská správa ciest
© 2020  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
© 2020  Granvia Operation, a.s.
© 2020  Regionálne cesty Bratislava a.s.
© 2020  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
© 2020  Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
© 2020  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
© 2020  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
© 2020  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
© 2020  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
© 2020  Správa ciest Košického samosprávneho kraja
© 2020  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Údaje Modelu cestnej siete a Jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií

© Slovenská správa ciest, Cestná databanka, www.cdb.sk

Údaje SVM50

© SVM50,ÚGKK SR 2002, 078/041116 - AG

Údaje ZBGIS

© ZBGIS ®, ÚGKK SR 86-102-1652/2017, 2017

Ortofotomapa

© Ortofotomapa © EUROSENSE, GEODIS Slovakia

Programové vybavenie "Informačný systém Dopravnej spravodajskej služby"

© 2010 – 2019  Weldun, spol. s r.o.