Kontakty

Slovenská správa ciest
Odbor cestnej databanky

Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19  Bratislava

infoCDB@ssc.sk

Slovenská správa ciest
Generálne riaditeľstvo

(02) 50255 111 – ústredňa
ssc@ssc.sk

Slovenská správa ciest
Centrálny dispečing dopravnej spravodajskej služby

(02) 5556 7843
dispecing@dic.ssc.sk