Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/64 Branč (hr. NZ/NR) Nitra, odb. Levice (I/51) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/513 Rišňovce Nitra, Kynek (I/51) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Vráble RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/64 Nitra-sever (R1A) Koniarovce RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitra RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/511 Tesárske Mlyňany (I/65) Žitavce RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
III/1581 hr. okr. LV/ZM Olichov (I/65) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/562 Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) hr. okr. NR/SA RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/65 Jelenec Olichov (III/1522) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Nitra, Brezový háj (R1A) Veľký Lapáš (obaľovňa) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/65 Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) Jelenec RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Veľký Lapáš (obaľovňa) hr. okr. NR/LV RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/593 Dražovce (I/64) hr. okr. NR/TO RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/511 Skýcov (III/1750) Zlaté Moravce (I/65) RSÚC NR Nitra 11:29 bez obmedzení vlhká žiadny
III/1774 Prievidza-centrum (I/64) Bojnice SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitrianske Pravno SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Prievidza-Centrum (III/1774) Nitrianske Pravno (II/519) SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Nitrianske Pravno (II/519) Fačkovské sedlo SC TSK VOJ Prievidza 11:10 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Jalovec SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Prievidza-Juh (I/9) Prievidza-Centrum (III/1774) SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
II/519 Nitrianske Pravno (I/64) Vyšehradné SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Oslany (II/512) Nováky (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Prievidza SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Nováky Prievidza (I/64) SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Handlová Nová Lehota (hr. PD/ZH) SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Prievidza (I/64) Handlová SC TSK VOJ Prievidza 11:10 bez obmedzení mokrá žiadny
II/574 Pruské (II/507) Ilava (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
II/507 Borčice Dulov SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/57 Nemšová (D1) Dubnica nad Váhom (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
II/574 Ilava (I/61) Homôľka (hr. TN/PD) SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Ilava SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/61 Trenčianska Teplá Ladce (D1) SC TSK VOJ Považská Bystrica 10:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľké Kapušany SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 10:39 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 10:32 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Štrba (III/3060) Bôrik (záp. portál) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Jánovce (I/18) Levoča (I/81) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Poprad-Tatry (II/534) Matejovce (I/66) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Tunel Bôrik NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Važec (I/18) Štrba (III/3060) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Bôrik (vých. portál) Poprad-Letisko (I/18) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Poprad-Letisko (I/18) Poprad-Tatry (II/534) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
D1 Matejovce (I/66) Jánovce (I/18) NDS 10:30 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
II/512 Horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m mokrá žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2530 Horský prechod Cukmantel BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
II/428 Žarnovica-juh (R1) Žarnovica-sever (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2530 Hodruša-Hámre (III/2520) Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
II/512 Píla Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 10:28 bez obmedzení mokrá žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2493 Červená Studňa Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Štiavnica BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 10:27 bez obmedzení mokrá žiadny
D2 Stupava-Juh (D4) BA Lamač (II/505) NDS 10:26 bez obmedzení mokrá žiadny
D4 Stupava (I/2) Devínska N.Ves, VW (II/505) NDS 10:26 bez obmedzení mokrá žiadny
D2 Malacky (II/503) Lozorno (I/2) NDS 10:26 bez obmedzení mokrá žiadny
D2 Kúty (I/2) Malacky (II/503) NDS 10:26 bez obmedzení mokrá žiadny
D2 Lozorno (I/2) Stupava-Juh (D4) NDS 10:26 bez obmedzení mokrá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.