Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
II/510 Horné Janíky, odb. Čakany hr. okr. DS/GA SÚC TTSK Dunajská Streda 11:48 bez obmedzení mokrá žiadny
II/503 Šamorín (I/63) Hurbanova Ves (III/1060) SÚC TTSK Dunajská Streda 11:48 bez obmedzení mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Šamorín SÚC TTSK Dunajská Streda 11:48 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 Rovinka hr. okr. SC/DS SÚC TTSK Dunajská Streda 11:48 bez obmedzení mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Dunajská Streda SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
II/506 Báč (I/63) Ňárad SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
II/507 Dunajská Streda (I/63) Jahodná SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
II/507 Gabčíkovo (II/506) Dunajská Streda (I/63) SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
II/572 odb. Miloslavov (hr. SC/DS) Dunajská Streda (I/63) SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 hr. okr. SC/DS Dunajská Streda-východ (II/572) SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 Dunajská Streda, východ (II/572) Veľký Meder (hr. DS/KN) SÚC TTSK Dunajská Streda 11:45 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3401 hr. KE/KS Haniska (I/17) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:33 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:33 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:33 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 10:33 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/19 Ďudošík (III/3327) Košický Klečenov SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/19 Košické Oľšany (III/3325) Ďudošík (III/3327) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3339 Budimír (D1) Vajkovce (III/3325) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Košický Klečenov SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajkovce (III/3339) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/576 Herľany Bidovce (I/19) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:32 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/63 BA Bajkalská (I/61) Rovinka Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
II/572 Bratislava, Patrónka (I/2) Bratislava, Bajkalská (I/61) Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
II/502 BA Račianske mýto (II/572) BA Rača, odb. Vajnory Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
I/2 Záhorská Bystrica (D4) BA Mlynská Dolina (D2) Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
I/2 BA Incheba (D1) Čunovo, št. hr. HUN Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
I/61 BA Prievoz (D1) BA Pri Mlyne Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
I/61 BA Petržalka, št. hr. AUT BA Incheba (I/2) Mesto Bratislava 10:32 bez obmedzení vlhká žiadny
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN SC KSK Moldava nad Bodvou 10:30 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 10:30 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/548 horský prechod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 10:30 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 10:30 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:30 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3102 Veľká Lomnica (II/540) Stará Lesná, žel. st. (II/537) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/534 Poprad (I/18) Starý Smokovec (II/537) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Hranovica (III/3069) Veľká Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Poprad SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Poprad (II/534) Jánovce (II/536) SÚC PSK Poprad 10:13 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3060 Tatranská Štrba (I/18) Štrba (D1) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3064 Svit (I/18) Tatranská Polianka (II/537) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 hr. okr. LM/PP Poprad (II/534) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R1 Trnava (D1) Sereď (I/62) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1A Lehota (R1) Nitra, Brezový háj (I/51) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Trnava-Modranka (I/51) Trnava (D1) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Veľké Zálužie (III/1674) Nitra-Západ (R1a) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Šoporňa (I/62) Veľké Zálužie (III/1674) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Dolná Streda (II/507) Šoporňa (I/62) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Sereď (I/62) Dolná Streda (II/507) NDS 10:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lučatín BBRSC Banská Bystrica 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3078 Podspády (I/66) Podspády/Jurgów, št. hr. SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/536 Jánovce (I/18) Kežmarok (I/66) SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Veľká Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (II/537) SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kežmarok SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/537 Tatranská Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (I/66) SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Tatranská Kotlina (II/537) Ždiar SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/540 Veľká Lomnica (I/66) Tatranská Lomnica (II/537) SÚC PSK Poprad 10:11 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 horský prechod Branisko SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Jánovce (II/536) Levoča (II/533) SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/536 odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) Spišský Štvrtok (I/18) SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/533 Harichovce (hr. SN/LE) Levoča (I/18) SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Levoča (II/533) Beharovce (III/3261) SÚC PSK Poprad 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/60 Žilina-Kragujevská (I/61) Žilina-Košická (I/18) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/60 Žilina-Košická (I/18) Žilina-Kragujevská (I/61) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Žilina SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/507 Oblazov Žilina (I/11) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/64 odb. Turie (III/2084) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Žilina (I/60) Jánošikovo (hr. ZA/MT) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/11 Žilina-Sever (D3) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/583 Žilina Budatín (I/11) Teplička n.V. SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/61 Plevník-Drienové (hr. PB/BY) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 10:10 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Rajec SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/64 Fačkov (obec) odb. Turie (III/2084) SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/64 horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/517 Malé Lednice (hr. PB/ZA) Rajec (I/64) SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/10 Kolárovice Bytča (I/61) SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/10 horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/507 hr. okr. PB/BY Oblazov SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Bytča SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/541 Kotešová, križ. II/507 Semeteš SC ŽSK Horné Považie 10:09 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Budatín SC ŽSK Horné Považie 10:08 zimné pneumatiky mokrá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.