Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
I/51 hr. okr. SE/TT Trnava-sever (II/504) SÚC TTSK Trnava 10:38 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Buková SÚC TTSK Trnava 10:38 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Doľany Trstín (I/51) SÚC TTSK Trnava 10:38 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Trstín (I/51) Dechtice SÚC TTSK Trnava 10:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/1581 hr. okr. LV/ZM Olichov (I/65) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) Jelenec RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
II/562 Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) hr. okr. NR/SA RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Vráble RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Skýcov (III/1750) Zlaté Moravce (I/65) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Nitra, Brezový háj (R1A) Veľký Lapáš (obaľovňa) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
II/513 Rišňovce Nitra, Kynek (I/51) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Nitra RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
II/593 Dražovce (I/64) hr. okr. NR/TO RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Nitra-sever (R1A) Koniarovce RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Branč (hr. NZ/NR) Nitra, odb. Levice (I/51) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Tesárske Mlyňany (I/65) Žitavce RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Veľký Lapáš (obaľovňa) hr. okr. NR/LV RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Jelenec Olichov (III/1522) RSÚC NR Nitra 10:25 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 10:19 bez obmedzení suchá žiadny
III/3401 hr. KE/KS Haniska (I/17) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:19 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:19 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:19 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Herľany Bidovce (I/19) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajkovce (III/3339) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Ďudošík (III/3327) Košický Klečenov SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
III/3339 Budimír (D1) Vajkovce (III/3325) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Košické Oľšany (III/3325) Ďudošík (III/3327) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Košický Klečenov SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení suchá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení vlhká žiadny
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 horský prechod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 10:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
D2 Lozorno (I/2) Stupava-Juh (D4) NDS 10:15 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Stupava-Juh (D4) BA Lamač (II/505) NDS 10:15 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Malacky (II/503) Lozorno (I/2) NDS 10:15 bez obmedzení vlhká žiadny
D2 Brodské, št. hr. CZE Kúty (I/2) NDS 10:15 bez obmedzení vlhká žiadny
D4 Stupava (I/2) Devínska N.Ves, VW (II/505) NDS 10:15 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Kúty (I/2) Malacky (II/503) NDS 10:15 bez obmedzení vlhká žiadny
II/507 hr. okr. NM/TN Trenčianska Turná (I/9) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/9 Chocholná (D1) Svinná (III/1860) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Štvrtok (hr. NM/TN) Trenčín-Centrum (II/507) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Trenčianska Turná (I/9) Trenčín-Centrum (I/61) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Trenčín SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Trenčín-Centrum (II/507) Trenčianska Teplá SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Trenčín-Bratislavská (I/61) Borčice SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/57 Horné Srnie, št. hr. CZE Nemšová (D1) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Machnáč SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/516 Trenčianska Teplá (I/61) Dežerice (hr. TN/BN) SC TSK VOJ Trenčín 10:12 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Svidník SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/575 Stropkov (I/15) hr. okr. SP/ML SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/21 Svidník (I/77) Vyšný Komárnik, št. hr. PLN SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R4 Svidník-juh (I/21) Svidník-sever (I/21) SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Stropkov SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/15 Holčíkovce (III/3634) Stročín (I/21) SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/554 Varechovce Havaj (II/575) SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/21 Matovce (II/556) Svidník (I/77) SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Hutka Svidník (I/21) SÚC PSK Svidník 10:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3483 Tarnov (I/77) Kurov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lenartov SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 10:11 úsek uzatvorený vlhká žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/67 horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Štítnik SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/556 hr. okr. VT/SK Giraltovce (I/21) SÚC PSK Bardejov 10:11 bez obmedzení vlhká žiadny
II/545 Zborov (I/77) Becherov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/556 Matovce (I/21) Turany nad Ondavou (I/15) SÚC PSK Bardejov 10:11 bez obmedzení vlhká žiadny
II/545 hr. okr. PO/BJ Bardejov (I/77) SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Giraltovce SÚC PSK Bardejov 10:11 bez obmedzení vlhká žiadny
I/21 hr. okr. PO/SK Matovce (II/556) SÚC PSK Bardejov 10:11 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Bardejov SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 10:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 10:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 10:10 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.