Dopravné obmedzenia - 23.10.2019, 17:03

Zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 12/2018
D2 Bratislava ↔ Brno (CZ), Tunel Sitina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 25.10.2019 26.10.2019 02.10.2019
R1 v smere Zvolen → Nitra, v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik Práce na ceste. Pravý jazdný pruh uzatvorený. 21.09.2019 25.10.2019 20.09.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Svrčinovec Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Svrčinovec v km 0,600 - 0,650 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Čierne Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Čierne v km 2,055-2,235 a 5,095-5,280 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Skalité Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Skalité v km 7,885 - 7,930, 8,215 - 8,222, 11,885 - 11,993, 12,100 - 12,200, 12,185 - 12,420 a km 13,244 - 13,353 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
18 Valašské Meziříčí (CZ) ↔ Žilina, v úseku Dolný Hričov-odb. Bitarová – Horný Hričov Oprava vodorovného dopravného značenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 06.11.2019 08.11.2019 10.10.2019
18 Valašské Meziříčí (CZ) ↔ Žilina, v úseku Dolný Hričov-odb. Bitarová – Horný Hričov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 14.10.2019 25.10.2019 10.10.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Údržba zelene. Úsek cyklicky krátkodobo uzatváraný. Spracovanie kalamitnej ťažby dreva. Úsek cyklicky uzavtváraný v intervaloch 30 min. uzávierka a 30 min uvoľnenie uzávierky. 28.09.2019 28.10.2019 26.09.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 12.08.2019 10.11.2019 12.06.2019
50 Brno (CZ) ↔ Trenčín, v úseku Drietoma/Starý Hrozenkov (CZ) – Drietoma Oprava odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Viacero úsekov s maximálnou dĺžkou jednotlivého úseku do 250 m. 30.09.2019 30.10.2019 24.09.2019
50 Trenčín ↔ Prievidza, obec Hradište Oprava vozovky. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. Oprava vozovky v mieste križovatky s cestou II/579. 15.11.2019 17.11.2019 16.10.2019
50 Trenčín ↔ Prievidza, v úseku Horné Vestenice – Nitrianske Sučany Oprava vozovky. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Oprava vozovky v mieste križovatky s cestou III/1711 - odbočka do obce Nitrica. 08.10.2019 31.10.2019 07.10.2019
51 Hodonín (CZ) ↔ Senica, v úseku Holíč/Hodonín (CZ) – Holíč Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Holíč - Skalica - Sudoměřice - Hodonín 22.07.2019 31.10.2019 15.07.2019
51 Hodonín (CZ) ↔ Senica, v úseku Radošovce – Lopašov Oprava zvodidiel. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Uzávierka platí denne od 8:00 do 15:00. zajtra 08:00 29.10.2019 10:43
51 Senica ↔ Trnava, v úseku Biela hora – Trstín-kameňolom Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Obmedzenie pre nadmernú prepravu: hmotnosť súpravy max 60 ton. 03.10.2019 24.11.2019 11.10.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Oravský Podzámok Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 13.09.2019 30.10.2019 13.09.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
59 Ružomberok ↔ Kraków (PL), v úseku Trstená-Nábrežie Ľ. Štúra – Trstená-SNP Verejné podujatie. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po uliciach Malý rad, Zápotočná, Hattalova. 08.11.2019 09.11.2019 27.09.2019
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 09/2018 - 03.07.2019
61 Trenčín: Bratislavská v úseku Hlavná – Ľ. Stárka obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2019 15.11.2019 15.03.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 25.02.2019 - 21.02.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 14.06.2019 07/2020 14.06.2019
63 Komárno: Rákócziho až Novozámocká v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 15,0 t celkovej hmotnosti. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti:
Po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.
26.06.2019 31.05.2020 24.06.2019
64 Nitra: Trieda Andreja Hlinku až Štúrova v úseku Akademická – Wilsonovo nábr. Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Úsek uzatvorený v smere Topoľčany - Nové Zámky.
Tranzitná nákladná doprava má odlišnú obchádzku vyznačenú dopravnými značkami po cestách I/51 a R1.
28.08.2019 20.12.2019 23.08.2019
64 Partizánske: Mostová, križovatka Bielická Oprava vozovky. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 08.11.2019 10.11.2019 16.10.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Oslany – Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 23.04.2019 31.10.2019 05.06.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Nedožery-Brezany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.04.2019 31.10.2019 04.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, v úseku Nitrianske Pravno-odb. Kalvária Solka – Kľačno Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 03.10.2019 31.10.2019 04.10.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
66 Zvolen: Neresnická v úseku motorest Suchá Kôrka – Lučenecká/Neresnická obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.10.2019 19.07.2019
66 Brezno ↔ Poprad, obec Heľpa Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 15.04.2020 15.06.2020 04.10.2019
66 Brezno ↔ Poprad, obec Heľpa Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 02.10.2019 31.10.2019 04.10.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Ždiar – Podspády-Príslop Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, v úseku Pusté Pole-sever – Ľubotín-sever Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Oprava zosuvu. Úsek dlhý 300 m. 13.09.2019 11.11.2019 30.09.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, križovatka Ľubotín-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.10.2019 27.06.2019
72 Rimavská Sobota ↔ Brezno, obec Michalová Práce na ceste. 27.03.2019 30.10.2019 04.04.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Kamenica nad Cirochou Výstavba odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Cesta je uzavretá pre vozidlá do 3,5 t - obchádzka je po miestnych komunikáciách vyznačená dočasným dopravným značením. Doprava nad 3,5 t je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. 23.09.2019 30.05.2020 27.09.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 1. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 09.07.2019 30.11.2019 24.09.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 2. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 01.04.2020 30.06.2020 09.07.2019
75 Nové Zámky: Bezručova, Most cez Nitru Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Realizácia stavby: "Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016". Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t: Dvory nad Žitavou - II/511 - II/509 - Bajč - I/64 - Nové Zámky (obojsmerne). Pre vozidlá do 7,5 t: III/1503 - Nové Zámky - I/64 - III/1495 - I/75 (objsmerne) 15.07.2019 27.12.2019 11.07.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, obec Dvory nad Žitavou Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Práce prebiehajú od 6:00 do 18:00 denne. 09.09.2019 15.11.2019 12.09.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Horné Semerovce - Hokovce - Slatina a opačne, dĺžka obchádzky je 2,7 km. 22.07.2019 23.12.2019 18.07.2019
77 Spišská Belá ↔ Stará Ľubovňa, obec Hniezdne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.03.2019 31.10.2019 27.06.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), v úseku Námestovo-Polom – Klin Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Počas výmeny povrchu vozovky bude premávka vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo. 01.08.2019 31.10.2019 14.10.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2019 14.11.2019 12.03.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia chodníkov v obci. 15.04.2019 14.11.2019 17.04.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), v úseku Oravská Polhora – Oravská Polhora/Korbielow (PL) Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.05.2019 30.10.2019 02.10.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Vysoká nad Kysucou Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Výstavba chodníkov v obci. 07.08.2019 31.10.2019 06.08.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2020 10/2020 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2019 31.10.2019 19.02.2019
501 Bratislava ↔ Jablonica, v úseku Cerová – Jablonica Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 02.09.2019 31.10.2019 04.09.2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01/2019 31.03.2020 23.01.2019
507 Hlohovec: Hviezdoslavova až Dukelská v úseku Železničná – odb.Topoľčany obojsmerne Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 07.10.2019 10.11.2019 04.10.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, v úseku Trenčín-Kasárenská – Zamarovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 07.10.2019 31.10.2019 07.10.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, obec Skalka nad Váhom Výstavba vodovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. Zriadenie vodovodnej prípojky k rodinnému domu. 07.10.2019 31.10.2019 07.10.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, v úseku Kameničany – Horovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Ide o viacero pracovných úsekov s jednotlivou dĺžkou max. 500 m. 02.09.2019 31.10.2019 03.09.2019
507 Bytča ↔ Žilina, obec Svederník Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.08.2019 31.10.2019 02.08.2019
514 Hlohovec ↔ Topoľčany, v úseku Dolné Trhovište – odb. Horné Otrokovce Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka:
Dolné Trhovište - Hlohovec - Tepličky - Horné Otrokovce - Dolné Otrokovce - Merašice a späť
15.10.2019 07.11.2019 16.10.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, v úseku odb. Petrova Lehota – Trenčianska Teplá Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Viacero opravovaných úsekov. 13.09.2019 30.06.2020 17.09.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, obec Trenčianske Teplice Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená cez Štvrť SNP. 09.09.2019 14.12.2019 10.09.2019
541 Bytča ↔ Turzovka, v úseku Buková – Turzovka Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 v k. ú. Vysoká nad Kysucou a oprava povrchu vozovky na viacerých úsekoch. Premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu. 29.07.2019 31.10.2019 30.09.2019
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Kapušany-Námestie Sv. Martina – Kapušany-Nová Štvrť Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste I/18 (ul. Prešovská) a ceste III/3433 (ul. Nová Štvrť). 12.08.2019 30.11.2019 03.09.2019
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Kapušany-Nová Štvrť – hr. okr. Bardejov Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty II/545 Kapušany - hranica okresu Bardejov. Niekoľko úsekov opráv vozovky a mostov. 27.08.2019 30.11.2019 06.09.2019
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Janovce – odb. Hervatov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty II/545 Janovce - Kľušov. Ide o niekoľko úsekov opráv. 15.07.2019 31.05.2020 06.09.2019
546 Margecany ↔ Prešov, v úseku Klenov – Bajerov Oprava vozovky. Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Niekoľko opravovaných úsekov. Práce vykonávané v čase 7:00 - 18:00. 17.07.2019 31.10.2019 06.09.2019
572 Most pri Bratislave ↔ Lehnice, v úseku odb. Šamorín – Lehnice Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Hubice - Oľdza - Lehnice 05.08.2019 05.12.2019 05.08.2019
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 11/2018 30.11.2019 11/2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Malá Poľana – Krásny Brod-odb. Roškovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 9 opravovaných úsekov po cca 800m. Premávka vedená v jednom jazdnom pruhu obojsmerne. 29.07.2019 30.11.2019 06.09.2019
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka: Osobné auta, autobusy, zložky záchranného systému a vozidla do 3,5 t po ceste III/3869 a miestných komunikáciach v oboch smeroch na cestu II/559. Vozidlá do 12 m, po ceste III/3869 a III/3865 do obce Čabiny a na cestu II/559 v oboch smeroch. Vozidlá nad 12 m sú zo smeru Stropkov odkláňané v obci Havaj z cesty II/575 na cestu II/554 v smere na Humenné a Vranov. V meste Stropkov je na ceste I/15 dočasné dopravné značenie upozorňujúce na uzávierku cesty II/575 v obci Krásny Brod pre vozidlá nad 12 m. 30.07.2019 30.11.2019 06.09.2019
581 Senica ↔ Myjava, v úseku Majeríčky – hr. okr. Myjava Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 12.08.2019 01.12.2019 08.08.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Jasná – Demänovská jaskyňa slobody Práce na ceste. 30.07.2019 31.10.2019 30.07.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš-D1 Liptovský Mikuláš Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. včera 00:00 15.11.2019 včera 11:38
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, v úseku Liptovská Sielnica-juh – Kvačany Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.09.2019 31.10.2019 04.09.2019
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, obec Oravský Biely Potok Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.05.2019 24:00 12.06.2019
1146 Skalica ↔ Radošovce, v úseku Mokrý Háj – Radošovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.09.2019 31.10.2019 04.09.2019
1295 Trnava ↔ Častá, v úseku Trnava-Ružindolská – Suchá nad Parnou Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.09.2019 02.12.2019 09.10.2019
1377 Šamorín ↔ Lehnice, v úseku Kráľovianky – Čukárska Paka Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 27.09.2019 31.12.2019 01.10.2019
1547 Levice ↔ Nová Dedina, obec Nová Dedina Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.09.2019 30.11.2019 12.09.2019
1882 Skalka nad Váhom ↔ Horná Súča, v úseku Skalka nad Váhom – Horná Súča Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 02.09.2019 31.10.2019 02.09.2019
2013 Oščadnica ↔ Veľká Rača-Lalíky, v úseku Oščadnica-odb. Žilina – Oščadnica-odb. Dedovka Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Stavba: "Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 most cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica. Premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu. 29.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
2052 Kysucké Nové Mesto: D. Poľského až Murgašova v úseku Nábrežná – Podjazd pod železnicou obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2053 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Vajanského v úseku D. Poľského – Belanského obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2095 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Cesta do Rudiny v úseku Murgašova – hranice mesta obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, v úseku Oravice – Vitanová Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.10.2019 30.11.2019 17.10.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, obec Vitanová Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.10.2019 30.06.2020 17.10.2019
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, v úseku Liptovský Mikuláš-Areál vodných športov – Ploštín Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. včera 00:00 15.11.2019 včera 11:43