Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
61 Trnava: Tamaškovičova až 9. mája v úseku Dohnányho – 9. mája/Bratislavská Oprava vozovky. Jeden jazdný pruh uzatvorený. Oprava cesty I/61 v meste Trnava, ul. 9. mája. Oprava jednosmernej komunikácie bude vykonaná v 2. etapách. Prejazdná vždy len v jednom jazdnom pruhu šírky 3,00 m. 06.12.2019 16.12.2019 05.12.2019
13 Győr (H) ↔ Veľký Meder, hraničný priechod Medveďov/Vámosszabadi (H) Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 05.12.2019 20.12.2019 04.12.2019
18 v smere Poprad → Žilina, Sučany-most cez Váh Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka pre vozidlá do 3,5 t a autobusy je vedená po súbežnej miestnej komunikácii ul. Hradiská. Vozidlá nad 3,5 t budú odklonené už pred Turanmi na diaľnicu D1 Turany - Dubná Skala. 29.11.2019 31.12.2019 03.12.2019
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 11/2018 11/2020 29.11.2019
D1 Bratislavský obchvat v smere Petržalka → Vajnory, v úseku Pečňa – Ovsište Údržba telekomunikačného vybavenia a technologického vybavenia. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 15.11.2019 15.12.2019 29.11.2019
67 Miskolc (H) ↔ Tornaľa, v úseku Riečka – Štrkovec Výstavba elektrického vedenia. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.04.2020 10/2020 25.11.2019
65 Martin - Vrútky: Jilemnického až Pavla Mudroňa v úseku Červenej armády – Kohútova Oprava vozovky. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 25.11.2019 dnes 24:00 25.11.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Žabokreky nad Nitrou – Partizánske-Malé Bielice Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 21.11.2019 15.12.2019 25.11.2019
18 Žilina: Mostná, križovatka Estakáda Práce na ceste. Jeden jazdný pruh na výjazde uzatvorený. Čiastočná uzávierka na ceste v mieste výjazdnej vetvy od ul. Kragujevská v smere na ul. Mostná. 20.11.2019 20.12.2019 25.11.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku odb. Sklené – R3 Horná Štubňa-žel. st. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.11.2019 20.12.2019 25.11.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Vieska – Zemianske Kostoľany Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.11.2019 15.12.2019 25.11.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, v úseku Pusté Pole-sever – Šarišské Jastrabie Oprava odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Stavba: "I/68 Šarišské Jastrabie - Pusté Pole, riešenie odvodnenia cesty". Pracovný úsek 250 m. 11.11.2019 20.12.2019 20.11.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, v úseku Prievidza - Bojnice-Hornonitrianska – Nedožery-Brezany Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 20.11.2019 15.12.2019 19.11.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Turček – odb. Sklené Oprava odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 19.11.2019 20.12.2019 19.11.2019
18 Žilina: Mostná, križovatka Estakáda Práce na ceste. Premávka v jednom jazdnom pruhu šírky 3,5 metra. 20.11.2019 20.12.2019 19.11.2019
18 Žilina ↔ Poprad, obec Východná Oprava vodovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.11.2019 - 15.11.2019
3653 Sečovce ↔ Zemplínska Teplica, v úseku Sečovce-Obchodná – Zbehňov Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Rekonštrukcia plynovodov v meste Sečovce. Ide o ulice SNP a Široká. 01.03.2020 10/2020 15.11.2019
59 Trstená ↔ Kraków (PL), v úseku Trstená-SNP – Trstená-Odbojárov Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste II/520 a rýchlostnej komunikácii R3 - obchvat Trstenej. 28.10.2019 - 30.10.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, obec Vitanová Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 14.10.2019 30.06.2020 17.10.2019
66 Brezno ↔ Poprad, obec Heľpa Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 15.04.2020 15.06.2020 04.10.2019
1377 Šamorín ↔ Lehnice, v úseku Kráľovianky – Čukárska Paka Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 27.09.2019 31.12.2019 01.10.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Kamenica nad Cirochou Výstavba odvodňovacieho zariadenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Cesta je uzavretá pre vozidlá do 3,5 t - obchádzka je po miestnych komunikáciách vyznačená dočasným dopravným značením. Doprava nad 3,5 t je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. 23.09.2019 30.05.2020 27.09.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, v úseku odb. Petrova Lehota – Trenčianska Teplá Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Viacero opravovaných úsekov. 13.09.2019 30.06.2020 17.09.2019
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, obec Trenčianske Teplice Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená cez Štvrť SNP. 09.09.2019 14.12.2019 10.09.2019
545 Prešov ↔ Bardejov, v úseku Janovce – odb. Hervatov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty II/545 Janovce - Kľušov. Ide o niekoľko úsekov opráv. 15.07.2019 31.05.2020 06.09.2019
64 Nitra: Trieda Andreja Hlinku až Štúrova v úseku Akademická – Wilsonovo nábr. Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Úsek uzatvorený v smere Topoľčany - Nové Zámky.
Tranzitná nákladná doprava má odlišnú obchádzku vyznačenú dopravnými značkami po cestách I/51 a R1.
28.08.2019 20.12.2019 23.08.2019
2095 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Cesta do Rudiny v úseku Murgašova – hranice mesta obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2053 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Vajanského v úseku D. Poľského – Belanského obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2052 Kysucké Nové Mesto: D. Poľského až Murgašova v úseku Nábrežná – Podjazd pod železnicou obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Horné Semerovce - Hokovce - Slatina a opačne, dĺžka obchádzky je 2,7 km. 22.07.2019 23.12.2019 18.07.2019
75 Nové Zámky: Bezručova, Most cez Nitru Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Realizácia stavby: "Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016". Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t: Dvory nad Žitavou - II/511 - II/509 - Bajč - I/64 - Nové Zámky (obojsmerne). Pre vozidlá do 7,5 t: III/1503 - Nové Zámky - I/64 - III/1495 - I/75 (objsmerne) 15.07.2019 27.12.2019 11.07.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 2. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 01.04.2020 30.06.2020 09.07.2019
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 09/2018 - 03.07.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 27.06.2019
63 Komárno: Rákócziho až Novozámocká v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 15,0 t celkovej hmotnosti. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti:
Po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.
26.06.2019 31.05.2020 24.06.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 14.06.2019 31.07.2020 14.06.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 02/2019 - 02/2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2020 10/2020 02/2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01/2019 31.03.2020 01/2019
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 12/2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.