Kontakty

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST (Kde nás nájdete?)
Odbor Cestnej databanky
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19  Bratislava

Centrálny dispečing dopravnej spravodajskej služby
tel.: (02) 5556 7843
fax: (02) 5556 7844
email: dispecing@dic.ssc.sk

Generálne riaditeľstvo SSC
tel.: (02) 50255 111 – ústredňa
fax: (02) 5556 8268