Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení vlhká žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/512 Horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
III/2530 Horský prechod Cukmantel BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení suchá žiadny
II/512 Píla Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2530 Hodruša-Hámre (III/2520) Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/428 Žarnovica-juh (R1) Žarnovica-sever (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 06:11 bez obmedzení suchá žiadny
III/2493 Červená Studňa Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 06:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Štiavnica BBRSC Žiar nad Hronom 06:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 06:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 06:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čebovce BBRSC Lučenec 06:08 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 06:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 06:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 05:10 bez obmedzení vlhká žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 04:56 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 04:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 04:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
R1 Nová Baňa (III/2512) Žarnovica-juh (II/428) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Lovčica-Trubín (I/9) Žiar nad Hronom-Juh (R1) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Lehôtka pod Brehmi (I/65) Žiar nad Hronom-Juh (R2) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Juh (R2) Žiar nad Hronom-Východ (I/65) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žarnovica-juh (II/428) Žarnovica-sever (II/428) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 04:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení vlhká žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Jelšava BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Tornaľa BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 04:49 bez obmedzení vlhká žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 04:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 04:48 bez obmedzení suchá žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 04:48 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.