Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Jelšava BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Tornaľa BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 Horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štítnik SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 10:15 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Poltár BBRSC Lučenec 10:14 bez obmedzení mokrá žiadny
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 10:14 bez obmedzení mokrá žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/548 Štós (Bodva) hr. okr. KS/GL SC KSK Moldava nad Bodvou 10:10 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 10:10 bez obmedzení mokrá žiadny
II/512 Oslany (I/64) Cerová (hr. PD/ZC) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
II/511 Horský prechod Skýcov SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
III/1750 Bošany (II/593) Skýcov (II/511) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/64 Veľké Bielice (II/579) Oslany (II/512) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
II/579 Veľké Bielice (I/64) Hradište (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
II/511 odb. Partizánske/Nováky (I/64) Veľké Uherce, vodná nádrž SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
II/593 odb. Krnča (III/1702) Partizánske (I/64) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Partizánske SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
I/64 Rajčany (hr. TO/PE) Veľké Bielice (II/579) SC TSK VOJ Prievidza 10:10 bez obmedzení vlhká žiadny
II/552 KE Nad Jazerom (R4) Nižná Hutka (III/3366) Mesto Košice 10:10 bez obmedzení mokrá žiadny
II/547 KE Dargovských hrdinov (R4) Košická Belá (kúpalisko) Mesto Košice 10:10 bez obmedzení mokrá žiadny
II/548 KE Pereš (I/50) Malá Ida (III/3405) Mesto Košice 10:10 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 10:09 bez obmedzení mokrá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:09 bez obmedzení mokrá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 10:09 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trebišov SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 10:08 bez obmedzení mokrá žiadny
II/503 Hurbanova Ves (III/1060) Senec-Juh (I/62) RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Senec RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/503 Senec-Západ (I/61) Pezinok (II/502) RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 BA Rača, odb. Vajnory Modra-Kráľová (II/504) RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Pezinok RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/503 Horský prechod Pezinská Baba RC Bratislava 10:08 bez obmedzení vlhká žiadny
II/504 Modra (II/502) Nový Dvor (hr. PK/TT) RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Modra-Kráľová (II/504) Doľany RC Bratislava 10:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/501 Pernek (II/503) Nový Dvor (hr. MA/SE) RC Bratislava 10:08 bez obmedzení vlhká žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.