Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
II/512 Horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m mokrá žiadny
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 09:42 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 09:42 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 09:41 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 09:41 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 04:48 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 05:00 bez obmedzení mokrá žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 09:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
II/428 Žarnovica-juh (R1) Žarnovica-sever (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
II/512 Píla Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 04:49 bez obmedzení mokrá žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 04:48 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 10:06 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 10:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 04:48 bez obmedzení mokrá žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 10:13 bez obmedzení mokrá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 10:07 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 09:41 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 09:52 bez obmedzení mokrá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.