Mapa zobrazuje aktuálne dopravné obmedzenia evidované Slovenskou správou ciest.

Dopravné obmedzenia zahŕňajú situácie obmedzujúce plynulosť alebo ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky. Slovenská správa ciest eviduje najmä úplné a čiastočné uzávierky ciest, obmedzenia spôsobené výkonom údržby ciest a mimoriadne situácie v dôsledku počasia.