Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Veľký Lapáš (obaľovňa) hr. okr. NR/LV RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Nitra, Brezový háj (R1A) Veľký Lapáš (obaľovňa) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/562 Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) hr. okr. NR/SA RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Tesárske Mlyňany (I/65) Žitavce RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
III/1581 hr. okr. LV/ZM Olichov (I/65) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Vráble RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Nitra RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) Jelenec RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Jelenec Olichov (III/1522) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/513 Rišňovce Nitra, Kynek (I/51) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Skýcov (III/1750) Zlaté Moravce (I/65) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Branč (hr. NZ/NR) Nitra, odb. Levice (I/51) RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/593 Dražovce (I/64) hr. okr. NR/TO RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Nitra-sever (R1A) Koniarovce RSÚC NR Nitra 14:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/77 Spišská Belá (I/66) Toporec, žel. st. (III/3099) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/543 Červený Kláštor, kúpele Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Malý Lipník SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Pusté Pole SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Haligovce SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/542 Spišská Belá (I/66) Spišská Stará Ves (II/543) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Ľubotín (I/68) Obručné SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Stará Ľubovňa (I/77) Pusté Pole (hr. SL/SB) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN Stará Ľubovňa (I/77) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Toporec, žel. st. (III/3099) Stará Ľubovňa (I/68) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/543 Hniezdne (I/77) Červený Kláštor, kúpele SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:35 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/61 Senec (I/62) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Nový Dvor (hr. PK/TT) Trnava-sever (I/51) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
III/1279 Trnava-Prielohy (I/51) Šúrovce (III/1320) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Trnava-východ (I/51) Bučany (III/1337) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Trnava-sever (II/504) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/560 Trnava-Kopánka (II/504) Dechtice (II/502) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Trnava SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:40 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 15:40 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 15:40 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 15:40 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lučatín BBRSC Banská Bystrica 15:40 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 15:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 15:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 15:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Galanta SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
I/35 Galanta (I/75) Gáň (II/507) SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/561 Galanta (II/507) Trstice SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Jahodná Galanta (I/75) SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Sládkovičovo (I/62) odb. Váhovce (III/1339) SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/510 hr. okr. DS/GA Sládkovičovo (I/62) SÚC TTSK Trnava 15:45 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 Liptovský Mikuláš (II/584) odb. Liptovský Ján (III/2340) SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/584 Liptovský Mikuláš (I/18) Pavčina Lehota (III/2331) SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Pavčina Lehota (III/2331) Jasná SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Liptovský Michal (hr. RK/LM) Liptovský Mikuláš (II/584) SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2213 hr. okr. RK/LM Brnice (II/584) SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Brnice (III/2213) Liptovský Mikuláš (I/18) SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Liptovský Mikuláš SC ŽSK Liptov 15:47 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Liptovské Matiášovce SC ŽSK Liptov 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/584 horský prechod Huty SC ŽSK Liptov 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
D1 Lemešany (III/3445) Budimír (R4) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/80 Prešov-Košická (I/20) Prešov-Juh (D1) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Chminianska Nová Ves (I/18) Prešov-západ (I/18) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Prešov-juh (I/80) Lemešany (III/3445) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Polkanová BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 15:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/62 Senec (I/61) Sereď (III/1320) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Sereď SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/62 Sereď (III/1320) Šoporňa (R1) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/573 Šoporňa (R1) hr. okr. GA/SA SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Dolná Streda (R1) Sereď-cenrum (I/62) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Šintava (I/62) hr. okr. GA/HC SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/35 Gáň (II/507) Sereď (I/62) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) Sereď (I/62) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Galanta (I/75) Gáň (I/35) SÚC TTSK Trnava 15:49 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.