Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/526 horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Poltár BBRSC Lučenec 10:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 10:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/61 Trnava-východ (I/51) Bučany (III/1337) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Trnava SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
III/1279 Trnava-Prielohy (I/51) Šúrovce (III/1320) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
II/560 Trnava-Kopánka (II/504) Dechtice (II/502) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Senec (I/62) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Trnava-sever (II/504) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Nový Dvor (hr. PK/TT) Trnava-sever (I/51) SÚC TTSK Trnava 10:02 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 BA Pri Mlyne Senec (I/62) SÚC TTSK Trnava 10:04 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/529 horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 15:35 zimné pneumatiky zľadovatený sneh 2 cm
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 15:37 bez obmedzení vlhká žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 15:37 bez obmedzení vlhká žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 15:37 bez obmedzení vlhká žiadny
I/18 horský prechod Branisko SÚC PSK Poprad 15:39 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Veľká Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (II/537) SÚC PSK Poprad 15:40 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/536 Jánovce (I/18) Kežmarok (I/66) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Tatranská Kotlina (II/537) Ždiar SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/537 Tatranská Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (I/66) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kežmarok SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/540 Veľká Lomnica (I/66) Tatranská Lomnica (II/537) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Levoča (II/533) Beharovce (III/3261) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Jánovce (II/536) Levoča (II/533) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/536 odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) Spišský Štvrtok (I/18) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/533 Harichovce (hr. SN/LE) Levoča (I/18) SÚC PSK Poprad 15:41 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/19 horský prechod Dargov SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Trebišov SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 15:42 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
III/3078 Podspády (I/66) Podspády/Jurgów, št. hr. SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
R1 Zlaté Moravce (I/65) Čaradice (I/65) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Beladice (III/1669) Zlaté Moravce (I/65) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Sever (I/59) BB Východ (I/66) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Nitra-Juh (II/562) Nitra-Východ (I/51) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Čaradice (I/65) odp. Tekovské Nemce Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Nitra-Východ (I/51) Beladice (III/1669) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Nitra-Západ (R1a) Nitra-Juh (II/562) Granvia 15:43 bez obmedzení vlhká žiadny
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/66 horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Hranovica (III/3069) Veľká Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/534 Poprad (I/18) Starý Smokovec (II/537) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Poprad SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Poprad (II/534) Jánovce (II/536) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3102 Veľká Lomnica (II/540) Stará Lesná, žel. st. (II/537) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Lehôtka pod Brehmi (I/65) Žiar nad Hronom-Juh (R2) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žarnovica-juh (II/428) Žarnovica-sever (II/428) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Juh (R2) Žiar nad Hronom-Východ (I/65) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Lovčica-Trubín (I/9) Žiar nad Hronom-Juh (R1) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Nová Baňa (III/2512) Žarnovica-juh (II/428) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
II/547 KE Dargovských hrdinov (R4) Košická Belá (kúpalisko) Mesto Košice 15:44 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 KE Nad Jazerom (R4) Nižná Hutka (III/3366) Mesto Košice 15:44 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.