Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 16:12 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 16:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 16:05 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš BBRSC Lučenec 16:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 16:05 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 16:05 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení vlhká žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení suchá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Čebovce BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení vlhká žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 16:04 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 16:02 bez obmedzení vlhká žiadny
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Poltár BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 15:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 15:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Lovčica-Trubín (I/9) Žiar nad Hronom-Juh (R1) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žarnovica-juh (II/428) Žarnovica-sever (II/428) NDS 15:56 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Nová Baňa (III/2512) Žarnovica-juh (II/428) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Lehôtka pod Brehmi (I/65) Žiar nad Hronom-Juh (R2) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Juh (R2) Žiar nad Hronom-Východ (I/65) NDS 15:56 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 15:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 15:56 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 15:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/512 Píla Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2530 Hodruša-Hámre (III/2520) Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/512 horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2530 horský prechod Cukmantel BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Banská Štiavnica BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2493 Červená Studňa Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/428 Žarnovica-juh (R1) Žarnovica-sever (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Jelšava BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Tornaľa BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 15:50 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.