Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
- cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:54 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
D3 Svrčinovec (sev. portál) Poľana (záp. portál) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
D3 Poľana (vých. portál) Skalité, št. hr. PLN NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11 Svrčinovec, št. hr. CZE Čadca, múzem (I/11A) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11 Čadca, múzem (I/11A) Oščadnica (I/11A) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11 Oščadnica (I/11A) Kysucký Lieskovec (III/2051) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11 Kysucký Lieskovec (III/2051) Kysucká brána NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11 Kysucká brána Žilina-Sever (D3) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11A Čadca, múzem (I/11) Horelica (záp. portál) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/11A Horelica (vých. portál) Oščadnica (I/11) NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/12 Svrčinovec (I/11) Skalité, št. hr. PLN NDS 22:06 bez obmedzení mokrá žiadny
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 21:53 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:53 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 21:53 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 21:53 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:53 zimné pneumatiky mokrá žiadny
D1 Ivachnová (I/18) Liptovský Mikuláš (II/584) NDS 22:10 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Východná (I/18) Važec (I/18) NDS 22:10 bez obmedzení vlhká žiadny
D3 tunel Svrčinovec NDS 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
D3 tunel Poľana NDS 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - bez obmedzení vlhká žiadny
I/11A tunel Horelica NDS 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 21:29 bez obmedzení vlhká žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
I/77 Spišská Belá (I/66) Toporec, žel. st. (III/3099) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/484 Klokočov, št. hr. CZE Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 21:31 bez obmedzení vlhká žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 21:29 bez obmedzení vlhká žiadny
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/541 Semeteš Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/542 Spišská Belá (I/66) Spišská Stará Ves (II/543) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/543 Červený Kláštor, kúpele Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 21:31 bez obmedzení vlhká žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Podbiel (I/59) Huty (hr. TS/LM) SC ŽSK Orava 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3064 Svit (I/18) Tatranská Polianka (II/537) SÚC PSK Poprad 21:20 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Haligovce SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
- cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
D1 BA Pečňa (D2) BA Ovsište (I/2) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ovsište (I/2) BA Prievoz (I/61) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Prievoz (I/61) BA Ružinov (I/63) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ružinov (I/63) BA Letisko (Ivánska) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Letisko (Ivánska) BA Vajnory (I/61) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Vajnory (I/61) Senec (II/503) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Senec (II/503) Blatné (I/61) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Blatné (I/61) Voderady (III/1286) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Voderady (III/1286) Trnava (R1) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trnava (R1) Hlohovec (II/513) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hlohovec (II/513) Červeník (I/61) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Červeník (I/61) Piešťany (II/499) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Piešťany (II/499) Horná Streda (I/61) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Horná Streda (I/61) Lúka (II/507) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Lúka (II/507) Nové Mesto n.V. (II/515) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Nové Mesto n.V. (II/515) Trenčín-Juh (I/9) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trenčín-Juh (I/9) Trečín (PD5) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trečín (PD5) Dubnica nad Váhom (I/57) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubnica nad Váhom (I/57) Ilava (II/574A) NDS 22:11 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ilava (II/574A) Ladce (I/61) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ladce (I/61) Uzol Púchov (R6) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Uzol Púchov (R6) Považská Bystrica-Centrum (II/517) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Centrum (II/517) Považská Bystrica-Sever (I/61) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Sever (I/61) Bytča (II/507) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Bytča (II/507) Hričovské Podhradie (D3) NDS 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubná skala (I/18) Martin (R3) NDS 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Martin (R3) Turany (I/18) NDS 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Mikuláš (II/584) Liptovský Ján (III/2340) NDS 22:10 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Ján (III/2340) Liptovský Hrádok (II/537) NDS 22:10 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Hrádok (II/537) Hybe (I/18) NDS 22:10 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hybe (I/18) Východná (I/18) NDS 22:10 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Važec (I/18) Štrba (III/3060) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Štrba (III/3060) Bôrik (záp. portál) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 tunel Bôrik NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Bôrik (vých. portál) Poprad-Letisko (I/18) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Poprad-Letisko (I/18) Poprad-Tatry (II/534) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Poprad-Tatry (II/534) Matejovce (I/66) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Matejovce (I/66) Jánovce (I/18) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Jánovce (I/18) Levoča (I/81) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Levoča (I/81) Šibenik (záp. portál) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 tunel Šibenik NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Šibenik (vých. portál) Spišské Podhradie (I/18) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Spišské Podhradie (I/18) Beharovce (I/18) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.