Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 15:58 úsek uzatvorený utlačený sneh 2 cm
I/78 horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 15:49 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m vlhká žiadny
I/64 Nitrianske Pravno (II/519) Fačkovské sedlo SC TSK VOJ Prievidza 15:56 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
III/1774 horský prechod Šútovce SC TSK VOJ Prievidza 15:59 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:48 snehové reťaze utlačený sneh 4-5 cm
I/35 Galanta (I/75) Gáň (II/507) SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
I/75 Sládkovičovo (I/62) odb. Váhovce (III/1339) SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
II/507 Jahodná Galanta (I/75) SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
II/510 hr. okr. DS/GA Sládkovičovo (I/62) SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
II/561 Galanta (II/507) Trstice SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
- cesty III. triedy, obvod Galanta SÚC TTSK Trnava 15:51 zimné pneumatiky poľadovica žiadny
II/529 horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 15:35 zimné pneumatiky zľadovatený sneh 2 cm
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 16:02 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
- cesty III. triedy, obvod Liptovské Matiášovce SC ŽSK Liptov 15:58 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
II/542 Spišská Belá (I/66) Spišská Stará Ves (II/543) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/543 Hniezdne (I/77) Červený Kláštor, kúpele SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/543 Červený Kláštor, kúpele Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/584 horský prechod Huty SC ŽSK Liptov 15:58 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
- cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 16:00 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 15:58 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
II/548 hr. okr. KS/GL Smolník (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 15:50 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
II/584 Pavčina Lehota (III/2331) Jasná SC ŽSK Liptov 15:56 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 3 cm
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/66 horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/67 horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 15:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 15:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/526 horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 15:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 15:59 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/548 horský prechod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 16:02 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/575 Medzilaborce (II/559) Palota, št. hr. PLN SÚC PSK Humenné 15:56 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
III/3064 Svit (I/18) Tatranská Polianka (II/537) SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
III/3078 Podspády (I/66) Podspády/Jurgów, št. hr. SÚC PSK Poprad 15:42 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
- cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
- cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/533 horský prechod Súľová SC KSK Spišská Nová Ves 15:50 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
II/533 horský prechod Grajnár SC KSK Spišská Nová Ves 15:50 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
II/549 Mníšek nad Hnilcom (II/546) Úhornianske sedlo SC KSK Spišská Nová Ves 15:50 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/535 Palcmanská Maša (III/3047) Sykavka (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 15:50 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/584 Podbiel (I/59) Huty (hr. TS/LM) SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 15:50 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/72 horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Haligovce SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Malý Lipník SÚC PSK Stará Ľubovňa 15:45 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- cesty III. triedy, obvod Šamorín SÚC TTSK Dunajská Streda 15:56 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 15:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 horský prechod Makov SC ŽSK Kysuce 16:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Makov (III/2019) Vyšní Labajovci SC ŽSK Kysuce 16:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 15:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Liptovský Michal (hr. RK/LM) Liptovský Mikuláš (II/584) SC ŽSK Liptov 15:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Liptovský Mikuláš (II/584) odb. Liptovský Ján (III/2340) SC ŽSK Liptov 15:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 odb. Liptovský Ján (III/2340) Hybe (D1) SC ŽSK Liptov 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Hybe (D1) hr. okr. LM/PP SC ŽSK Liptov 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 hr. okr. LM/PP Poprad (II/534) SÚC PSK Poprad 15:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Poprad (II/534) Jánovce (II/536) SÚC PSK Poprad 15:43 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 horský prechod Branisko SÚC PSK Poprad 15:39 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/2 Záhorská Bystrica (D4) BA Mlynská Dolina (D2) Mesto Bratislava 16:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/2 BA Incheba (D1) Čunovo, št. hr. HUN Mesto Bratislava 16:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 15:45 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Korytnica (hr. BB/RK) Ružomberok (I/18) SC ŽSK Liptov 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 15:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 15:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 15:51 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/61 BA Petržalka, št. hr. AUT BA Incheba (I/2) Mesto Bratislava 16:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/61 BA Prievoz (D1) BA Pri Mlyne Mesto Bratislava 16:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/63 BA Bajkalská (I/61) Rovinka Mesto Bratislava 16:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/64 horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 15:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 15:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.