Prehľad aktuálnej zjazdnosti

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenie Stav vozovky Vrstva snehu
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 15:45 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2493 Červená Studňa Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 15:45 zimné pneumatiky suchá žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 15:50 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 15:50 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 15:50 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:48 snehové reťaze utlačený sneh 4-5 cm
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/2530 horský prechod Cukmantel BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 15:37 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 09:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/526 horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 10:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 09:58 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 15:45 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
I/65 horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 15:44 bez obmedzení vlhká žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
II/512 horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 15:50 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 15:48 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 10:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 15:49 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 09:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 09:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 15:45 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 09:48 bez obmedzení suchá žiadny
I/14 horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 15:46 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 09:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 10:03 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 10:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 09:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 15:35 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.