Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D4 v smere Wien (A) → Bratislava, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce Práce na ceste. 14.01.2019 31.05.2019 10.01.2019
D1 v smere Košice → Prešov, v úseku Budimír – Janovík Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka. Výstavba križovatky Budimír. Obchádzka nje vedená po novovybudovanej vetve križovatky. Platí obmedzenie na 60 km/h. 16.12.2018 15.04.2019 18.12.2018
D1 v smere Prešov → Košice, v úseku Janovík – Budimír Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Výstavba križovatky Budimír. 16.12.2018 15.04.2019 18.12.2018
D1 v smere Prešov → Košice, diaľničná prípojka Prešov-juh Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Výstavba križovatky Prešov-juh. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť obmedzená na 60 km/h. 16.12.2018 31.05.2019 18.12.2018
51 Levice: M. R. Štefánika, most Estakáda Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. Obchádzka je po cestách I/51, I/76 a I/75 13.12.2018 31.05.2019 11.12.2018
D2 v smere Bratislava → Győr (H), uzol Jarovce Práce na ceste. 04.12.2018 31.05.2019 10.01.2019
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 27.11.2018 11/2019 26.11.2018
D1 v smere Košice → Prešov, v úseku Lemešany – Prešov-juh Údržba odvodňovacieho zariadenia. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 26.11.2018 31.05.2019 27.11.2018
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 19.09.2018 30.04.2019 24.09.2018
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.09.2018 31.01.2019 16.11.2018
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. 07.09.2018 31.05.2019 06.09.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. Oprava havarijného mostu č.59-091 (M4279) v obci Nižná. Cestná premávka bude kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia a regulovaná pomocou svetelnej signalizácie. 24.08.2018 30.06.2019 27.08.2018
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 11.08.2018 - 07.12.2018
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 12.07.2018 - 13.07.2018
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná Práce na ceste. Obojsmerná premávka v jednom jazdnom páse. 08.06.2018 31.05.2019 11.06.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 25.05.2018 - 28.05.2018
1382 Blatná na Ostrove ↔ Lehnice, v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách. Obchádzka je vedená cez obec Macov. 11/2017 31.01.2019 16.10.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.