Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Žilina ↔ Prešov, v úseku Východná – Važec Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Premávka je presmerovaná do opačne smerujúceho jazdného pásu a je vedená obojsmerne. 04.06.2019 17.09.2019 16.08.2019
63 Komárno: Bratislavská až Mederčská v úseku Pri Panoráme – Cintorínsky rad obojsmerne Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 08:00 22.08.2019 16.08.2019
50 Prievidza ↔ Žiar nad Hronom, v úseku Handlová-Nám. baníkov – Handlová-Cintorínska Oprava vodovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 26.08.2019 27.09.2019 16.08.2019
D1 Bratislavský obchvat v smere Petržalka → Vajnory, v úseku Pečňa – Ovsište Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Výmena povrchu vozovky na D1 Einsteinova. Obchádzka je po Einsteinovej ulici. 14.08.2019 24.08.2019 14.08.2019
18 Žilina ↔ Poprad, obec Východná Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 13.08.2019 31.08.2019 14.08.2019
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, obec Ploštín Verejné podujatie "Mikulášska pohoda 2019". Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 24.08.2019 24.08.2019 13.08.2019
D1 v smere Prešov → Košice, diaľničná prípojka Prešov-juh Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Výstavba križovatky Prešov-juh. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť obmedzená na 60 km/h. 16.12.2018 15.09.2019 13.08.2019
R1 v smere Trnava → Nitra, diaľničná prípojka Trnava-juh Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 12.08.2019 22.09.2019 13.08.2019
R1 v smere Nitra → Zvolen, v úseku Nová Baňa – Voznica Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 10.08.2019 24.08.2019 09.08.2019
2 Malacky ↔ Holíč, v úseku Kopčany – Holíč-odb. Petrova Ves Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Holíč - Petrova Ves - Gbely - Adamov a opačne 08:00 24.08.2019 09.08.2019
2095 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Cesta do Rudiny v úseku Murgašova – hranice mesta obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2053 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Vajanského v úseku D. Poľského – Belanského obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
2052 Kysucké Nové Mesto: D. Poľského až Murgašova v úseku Nábrežná – Podjazd pod železnicou obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.05.2019 31.12.2019 08.08.2019
581 Senica ↔ Myjava, v úseku Majeríčky – hr. okr. Myjava Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 12.08.2019 01.12.2019 08.08.2019
507 Beckov ↔ Trenčín, v úseku Trenčín-Tesco – Trenčín-Ku Štvrtiam Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3,25 metra. 06.08.2019 15.09.2019 07.08.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), v úseku Námestovo-Polom – Klin Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 01.08.2019 30.09.2019 06.08.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Vysoká nad Kysucou Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Výstavba chodníkov v obci. 07.08.2019 31.10.2019 06.08.2019
572 Most pri Bratislave ↔ Lehnice, v úseku odb. Šamorín – Lehnice Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Hubice - Oľdza - Lehnice 05.08.2019 05.12.2019 05.08.2019
64 Nitra: Novozámocká v úseku Muehlbauer – Na Priehon obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.08.2019 31.08.2019 05.08.2019
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, v úseku Dolný Štál – Topoľníky Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.08.2019 30.09.2019 02.08.2019
507 Bytča ↔ Žilina, obec Svederník Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.08.2019 31.10.2019 02.08.2019
65 Zlaté Moravce ↔ Nová Baňa, v úseku odb. Kozárovce – R1 Čaradice Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 06:00 25.08.2019 02.08.2019
2076 Terchová ↔ Vrátna, Vrátna Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 23.04.2019 31.08.2019 01.08.2019
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Malá Poľana – Krásny Brod-odb. Roškovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 29.07.2019 - 31.07.2019
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka: Osobné auta, autobusy, zložky záchranného systému a vozidla do 3,5 t po ceste III/3869 a miestných komunikáciach v oboch smeroch na cestu II/559. Vozidlá do 12 m, po ceste III/3869 a III/3865 do obce Čabiny a na cestu II/559 v oboch smeroch. Vozidlá nad 12 m sú zo smeru Stropkov odkláňané v obci Havaj z cesty II/575 na cestu II/554 v smere na Humenné a Vranov. V meste Stropkov je na ceste I/15 dočané dopravné značenie upozorňujúce na uzávierku cesty II/575 v obci Krásny Brod pre vozidlá nad 12 m. 30.07.2019 - 31.07.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Jasná – Demänovská jaskyňa slobody Práce na ceste. 30.07.2019 31.10.2019 30.07.2019
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Prejta – Klobušice Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.05.2019 26.08.2019 30.07.2019
2013 Oščadnica ↔ Veľká Rača-Lalíky, v úseku Oščadnica-odb. Žilina – Oščadnica-odb. Dedovka Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Stavba: "Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 most cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica. Premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu. 29.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
541 Bytča ↔ Turzovka, v úseku Veľké Rovné – Semeteš Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Stavba: "Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez bezmenný potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou". Premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu. 29.07.2019 31.10.2019 25.07.2019
1434 v smere Dunajská Streda → Vydrany, obec Vydrany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Realizácia stavby "Zástavba IBV v Dunajskej Strede, Lokalita F56 Vydrany - Odkanalizovanie bytových domov". Čiastočná uzávierka - jednosmerná premávka". 25.07.2019 31.08.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Skalité Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Skalité v km 7,885 - 7,930, 8,215 - 8,222, 11,885 - 11,993, 12,100 - 12,200, 12,185 - 12,420 a km 13,244 - 13,353 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Svrčinovec Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Svrčinovec v km 0,600 - 0,650 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Čierne Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v k.ú. Čierne v km 2,055-2,235 a 5,095-5,280 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Cestná premávka bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m. 24.07.2019 30.11.2019 25.07.2019
65 v smere Martin → Žiar nad Hronom, obec Košťany nad Turcom Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Oprava autobusových zastávok. Premávka v smere Martin - Turč. Teplice bude v zúženom jazdnom pruhu. 24.08.2019 25.08.2019 19.07.2019
66 Zvolen: Neresnická v úseku motorest Suchá Kôrka – Lučenecká/Neresnická obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.10.2019 19.07.2019
18 Poprad ↔ Prešov, v úseku Chminianska Nová Ves – D1 Svinia Údržba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.08.2019 19.07.2019
18 Poprad ↔ Prešov, v úseku D1 Fričovce – Hendrichovce Údržba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.08.2019 19.07.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Horné Semerovce - Hokovce - Slatina a opačne, dĺžka obchádzky je 2,7 km. 22.07.2019 23.12.2019 18.07.2019
66 Brezno ↔ Poprad, v úseku Polomka – Hámor Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.08.2019 31.08.2019 16.07.2019
51 Hodonín (CZ) ↔ Senica, v úseku Holíč/Hodonín (CZ) – Holíč Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Holíč - Skalica - Sudoměřice - Hodonín 22.07.2019 31.10.2019 15.07.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš-D1 Liptovský Mikuláš Práce na ceste. 08.07.2019 30.09.2019 15.07.2019
11 Žilina ↔ Čadca, Tunel Horelica Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikácií I/11A v km 414,300 - 419,400. Obchádzka bude vedená po ceste I/11B a I/11 v meste Čadca. 09.08.2019 25.08.2019 11.07.2019
75 Nové Zámky: Bezručova, Most cez Nitru Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Realizácia stavby: "Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016". Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t: Dvory nad Žitavou - II/511 - II/509 - Bajč - I/64 - Nové Zámky (obojsmerne). Pre vozidlá do 7,5 t: III/1503 - Nové Zámky - I/64 - III/1495 - I/75 (objsmerne) 15.07.2019 27.12.2019 11.07.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 2. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 01.04.2020 06/2020 09.07.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 1. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 09.07.2019 15.09.2019 09.07.2019
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 09/2018 - 03.07.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, križovatka Ľubotín-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.10.2019 27.06.2019
77 Spišská Belá ↔ Stará Ľubovňa, obec Hniezdne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.03.2019 31.10.2019 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Ždiar – Podspády-Príslop Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
D2 v smere Bratislava → Brno (CZ), v úseku Závod – Sekule Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Doprava je vedená v protismernom jazdnom páse pre oba smery dopravy. Max. rýchlosť je obmedzená na 80 km/h. 06.07.2019 15.09.2019 26.06.2019
63 Komárno: Rákócziho až Novozámocká v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 15,0 t celkovej hmotnosti. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti:
Po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.
26.06.2019 05/2020 24.06.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, v úseku Kyjov – Pusté Pole-sever Práce na ceste. 10.06.2019 31.08.2019 18.06.2019
1871 Trenčín: Dolné Pažite až Hlavná v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Na Kamenci obojsmerne Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.06.2019 01.09.2019 18.06.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 14.06.2019 07/2020 14.06.2019
73 Prešov ↔ Rzeszów (PL), obec Soboš Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 10.06.2019 31.08.2019 14.06.2019
D4 Wien (A) ↔ Bratislava, uzol Jarovce Práce na ceste. 14.01.2019 31.08.2019 12.06.2019
2335 Liptovský Mikuláš: Žiarska v úseku Okoličianska – Vitálišovce obojsmerne Práce na ceste. 01.04.2019 30.09.2019 12.06.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 12.08.2019 10.11.2019 12.06.2019
520 Čadca ↔ Námestovo, obec Zákamenné Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.05.2019 30.09.2019 12.06.2019
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, obec Oravský Biely Potok Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.05.2019 23.10.2019 12.06.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, v úseku Valaská Dubová-sever – odb. Komjatná Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 23.05.2019 20.10.2019 12.06.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Oslany – Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 23.04.2019 31.10.2019 05.06.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, obec Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 05.06.2019 31.08.2019 05.06.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), v úseku Oravská Polhora – Oravská Polhora/Korbielow (PL) Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.05.2019 20.09.2019 21.05.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
61 Trenčín: Hasičská až Gen. M. R. Štefánika v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 24.06.2019 15.09.2019 07.05.2019
R1 v smere Nitra → Trnava, v úseku Nitra-západ – Veľké Zálužie Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 04.05.2019 08.09.2019 02.05.2019
64 v smere Žilina → Prievidza, obec Kľačno Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.05.2019 01.09.2019 30.04.2019
R50 v smere Zvolen → Budča, v úseku Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 24.04.2019 13.09.2019 17.04.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia chodníkov v obci. 15.04.2019 14.11.2019 17.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Nedožery-Brezany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.04.2019 31.10.2019 04.04.2019
72 Rimavská Sobota ↔ Brezno, obec Michalová Práce na ceste. 27.03.2019 30.10.2019 04.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Poluvsie Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 30.09.2019 15.03.2019
61 Trenčín: Bratislavská v úseku Hlavná – Ľ. Stárka obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2019 15.11.2019 15.03.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2019 14.11.2019 12.03.2019
499 Piešťany ↔ Topoľčany, v úseku Havran – Nemčice Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.03.2019 24.09.2019 01.03.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 25.02.2019 - 21.02.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, obec Kľúčové Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 27.09.2019 19.02.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Jasná – Pavčina Lehota Oprava kanalizácie. 01.05.2019 30.09.2019 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2020 10/2020 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2019 31.10.2019 19.02.2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 18.01.2019 31.03.2020 23.01.2019
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 07.12.2018
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 27.11.2018 30.11.2019 26.11.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.