Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 11.08.2018 - 07.12.2018
D1 v smere Košice → Prešov, v úseku Lemešany – Prešov-juh Údržba odvodňovacieho zariadenia. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 26.11.2018 31.05.2019 27.11.2018
D2 v smere Bratislava → Győr (H), uzol Jarovce Práce na ceste. 04.12.2018 31.03.2019 08.12.2018
D2 Győr (H) ↔ Bratislava, uzol Jarovce Práce na ceste. Čiastočná uzávierka vetvy a kolektora diaľničnej križovatky D2/D4. 19.11.2018 16.12.2018 16.11.2018
D4 Wien (A) ↔ Bratislava, uzol Jarovce Práce na ceste. Čiastočná uzávierka vetvy a kolektora diaľničnej križovatky D2/D4. 19.11.2018 16.12.2018 16.11.2018
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná Práce na ceste. Obojsmerná premávka v jednom jazdnom páse. 08.06.2018 31.05.2019 11.06.2018
18 Liptovský Mikuláš: Palúčanská v úseku Nám. SNP – Demänovská obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 15.08.2018 15.12.2018 17.08.2018
51 Senica ↔ Trnava, v úseku Jablonica – Trstín-kameňolom Oprava zvodidiel a dopravných značiek. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 14.11.2018 21.12.2018 13.11.2018
51 Nitra ↔ Levice, obec Veľký Ďur Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. zajtra 07:30 14.12.2018 včera 12:25
51 Nitra ↔ Levice, obec Rohožnica Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.12.2018 19.12.2018 včera 12:27
51 Levice: M. R. Štefánika, most Estakáda Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. Obchádzka je po cestách I/51, I/76 a I/75 zajtra 08:00 31.05.2019 včera 12:33
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. Oprava havarijného mostu č.59-091 (M4279) v obci Nižná. Cestná premávka bude kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia a regulovaná pomocou svetelnej signalizácie. 24.08.2018 30.06.2019 27.08.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 19.09.2018 30.04.2019 24.09.2018
61 Trnava ↔ Trenčín, v úseku Trnava-východ – Bučany-západ Oprava zvodidiel a dopravných značiek. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. včera 08:00 21.12.2018 10.12.2018
61 Trenčín: Bratislavská, Most cez Váh Oprava odvodňovacieho zariadenia. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 05.12.2018 16.12.2018 04.12.2018
63 Bratislava ↔ Dunajská Streda, v úseku Šamorín-Lidl – Šamorín-východ Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 25.10.2018 14.12.2018 23.10.2018
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. 07.09.2018 31.05.2019 06.09.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 25.05.2018 - 28.05.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Úsek uzatvorený pre tranzitnú nákladnú dopravu nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Rekonštrukcia cesty po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava riadená svetelnou signalizáciou. 03/2018 16.12.2018 10.08.2018
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 12.07.2018 - 13.07.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Hlavná – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa vyznačená dopravnými značkami. 18.10.2018 14.12.2018 17.10.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Hlavná – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.08.2018 14.12.2018 09.08.2018
503 v smere Senec → Pezinok, v úseku D1 Senec – Viničné Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Čiastočná uzávierka cesty II/503 za účelom revitalizácie cestného telesa II/503 od km 27,130 po km 31,140. Premávka bude vedená jednosmerne v smere z Pezinka k diaľnici D1. Smer do Pezinka bude vedený po vyznačenej obchádzkovej trase cez Senec - Blatné - Šenkvice - Pezinok. 08.09.2018 - 16.11.2018
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.09.2018 31.01.2019 16.11.2018
507 Beckov ↔ Trenčín, v úseku hr. okr. Trenčín – Trenčianske Stankovce-odb. Selec Údržba zelene. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Úsek cyklicky krátkodobo uzatváraný. Výrub stromov rastúcich popri ceste. Iba počas pracovných dní v čase od 8:00 - 16:00. 24.11.2018 21.12.2018 včera 06:27
537 Liptovský Hrádok ↔ Štrbské Pleso, v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 03/2018 30.12.2018 28.03.2018
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
572 Bratislava ↔ Most pri Bratislave, v úseku Bratislava-Šrotovisko – Most pri Bratislave-západ Výstavba elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.12.2018 16.12.2018 13.11.2018
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 27.11.2018 11/2019 26.11.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
1382 Blatná na Ostrove ↔ Lehnice, v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách. Obchádzka je vedená cez obec Macov. 11/2017 31.01.2019 16.10.2018

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.