Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislavský obchvat v smere Vajnory → Petržalka, diaľničná prípojka Prievoz Práce na ceste. Vetva uzatvorená. Úplná uzávierka zjazdovej vetvy v smere Trnava - Prístavná/Slovnaftská ulica. 15.02.2019 31.08.2019 06.02.2019
D1 Bratislavský obchvat v smere Petržalka → Vajnory, diaľničná prípojka Prievoz Práce na ceste. Vetva uzatvorená. Úplná uzávierka zjazdovej vetvy v smere Prístavný most - Slovnaftská ulica. 15.02.2019 31.08.2019 06.02.2019
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 07.12.2018
D1 v smere Prešov → Žilina, križovatka Spišský Štvrtok Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 01.04.2019 15.08.2019 27.03.2019
D1 v smere Žilina → Prešov, diaľničná prípojka Široké Práce na ceste. Pravý jazdný pruh a odbočovací pruh uzatvorený. Úsek uzatvorený. Uzavretý jeden jazdný pruh a odbočovací jazdný pruh. V druhej etape bude jazdný pás v smere na Prešov úplne uzavretý a premávka bude presmerovaná do jazdného pásu v smere na Poprad, kde bude premávka obojsmerná. 29.04.2019 07.06.2019 17.04.2019
D1 v smere Prešov → Košice, diaľničná prípojka Prešov-juh Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Výstavba križovatky Prešov-juh. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť obmedzená na 60 km/h. 16.12.2018 31.05.2019 18.12.2018
D1 v smere Košice → Prešov, v úseku Lemešany – Prešov-juh Údržba odvodňovacieho zariadenia. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 26.11.2018 31.05.2019 27.11.2018
D1 v smere Prešov → Košice, v úseku Janovík – Budimír Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Výstavba križovatky Budimír. Rýchlosť obmedzená na 60 km/h. 16.12.2018 30.06.2019 24.04.2019
D2 v smere Bratislava → Győr (H), uzol Jarovce Práce na ceste. 04.12.2018 31.05.2019 10.01.2019
D4 v smere Wien (A) → Bratislava, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce Práce na ceste. 14.01.2019 31.05.2019 10.01.2019
R1 v smere Nitra → Trnava, v úseku Nitra-západ – Veľké Zálužie Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 04.05.2019 08.09.2019 02.05.2019
R1 v smere Zvolen → Nitra, v úseku Žarnovica-juh – Nová Baňa Práce na ceste. Pravý jazdný pruh uzatvorený. Uzavretý pravý jazdný pruh kvôli havarijnému stavu Voznickej skaly. 20.03.2019 30.06.2019 11.04.2019
R50 v smere Zvolen → Budča, v úseku Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 24.04.2019 13.09.2019 17.04.2019
2 Malacky: Stupavská až Gen. M. R. Štefánika v úseku hranice mesta – Námestie SNP obojsmerne Oprava plynovodu. 18.03.2019 30.07.2019 18.03.2019
18 Žilina: Estakáda, križovatka Estakáda/Ľavobrežná Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. Oprava mostných záverov na vetvách križovatky tzv. Slimák v smere Poprad - Bratislava a Poprad - Čadca. Voľný jazdný pruh so šírkou 3,5 m. 02.04.2019 24:00 02.04.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná Práce na ceste. Obojsmerná premávka v jednom jazdnom páse. 06/2018 31.05.2019 06/2018
18 Žilina: Mostná v úseku Estakáda – Rajecká obojsmerne Oprava vozovky. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 13.05.2019 24.05.2019 13.05.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
51 Levice: M. R. Štefánika, most Estakáda Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. Obchádzka je po cestách I/51, I/76 a I/75 13.12.2018 31.05.2019 11.12.2018
57 Dubnica nad Váhom ↔ Vsetín (CZ), diaľničná prípojka D1 Nemšová Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 23.04.2019 31.05.2019 03.04.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. Oprava havarijného mostu č.59-091 (M4279) v obci Nižná. Cestná premávka bude kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia a regulovaná pomocou svetelnej signalizácie. 24.08.2018 30.06.2019 27.08.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
61 Trenčín: Bratislavská v úseku Hlavná – Ľ. Stárka obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2019 15.11.2019 15.03.2019
61 Trenčín: Hasičská až Gen. M. R. Štefánika v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 24.06.2019 15.09.2019 07.05.2019
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Klobušice – Ilava-odb. Nováky Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 01.06.2019 15.06.2019 16.05.2019
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, obec Sverepec Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 31.05.2019 27.03.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 25.02.2019 - 21.02.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. 07.09.2018 31.05.2019 06.09.2018
64 Nitra ↔ Prievidza, obec Dražovce Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Práce budú realizované denne 8:30 - 17:00 06.05.2019 31.05.2019 02.05.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Nedožery-Brezany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.04.2019 31.10.2019 04.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, v úseku Nitrianske Pravno-odb. Kalvária Solka – Nitrianske Pravno-odb. Martin Výstavba kanalizácie. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 15.04.2019 18.08.2019 04.04.2019
64 v smere Žilina → Prievidza, obec Kľačno Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.05.2019 01.09.2019 30.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, horský prechod Fačkovské sedlo Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 23.04.2019 21.05.2019 17.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Kľače Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Výstavba optickej siete v obci. Obmedzenie platí aj pre cestu III/2109 z obce Kľače do obce Jasenové. 25.04.2019 31.05.2019 26.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Poluvsie Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 30.09.2019 15.03.2019
65 Martin - Vrútky: Kollárova v úseku Podjazd pod obchvatom – Stavbárska obojsmerne Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Oprava vozovky cesty I/65 v križovatkách s miestnymi komunikáciami ul. Turčianskych dobrovoľníkov a ul. Stavbárska. 22.05.2019 27.05.2019 07.05.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 07/2018
72 Rimavská Sobota ↔ Brezno, obec Michalová Práce na ceste. 27.03.2019 30.10.2019 04.04.2019
76 Kalná nad Hronom ↔ Nová Baňa, v úseku Tlmače – Kozárovce Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. zajtra 07:30 22.05.2019 07.05.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2019 14.11.2019 12.03.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia chodníkov v obci. 15.04.2019 14.11.2019 17.04.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 04/2020 10/2020 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2019 31.10.2019 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Raková Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 29.04.2019 02.08.2019 04.04.2019
499 Piešťany ↔ Topoľčany, v úseku Havran – Nemčice Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.03.2019 24.09.2019 01.03.2019
500 Senica: Čáčovská až Hviezdoslavova v úseku Tehelná – Železničná obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 29.04.2019 03.06.2019 24.04.2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 18.01.2019 03/2020 23.01.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, obec Kľúčové Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 27.09.2019 19.02.2019
517 Považská Bystrica ↔ Rajec, v úseku Malé Lednice-sever – Veľká Čierna Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 31.05.2019 27.03.2019
517 Považská Bystrica ↔ Rajec, v úseku Veľká Čierna – Rajec-Hollého Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 31.05.2019 27.03.2019
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 27.11.2018 30.11.2019 26.11.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
583 v smere Varín → Budatín, v úseku Teplička nad Váhom-západ – Budatín Verejné podujatie. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Uzávierka cesty z dôvodu využitia cesty na parkovanie. V smere Budatín - Teplička nad Váhom je cesta prejazdná. Obchádzka je po cestách I/60, I/11, II/583A a II/583B. 08.06.2019 08.06.2019 06.05.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Jasná – Pavčina Lehota Oprava kanalizácie. 01.05.2019 30.09.2019 19.02.2019
1377 Šamorín ↔ Lehnice, v úseku Kráľovianky – Čukárska Paka Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01.05.2019 30.07.2019 15.05.2019
2076 Terchová ↔ Vrátna, Vrátna Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 23.04.2019 31.07.2019 18.04.2019
2084 Žilina ↔ Višňové, obec Višňové Výstavba elektrického vedenia, plynovodu, vodovodu a kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Vybudovanie prípojok inžinierskych sietí k rod. domu. 01.04.2019 31.05.2019 15.03.2019
2095 Kysucké Nové Mesto: Litovelská až Cesta do Rudiny v úseku Murgašova – Clementisova obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 16.04.2019 15.07.2019 02.05.2019
2099 Žilina: Juraja Závodského až Hôrecká v úseku Žitná – Mateja Bela obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Oprava zastávky MHD. 15.04.2019 28.06.2019 15.03.2019
2337 Liptovský Mikuláš ↔ Závažná Poruba, obec Závažná Poruba Výstavba vodovodu a kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 27.03.2019 30.06.2019 27.03.2019
2340 Jánska dolina ↔ Uhorská Ves, v úseku D1 Liptovský Ján – Uhorská Ves-sever Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2019 31.05.2019 30.04.2019

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.