Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 v smere Prešov → Žilina, diaľničná prípojka Liptovský Hrádok Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 02.05.2018 26.07.2018 27.04.2018
D1 Prešov ↔ Košice, v úseku Janovík – Budimír Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 31.08.2017 17.06.2018 06/2017
R1 v smere Nitra → Zvolen, v úseku Nitra-východ – Beladice Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 09.04.2018 22.07.2018 10.04.2018
R1 Zvolen ↔ Banská Bystrica, diaľničná prípojka Zvolen-sever Práce na ceste. Uzavretý jeden jazdný pruh a odbočovací jazdný pruh, podľa etapy opravy. Komunikácia prejazdná v jednom až dvoch pruhoch. 21.04.2018 02.06.2018 12.04.2018
R50 Budča ↔ Zvolen, v úseku Zvolen-západ – Zvolen-Pustý Hrad Práce na ceste. 08/2017 30.06.2018 31.01.2018
2 Bratislava ↔ Malacky, obec Stupava Slávnostný sprievod "Božie telo". Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 03.06.2018 03.06.2018 06:22
11 Krásno nad Kysucou ↔ Čadca, obec Oščadnica Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.05.2018 dnes 24:00 02.05.2018
11 Krásno nad Kysucou ↔ Čadca, obec Horelica Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.05.2018 dnes 24:00 02.05.2018
11 Žilina ↔ Čadca, v úseku odb. Blažkov – Krásno nad Kysucou Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 28.05.2018 14.06.2018 02.05.2018
11 Žilina ↔ Čadca, v úseku odb. Blažkov – Krásno nad Kysucou Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 19.05.2018 27.05.2018 02.05.2018
11 Žilina ↔ Čadca, v úseku Oščadnica – Tunel Horelica Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.05.2018 dnes 24:00 02.05.2018
49 Beluša ↔ Zlín (CZ), obec Dohňany Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.03.2018 30.11.2018 16.03.2018
50 Zvolen ↔ Rožňava, v úseku Lučenec – odb. Kalinovo Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. 24.11.2017 31.08.2018 24.11.2017
50 Zvolen ↔ Rožňava, v úseku Lučenec – odb. Kalinovo Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 07/2017 - 07/2017
54 Nové Mesto nad Váhom ↔ Brno (CZ), v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 23.04.2018 31.10.2018 20.04.2018
54 Nové Mesto nad Váhom ↔ Brno (CZ), v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 23.04.2018 31.10.2018 17.04.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Oravský Podzámok Údržba zelene. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 26.05.2018 26.05.2018 18.05.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
59 Ružomberok ↔ Kraków (PL), v úseku Trstená-Nábrežie Ľ. Štúra – Trstená-SNP Verejné podujatie. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po uliciach Malý rad, Zápotočná, Hattalova. 08.06.2018 09.06.2018 04.05.2018
61 Trenčín: Hasičská až Gen. M. R. Štefánika v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne Oprava plynovodu. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 14.05.2018 01.09.2018 27.04.2018
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Tunežice – Ladce Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2018 31.05.2018 15.03.2018
64 Komárno: Tržničné námestie v úseku Lehárova – Eötvösa obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka do 3,5 t a autobusy do 20 t: ulica Á. Jedlíka - ul. Platanová alej s napojením na cestu I/64 za opravovaným mostom.
Obchádzka pre nákladnú dopravu: cez hraničný priechod Medveďov.
01.06.2018 01.08.2018 včera 11:41
64 Nitra ↔ Prievidza, križovatka Dražovce-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 28.04.2018 20.06.2018 23.04.2018
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Dražovce-sever – Čakajovce Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 28.04.2018 20.06.2018 23.04.2018
64 Nitra ↔ Prievidza, obec Výčapy-Opatovce Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 21.05.2018 27.06.2018 21.05.2018
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Rajecká Lesná Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 16.04.2018 16.06.2018 16.04.2018
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Rajecké Teplice Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 16.04.2018 16.06.2018 16.04.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia cesty po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava riadená svetelnou signalizáciou. 05.03.2018 16.12.2018 06.03.2018
67 Rožňava ↔ Poprad, v úseku Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa Bežecké preteky "Beh v Raji". Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.05.2018 26.05.2018 02.05.2018
72 Podbrezová ↔ Liptovský Hrádok, v úseku Malužiná – Kráľova Lehota Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 06.05.2018 30.06.2018 04.05.2018
72 Podbrezová ↔ Liptovský Hrádok, v úseku Kráľova Lehota – odb. Poprad Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 06.05.2018 17.06.2018 04.05.2018
72 Podbrezová ↔ Liptovský Hrádok, v úseku Kráľova Lehota – odb. Poprad Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 16.04.2018 16.06.2018 16.04.2018
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Ubľa Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 21.05.2018 15.09.2018 18.05.2018
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, obec Tekovské Lužany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 28.05.2018 14.08.2018 15.05.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Petőfiho – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 08.06.2018 13.07.2018 21.05.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Petőfiho – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. zajtra 16:00 08.06.2018 21.05.2018
77 Bardejov ↔ Svidník, v úseku Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po náhradnom dočasnom mostnom telese vedľa opravovaného mosta. 21.05.2018 15.09.2018 06:27
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2018 15.11.2018 06.04.2018
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2018 31.10.2018 06/2017
487 Makov ↔ Čadca, obec Raková Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 28.05.2018 20.07.2018 18.05.2018
487 Čadca: Palárikova až Májová v úseku Májová – Matičné námestie obojsmerne Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.05.2018 27.05.2018 14.05.2018
500 Kúty ↔ Senica, obec Kúty Jarmok. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 26.05.2018 26.05.2018 18.05.2018
503 Malacky ↔ Pezinok, v úseku Pezinská Baba – Pezinok-Liečebne Oprava vozovky. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 7,5 t celkovej hmotnosti. 06/2011 - 09/2016
507 Trenčín ↔ Púchov, v úseku Bolešov – Kameničany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 05.04.2018 31.05.2018 09.04.2018
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, v úseku Motešice – Trenčianske Teplice Údržba zelene. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Výrub stromov pri ceste. Prejazdný jeden jazdný pruh s možnosťou krátkodobých úplných uzávierok. 15.05.2018 30.06.2018 15.05.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, v úseku Oravská Lesná – Krušetnica-západ Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 23.10.2017 31.05.2018 24.10.2017
520 Čadca ↔ Námestovo, v úseku Krušetnica-západ – Krušetnica-východ Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.04.2018 01.08.2018 04.04.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, obec Lokca Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 12.03.2018 01.08.2018 14.03.2018
520 Trstená ↔ Zakopane (PL), v úseku Vitanová – Hladovka Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.03.2018 31.08.2018 23.03.2018
520 Trstená ↔ Zakopane (PL), obec Suchá Hora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2018 31.08.2018 13.04.2018
527 Šahy ↔ Slovenské Ďarmoty, obec Kosihy nad Ipľom Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 03.04.2018 31.05.2018 22.03.2018
527 Slovenské Ďarmoty ↔ Zvolen, v úseku Veľký Krtíš-Banícka – Veľký Krtíš-Lučenská Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 14.05.2018 31.07.2018 11.05.2018
527 Veľký Krtíš ↔ Zvolen, v úseku Modrý Kameň – Dačov Lom Oprava vozovky. 25.04.2018 15.06.2018 11.05.2018
537 Liptovský Hrádok ↔ Štrbské Pleso, v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.03.2018 30.12.2018 28.03.2018
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
546 Margecany ↔ Prešov, v úseku Bzenov – Prešov-Levočská Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po novovybudovanej súbežnej komunikácii. 01.12.2017 31.10.2018 28.11.2017
574 Ilava ↔ Pruské, v úseku Podvažie-sever – Pruské Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka pre osobné autá a autobusy je po ceste III/1925 cez obec Savčina.
Nákladné autá: po ceste II/507, I/57, I/61, II/574 a II/574A: Pruské - Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ilava
21.05.2018 26.05.2018 02.05.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
583 Terchová ↔ Zázrivá, v úseku Terchová-odb. Vrátna – Biely Potok Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 30.04.2018 08.07.2018 27.04.2018
584 Liptovský Mikuláš: Matúšku až Ráztocká v úseku Revolučná/Matúšku – Ondrašovská obojsmerne Výstavba elektrického vedenia a kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 25.01.2018 30.06.2018 26.01.2018
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, v úseku Huty – Zuberec Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom. 15.03.2018 15.08.2018 13.03.2018
593 Dražovce ↔ Bošany, križovatka Dražovce Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 28.04.2018 20.06.2018 23.04.2018
1082 Bratislava ↔ Slovenský Grob, v úseku Čierna Voda-Tesco – Slovenský Grob Údržba vozovky, odvodňovacieho zariadenia a vodorovného dopravného značenia. 12.05.2018 01.07.2018 06:18
1382 Blatná na Ostrove ↔ Lehnice, v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách. Obchádzka je vedená cez obec Macov. 08.11.2017 30.10.2018 10.11.2017
1399 Trhová Hradská ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.04.2018 09.11.2018 07/2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 30.04.2018 09.11.2018 07/2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.04.2018 09.11.2018 07/2017
1882 Skalka nad Váhom ↔ Horná Súča, obec Horná Súča Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka. Čiastočná a úplná uzávierka na dvoch rôznych miestach v obci. 05.04.2018 31.05.2018 09.04.2018
1885 Trenčín: Legionárska v úseku Električná – Letisko Trenčín obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.06.2018 31.08.2018 02.05.2018
1912 Košeca ↔ Fačkov, obec Košeca Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 21.05.2018 07.06.2018 21.05.2018
2017 Kysucký Lieskovec ↔ Blažkov, v úseku odb. Kysucký Lieskovec – Blažkov Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.05.2018 dnes 24:00 02.05.2018
2017 Kysucký Lieskovec ↔ Krásno nad Kysucou, v úseku Blažkov – Krásno nad Kysucou-odb. Dunajov Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 22.05.2018 dnes 24:00 02.05.2018
2052 Radoľa ↔ Nesluša, obec Nesluša Hody. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 27.05.2018 27.05.2018 včera 11:32
2052 Radoľa ↔ Nesluša, obec Nesluša Výstavba plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Výstavba plynovej prípojky k rodinnému domu. 01.05.2018 30.06.2018 04.05.2018
2270 Zákamenné ↔ Milówka (PL), v úseku Zákamenné – Novoť Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 23.10.2017 31.05.2018 24.10.2017
2311 Zuberec ↔ Vitanová, v úseku Oravice – Vitanová Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. 04.05.2018 30.09.2018 09.05.2018
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, v úseku odb. Iľanovo – Ploštín Práce na ceste. 12.10.2017 31.05.2018 12.10.2017
3431 Prešov ↔ Mošurov, obec Fintice Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka:
doprava do 3,5 t a autobusy po miestnych komunikáciách
doprava nad 3,5 t po trase Prešov - Kapušany - Tulčík - Záhradné - Fintice; platí obojsmerne
07.05.2018 06.10.2018 14.05.2018

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.