Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislavský obchvat v smere Vajnory → Petržalka, diaľničná prípojka Prievoz Práce na ceste. Vetva uzatvorená. Úplná uzávierka zjazdovej vetvy v smere Trnava - Prístavná/Slovnaftská ulica. 15.02.2019 31.08.2019 06.02.2019
D1 Bratislavský obchvat v smere Petržalka → Vajnory, diaľničná prípojka Prievoz Práce na ceste. Vetva uzatvorená. Úplná uzávierka zjazdovej vetvy v smere Prístavný most - Slovnaftská ulica. 15.02.2019 31.08.2019 06.02.2019
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 08/2018 - 07.12.2018
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Trnava – Hlohovec Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 18.05.2019 05.08.2019 12.06.2019
D1 Žilina ↔ Prešov, v úseku Východná – Važec Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Premávka je presmerovaná do opačne smerujúceho jazdného pásu a je vedená obojsmerne. 04.06.2019 15.09.2019 12.06.2019
D1 v smere Prešov → Žilina, križovatka Spišský Štvrtok Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 01.04.2019 15.08.2019 27.03.2019
D1 v smere Prešov → Košice, diaľničná prípojka Prešov-juh Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Výstavba križovatky Prešov-juh. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť obmedzená na 60 km/h. 16.12.2018 30.07.2019 12.06.2019
D2 v smere Bratislava → Brno (CZ), v úseku Závod – Sekule Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Doprava je vedená v protismernom jazdnom páse pre oba smery dopravy. Max. rýchlosť je obmedzená na 80 km/h. 06.07.2019 15.09.2019 26.06.2019
D4 Wien (A) ↔ Bratislava, uzol Jarovce Práce na ceste. 14.01.2019 31.08.2019 12.06.2019
R1 v smere Nitra → Trnava, v úseku Nitra-západ – Veľké Zálužie Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 04.05.2019 08.09.2019 02.05.2019
R50 v smere Zvolen → Budča, v úseku Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 24.04.2019 13.09.2019 17.04.2019
2 Malacky: Stupavská až Gen. M. R. Štefánika v úseku hranice mesta – Námestie SNP obojsmerne Oprava plynovodu. 18.03.2019 30.07.2019 18.03.2019
11 Žilina ↔ Čadca, Tunel Horelica Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka tunela Horelica a prípojných komunikácií I/11A v km 414,300 - 419,400. Obchádzka bude vedená po ceste I/11B a I/11 v meste Čadca. 09.08.2019 25.08.2019 11.07.2019
11 Čadca ↔ Třinec (CZ), v úseku Svrčinovec – Svrčinovec/Mosty u Jablunkova (CZ) Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.07.2019 29.07.2019 26.06.2019
11 Čadca ↔ Třinec (CZ), v úseku Svrčinovec – Svrčinovec/Mosty u Jablunkova (CZ) Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 18:00 22.07.2019 26.06.2019
15 Stropkov: Hlavná až Chotčanská v úseku Mlynská – Krátka obojsmerne Jarmok. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 02.08.2019 04.08.2019 04.07.2019
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 12.08.2019 10.11.2019 12.06.2019
18 Poprad ↔ Prešov, v úseku D1 Fričovce – Hendrichovce Údržba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.08.2019 08:30
18 Poprad ↔ Prešov, v úseku Chminianska Nová Ves – D1 Svinia Údržba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.08.2019 08:31
50 Brno (CZ) ↔ Trenčín, v úseku Drietoma – Chocholná Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 10.06.2019 13.08.2019 12.06.2019
51 Hodonín (CZ) ↔ Senica, v úseku Holíč/Hodonín (CZ) – Holíč Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Holíč - Skalica - Sudoměřice - Hodonín 22.07.2019 31.10.2019 15.07.2019
51 Levice: Kalnická až M. R. Štefánika v úseku Tabaková – Dopravná obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Oprava mosta v Leviciach. Obchádzka pre miestnu (netranzitnú) dopravu: ulice Mierová - Nádražný rad - Ku Bratke - Perecká - Júrska cesta - cesta I/51 a opačne. Tranzit: po cestách I/51, I/75, I/76 a II/564. 25.05.2019 22.12.2019 16.05.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, v úseku Valaská Dubová-sever – odb. Komjatná Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 23.05.2019 20.10.2019 12.06.2019
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
61 Bratislava ↔ Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 09/2018 - 03.07.2019
61 Trenčín: Bratislavská v úseku Hlavná – Ľ. Stárka obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2019 15.11.2019 15.03.2019
61 Trenčín: Hasičská až Gen. M. R. Štefánika v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 24.06.2019 15.09.2019 07.05.2019
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Prejta – Klobušice Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.05.2019 26.07.2019 21.05.2019
62 Sereď ↔ Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti. 25.02.2019 - 21.02.2019
63 Dunajská Streda ↔ Komárno, v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 14.06.2019 07/2020 14.06.2019
63 Komárno: Rákócziho až Novozámocká v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 15,0 t celkovej hmotnosti. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti:
Po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.
26.06.2019 05/2020 24.06.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, v úseku Oslany – Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 23.04.2019 31.10.2019 05.06.2019
64 Nitra ↔ Prievidza, obec Čereňany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu, prípadne obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch podľa etapy stavby. 05.06.2019 31.08.2019 05.06.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Nedožery-Brezany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.04.2019 31.10.2019 04.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, v úseku Nitrianske Pravno-odb. Kalvária Solka – Nitrianske Pravno-odb. Martin Výstavba kanalizácie. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 15.04.2019 18.08.2019 04.04.2019
64 v smere Žilina → Prievidza, obec Kľačno Práce na ceste. Premávka v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra. 15.05.2019 01.09.2019 30.04.2019
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Poluvsie Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 30.09.2019 15.03.2019
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 05/2018 - 05/2018
65 v smere Martin → Žiar nad Hronom, obec Košťany nad Turcom Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Oprava autobusových zastávok. Premávka v smere Martin - Turč. Teplice bude v zúženom jazdnom pruhu. 24.08.2019 25.08.2019 12:32
65 v smere Martin → Žiar nad Hronom, obec Košťany nad Turcom Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Oprava autobusových zastávok. Premávka v smere Martin - Turč. Teplice bude v zúženom jazdnom pruhu. 17.08.2019 18.08.2019 12:31
65 v smere Martin → Žiar nad Hronom, obec Košťany nad Turcom Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Oprava autobusových zastávok. Premávka v smere Martin - Turč. Teplice bude v zúženom jazdnom pruhu. 10.08.2019 11.08.2019 12:31
65 v smere Martin → Žiar nad Hronom, obec Košťany nad Turcom Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Oprava autobusových zastávok. Premávka v smere Martin - Turč. Teplice bude v zúženom jazdnom pruhu. 03.08.2019 04.08.2019 12:30
66 Zvolen: Neresnická v úseku motorest Suchá Kôrka – Lučenecká/Neresnická obojsmerne Výstavba inžinierskych sietí. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2019 31.10.2019 11:46
66 Banská Bystrica ↔ Brezno, v úseku Šalková – Biotika Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 24.06.2019 24.07.2019 24.06.2019
66 Brezno ↔ Poprad, v úseku Polomka – Hámor Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.08.2019 31.08.2019 16.07.2019
67 Rožňava ↔ Poprad, v úseku odb. Rejdová – Dobšinský kopec Automobilové preteky do vrchu "Dobšinský kopec". Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Dobšinský kopec - Mlynky - Hnilec - Gemerská Poloma, dĺžka obchádzky: 37 km. 21.07.2019 21.07.2019 16.07.2019
67 Rožňava ↔ Poprad, v úseku odb. Rejdová – Dobšinský kopec Automobilové preteky do vrchu "Dobšinský kopec". Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Dobšinský kopec - Mlynky - Hnilec - Gemerská Poloma, dĺžka obchádzky: 37 km. zajtra 07:00 zajtra 20:00 16.07.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 07/2018 - 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Ždiar – Podspády-Príslop Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.11.2019 27.06.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, v úseku Kyjov – Pusté Pole-sever Práce na ceste. 10.06.2019 31.08.2019 18.06.2019
68 Prešov ↔ Stará Ľubovňa, križovatka Ľubotín-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.04.2019 30.10.2019 27.06.2019
72 Rimavská Sobota ↔ Brezno, obec Michalová Práce na ceste. 27.03.2019 30.10.2019 04.04.2019
73 Prešov ↔ Rzeszów (PL), obec Soboš Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 10.06.2019 31.08.2019 14.06.2019
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), v úseku Snina-odb. kúpalisko – Stakčín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Oprava žel. priecestia pri obci Stakčín. Obchádzková trasa bude zabezpečená dočasnou panelovou obchádzkovou cestou vedľa priecestia. 30.07.2019 01.08.2019 11.07.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 2. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 01.04.2020 06/2020 09.07.2019
74 v smere Humenné → Velikij Bereznij (UA), obec Ladomirov Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 1. Etapa realizácie stavby: " I/74 Ladomírov oprava priepustu. Bez ochádzky v protiľahlom voľnom jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou. 09.07.2019 15.09.2019 09.07.2019
75 Nové Zámky: Bezručova, Most cez Nitru Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Realizácia stavby: "Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016". Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t: Dvory nad Žitavou - II/511 - II/509 - Bajč - I/64 - Nové Zámky (obojsmerne). Pre vozidlá do 7,5 t: III/1503 - Nové Zámky - I/64 - III/1495 - I/75 (objsmerne) 15.07.2019 27.12.2019 11.07.2019
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: Horné Semerovce - Hokovce - Slatina a opačne, dĺžka obchádzky je 2,7 km. 22.07.2019 23.12.2019 včera 10:30
75 Nové Zámky ↔ Lučenec, obec Dolné Plachtince Údržba telekomunikačného vybavenia a elektrického vedenia. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.08.2019 15.08.2019 17.07.2019
77 Spišská Belá ↔ Stará Ľubovňa, obec Hniezdne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.03.2019 31.10.2019 27.06.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2019 14.11.2019 12.03.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia chodníkov v obci. 15.04.2019 14.11.2019 17.04.2019
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), v úseku Oravská Polhora – Oravská Polhora/Korbielow (PL) Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 20.05.2019 20.09.2019 21.05.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2020 10/2020 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Výstavba chodníka pri ceste. 01.04.2019 31.10.2019 19.02.2019
487 Makov ↔ Čadca, obec Raková Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 29.04.2019 02.08.2019 04.04.2019
499 Piešťany ↔ Topoľčany, v úseku Havran – Nemčice Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.03.2019 24.09.2019 01.03.2019
503 Senec ↔ Šamorín, v úseku Kvetoslavov – Šamorín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 18.01.2019 31.03.2020 23.01.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, v úseku Zamarovce – Skalka nad Váhom Púť. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: po cestách III/1881 a III/1882 Horné Orechové - Hrabovka - Skalka nad Váhom. 21.07.2019 21.07.2019 04.07.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, v úseku Zamarovce – Skalka nad Váhom Púť. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka: po cestách III/1881 a III/1882 Horné Orechové - Hrabovka - Skalka nad Váhom. zajtra 17:00 21.07.2019 04.07.2019
507 Trenčín ↔ Púchov, obec Kľúčové Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.04.2019 27.09.2019 19.02.2019
520 Čadca ↔ Námestovo, obec Zákamenné Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.05.2019 30.09.2019 12.06.2019
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. 27.11.2018 30.11.2019 26.11.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
583 v smere Varín → Budatín, v úseku Teplička nad Váhom-západ – Budatín Verejné podujatie. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Uzávierka cesty z dôvodu využitia cesty na parkovanie. V smere Budatín - Teplička nad Váhom je cesta prejazdná. Obchádzka je po cestách I/60, I/11, II/583A a II/583B. 27.07.2019 28.07.2019 04.07.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Jasná – Pavčina Lehota Oprava kanalizácie. 01.05.2019 30.09.2019 19.02.2019
584 Jasná ↔ Liptovský Mikuláš, v úseku Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš-D1 Liptovský Mikuláš Práce na ceste. 08.07.2019 30.09.2019 15.07.2019
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, obec Oravský Biely Potok Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.05.2019 23.10.2019 12.06.2019
1030 Podunajské Biskupice ↔ Most pri Bratislave, v úseku Bratislava-Dvojkrížna – Most pri Bratislave Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. 00:00 21.07.2019 15.07.2019
1377 Šamorín ↔ Lehnice, v úseku Kráľovianky – Čukárska Paka Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01.05.2019 30.07.2019 15.05.2019
1543 Levice ↔ Jur nad Hronom, v úseku Jur nad Hronom – Jur nad Hronom-juh Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Čiastočná uzávierka cesty III/1543 v k. ú. Jur nad Hronom. Realizácia stavebnej úpravy cesty. 13.07.2019 22:00 11.07.2019
1870 Trenčín: Záblatská v úseku Bratislavská – Sigôtky obojsmerne Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 13.07.2019 11.08.2019 15.07.2019
1871 Trenčín: Dolné Pažite až Hlavná v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Na Kamenci obojsmerne Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.06.2019 01.09.2019 18.06.2019
2076 Terchová ↔ Vrátna, Vrátna Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 23.04.2019 31.07.2019 18.04.2019
2311 Zuberec ↔ Vitanová, obec Vitanová Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.05.2019 31.07.2019 12.06.2019
2335 Liptovský Mikuláš: Žiarska v úseku Okoličianska – Vitálišovce obojsmerne Práce na ceste. 01.04.2019 30.09.2019 12.06.2019

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.