Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Prešov ↔ Košice, v úseku Janovík – Budimír Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 31.08.2017 17.06.2018 06/2017
R1 v smere Nitra → Zvolen, v úseku Žiar nad Hronom-juh – Žiar nad Hronom-východ Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 07.04.2018 18.05.2018 14:30
R50 Budča ↔ Zvolen, v úseku Zvolen-západ – Zvolen-Pustý Hrad Práce na ceste. 04.08.2017 30.06.2018 31.01.2018
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Čierne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 07.11.2017 05.05.2018 08.11.2017
49 Beluša ↔ Zlín (CZ), obec Dohňany Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.03.2018 30.11.2018 16.03.2018
50 Trenčín ↔ Žiar nad Hronom, v úseku Prievidza-juh – Prievidza-Lehotská Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 16.05.2018 16.05.2018 13.03.2018
50 Trenčín ↔ Žiar nad Hronom, v úseku Prievidza-juh – Prievidza-Lehotská Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 05.05.2018 05.05.2018 13.03.2018
50 Zvolen ↔ Rožňava, v úseku Lučenec – odb. Kalinovo Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. 24.11.2017 31.08.2018 24.11.2017
50 Zvolen ↔ Rožňava, v úseku Lučenec – odb. Kalinovo Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. 25.07.2017 - 26.07.2017
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Oravský Podzámok Údržba zelene. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Výrub stromov pri ceste. 24.03.2018 25.03.2018 14:38
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Tunežice – Ladce Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2018 31.05.2018 15.03.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Rekonštrukcia cesty po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava riadená svetelnou signalizáciou. 05.03.2018 16.12.2018 06.03.2018
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), v úseku Snina-odb. kúpalisko – Stakčín Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. 19.03.2018 zajtra 17:00 19.03.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Petőfiho – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.03.2018 03.04.2018 14:42
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2018 31.10.2018 06/2017
503 Malacky ↔ Pezinok, v úseku Pezinská Baba – Pezinok-Liečebne Oprava vozovky. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 7,5 t celkovej hmotnosti. 06/2011 - 09/2016
516 Bánovce nad Bebravou ↔ Trenčianska Teplá, v úseku Motešice – Trenčianske Teplice Údržba zelene. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Čiastočná uzávierka z dôvodu výeubu drevín pri ceste.Pozor! Cesta je krátkodobo uzatváraná! 05.03.2018 31.03.2018 03.03.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, v úseku Oravská Lesná – Krušetnica-západ Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 23.10.2017 31.05.2018 24.10.2017
520 Čadca ↔ Námestovo, obec Lokca Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 12.03.2018 01.08.2018 14.03.2018
527 Šahy ↔ Slovenské Ďarmoty, obec Kosihy nad Ipľom Oprava elektrického vedenia. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 03.04.2018 31.05.2018 14:17
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
546 Margecany ↔ Prešov, v úseku Bzenov – Prešov-Levočská Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po novovybudovanej súbežnej komunikácii. 01.12.2017 31.10.2018 28.11.2017
549 Rožňava ↔ Gelnica, v úseku Krásnohorské Podhradie – Úhorná Znečistená vozovka. Úsek uzatvorený. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel z dôvodu, že úsek nie je v zimnom období udržiavaný. 01.11.2017 31.03.2018 17.01.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
584 Liptovský Mikuláš: Matúšku až Ráztocká v úseku Revolučná/Matúšku – Ondrašovská obojsmerne Výstavba elektrického vedenia a kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 25.01.2018 30.06.2018 26.01.2018
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, v úseku Huty – Zuberec Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom. 15.03.2018 15.08.2018 13.03.2018
1049 Senec: Štúrova až Železničná v úseku Štúrova/Železničná – Šamorínska obojsmerne Práce na ceste. Úsek uzatvorený. 09.04.2018 20.04.2018 13.03.2018
1143 Šaštín-Stráže ↔ Borský Mikuláš, v úseku Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš Preteky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Motoristické preteky v country crosse. Obchádzka: Šaštín - Stráže nad Myjavou - križ. ciest II/500 a II/590 - Borský Mikuláš. Platí obojsmerne. 25.03.2018 25.03.2018 14:22
1143 Šaštín-Stráže ↔ Borský Mikuláš, v úseku Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš Preteky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Motoristické preteky v country crosse. Obchádzka: Šaštín - Stráže nad Myjavou - križ. ciest II/500 a II/590 - Borský Mikuláš. Platí obojsmerne. 24.03.2018 24.03.2018 14:22
1382 Blatná na Ostrove ↔ Lehnice, v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách. Obchádzka je vedená cez obec Macov. 08.11.2017 30.10.2018 10.11.2017
1399 Trhová Hradská ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.04.2018 09.11.2018 25.07.2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 30.04.2018 09.11.2018 25.07.2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.04.2018 09.11.2018 25.07.2017
2270 Zákamenné ↔ Milówka (PL), v úseku Zákamenné – Novoť Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 23.10.2017 31.05.2018 24.10.2017
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, v úseku odb. Iľanovo – Ploštín Práce na ceste. 12.10.2017 31.05.2018 12.10.2017
3698 Lácacséke (H) ↔ Kráľovský Chlmec, v úseku Kráľovský Chlmec-Horešská – Kráľovský Chlmec-Kapušanská Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 19.01.2018 31.03.2018 23.01.2018

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.