Dopravné obmedzenia

Na tejto stránke si môžete prezerať zoznam informácií o dopravných obmedzeniach, evidovaných centrálnym dispečingom Dopravnej spravodajskej služby SSC. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Lokalita Popis situácie Platí od Platí do Zmenená
D1 Bratislavský obchvat v smere Vajnory → Petržalka, v úseku Prístavný most – Pečňa Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste I/61 resp. I/2 Einsteinova. 17.08.2018 30.08.2018 16.08.2018
D1 Bratislava ↔ Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec Práce na ceste. 11.08.2018 29.11.2018 09.08.2018
D1 v smere Prešov → Žilina, diaľničná prípojka Liptovský Hrádok Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. Doprava je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. 02.05.2018 31.10.2018 25.07.2018
D1 v smere Košice → Prešov, v úseku Budimír – Janovík Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po diaľnici vyznačená dopravnými značkami. 21.05.2018 30.11.2018 30.07.2018
D2 Győr (H) ↔ Brno (CZ), v úseku Jarovce – Bratislava-Pečňa Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 11.08.2018 23.09.2018 09.08.2018
D2 v smere Brno (CZ) → Bratislava, v úseku Sekule – Závod Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 04.08.2018 31.10.2018 09.08.2018
R1 v smere Zvolen → Nitra, v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 30.07.2018 26.08.2018 30.07.2018
R1 v smere Zvolen → Nitra, v úseku Lehôtka pod Brehmi – Žarnovica/Bzenica Práce na ceste. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 20.08.2018 29.09.2018 16.08.2018
R50 v smere Budča → Zvolen, v úseku Zvolen-západ – Zvolen-Pustý Hrad Oprava vozovky. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 13.08.2018 25.08.2018 09.08.2018
R50 Budča ↔ Zvolen, v úseku Zvolen-západ – Zvolen-Pustý Hrad Práce na ceste. 08/2017 30.08.2018 29.06.2018
R50 v smere Zvolen → Budča, v úseku Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Premávka je obojsmerne vedená v jazdnom páse v smere na Zvolen. 04.08.2018 30.08.2018 29.06.2018
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Svrčinovec Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.06.2018 30.09.2018 26.06.2018
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), v úseku Čierne – Skalité Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.06.2018 30.11.2018 26.06.2018
12 Čadca ↔ Żywiec (PL), obec Skalité Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Čiastočná uzávierka cesty I/12 v km 9,306 - 10,817 v k.ú. Skalité z dôvodu opravy chodníka v obci. Premávka bude obmedzená prenosným DZ a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m. 15.07.2018 31.10.2018 10.07.2018
18 Žilina ↔ Poprad, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná Práce na ceste. Obojsmerná premávka v jednom jazdnom páse. 08.06.2018 05/2019 11.06.2018
18 Ružomberok: Nábr. gen. M. R. Štefánika v úseku Dončova – Bystrická Údržba kanalizácie. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 04.09.2018 05.09.2018 06.08.2018
18 Liptovský Mikuláš: Palúčanská v úseku Nám. SNP – Demänovská obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 15.08.2018 15.12.2018 17.08.2018
18 Prešov ↔ Michalovce, v úseku Podlipníky – Hanušovce nad Topľou-odb. Petrovce Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po dočasnom moste vedľa pôvodného mosta. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. 31.07.2018 15.09.2018 01.08.2018
49 Beluša ↔ Zlín (CZ), obec Dohňany Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 17.03.2018 30.11.2018 16.03.2018
54 Nové Mesto nad Váhom ↔ Brno (CZ), v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 23.04.2018 31.10.2018 20.04.2018
54 Nové Mesto nad Váhom ↔ Brno (CZ), v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 23.04.2018 31.10.2018 17.04.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, v úseku Valaská Dubová-juh – Valaská Dubová-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra. 08.06.2018 30.09.2018 11.06.2018
59 Ružomberok ↔ Trstená, obec Nižná nad Oravou Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta v Nižnej nad Oravou bude premávka na predmetnom moste obmedzená. Bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo a riadená svetelnou signalizáciou. 02/2017 - 02/2017
61 Trenčín: Hasičská až Gen. M. R. Štefánika v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne Oprava plynovodu. Jeden jazdný pruh uzatvorený. 14.05.2018 01.09.2018 27.04.2018
61 Trenčín ↔ Považská Bystrica, v úseku Tunežice – Ladce Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 15.03.2018 31.08.2018 18.07.2018
64 Nitra ↔ Prievidza, križovatka Dražovce-sever Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 28.04.2018 30.09.2018 22.06.2018
64 Prievidza ↔ Žilina, obec Nedožery-Brezany Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 20.08.2018 31.10.2018 16.08.2018
64 Prievidza ↔ Žilina, v úseku Pravenec-západ – Kľačno Výstavba kanalizácie. Premávka v jazdných pruhoch šírky 3 metre. 01.08.2018 31.10.2018 27.07.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, obec Turček Zlý technický stav vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Poškodenie cestného telesa po dopravnej nehode. 25.05.2018 - 28.05.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Úsek uzatvorený pre tranzitnú nákladnú dopravu nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Rekonštrukcia cesty po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava riadená svetelnou signalizáciou. 05.03.2018 16.12.2018 10.08.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Diviaky – Príbovce Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka:
Príbovce - Moškovec - Malý Čepčín - Diviaky a opačne.
29.09.2018 30.09.2018 10.08.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Diviaky – Príbovce Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka:
Príbovce - Moškovec - Malý Čepčín - Diviaky a opačne.
22.09.2018 23.09.2018 10.08.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Diviaky – Príbovce Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka:
Príbovce - Moškovec - Malý Čepčín - Diviaky a opačne.
15.09.2018 15.09.2018 10.08.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, v úseku Diviaky – Príbovce Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka:
Príbovce - Moškovec - Malý Čepčín - Diviaky a opačne.
25.08.2018 26.08.2018 10.08.2018
65 Žiar nad Hronom ↔ Martin, križovatka Príbovce Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. 01.08.2018 15.11.2018 20.06.2018
67 Spišská Belá ↔ Zakopane (PL), v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar Poškodený most. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Z dôvodu zlého technického stavu mosta I/66-076 Tatranská Kotlina v km 123,030 cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je zmena v dopravnom značení a obmedzenie zaťažiteľnosti mosta. Na danom úseku cesty je zákaz prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 12.07.2018 - 13.07.2018
72 Podbrezová ↔ Liptovský Hrádok, obec Jarabá Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 22.06.2018 31.10.2018 22.06.2018
73 Prešov ↔ Rzeszów (PL), v úseku Nižný Komárnik – Vyšný Komárnik/Barwinek (PL) Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.08.2018 31.08.2018 06.08.2018
74 Humenné ↔ Velikij Bereznij (UA), obec Ubľa Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 21.05.2018 15.09.2018 18.05.2018
76 Štúrovo: Komenského až Nánanská v úseku Hlavná – odb. Salka obojsmerne Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 20.08.2018 14.12.2018 09.08.2018
77 Bardejov ↔ Svidník, v úseku Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po náhradnom dočasnom mostnom telese vedľa opravovaného mosta. 21.05.2018 15.09.2018 24.05.2018
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Rabča Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 15.04.2018 15.11.2018 06.04.2018
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. 01.08.2018 31.08.2018 01.08.2018
78 Dolný Kubín ↔ Żywiec (PL), obec Oravská Polhora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Čiastočná uzávierka cesty I/78 v km 34,972 - 40,259 v k.ú. Oravská Polhora z dôvodu opravy chodníka v obci. Premávka bude obmedzená prenosným DZ a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m. 05.07.2018 14.11.2018 10.07.2018
487 Makov ↔ Čadca, v úseku Turzovka-odb. Bytča – Turzovka-odb. Dlhá nad Kysucou Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 06.08.2018 31.10.2018 02.08.2018
487 Makov ↔ Čadca, obec Staškov Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2018 31.10.2018 06/2017
503 Malacky ↔ Pezinok, v úseku Pezinská Baba – Pezinok-Liečebne Oprava vozovky. Úsek uzatvorený pre nákladné vozidlá nad 7,5 t celkovej hmotnosti. 06/2011 - 09/2016
513 Hlohovec ↔ Trakovice, v úseku Leopoldov-Nádražná – D1 Hlohovec Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 30.07.2018 15.11.2018 27.07.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, obec Oravská Lesná Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2018 14.10.2018 16.07.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, v úseku Zákamenné – Krušetnica-východ Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2018 14.10.2018 16.07.2018
520 Čadca ↔ Námestovo, v úseku Breza-východ – Lokca Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.07.2018 14.10.2018 16.07.2018
520 Námestovo ↔ Tvrdošín, v úseku Slanická Osada – Štefanov nad Oravou Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 02.08.2018 30.09.2018 02.08.2018
520 Trstená ↔ Zakopane (PL), v úseku Vitanová – Hladovka Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 26.03.2018 31.08.2018 23.03.2018
520 Trstená ↔ Zakopane (PL), obec Hladovka Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 02.07.2018 31.08.2018 21.06.2018
520 Trstená ↔ Zakopane (PL), obec Suchá Hora Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.05.2018 31.08.2018 13.04.2018
537 Liptovský Hrádok ↔ Štrbské Pleso, v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.03.2018 30.12.2018 28.03.2018
541 Bytča ↔ Turzovka, v úseku Semeteš – Turzovka Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 06.08.2018 31.10.2018 02.08.2018
542 Spišská Belá ↔ Spišská Stará Ves, v úseku Slovenská Ves – odb. Vojňany Narušená statika mosta. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12,0 t celkovej hmotnosti. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený. 05/2015 - 10/2015
546 Margecany ↔ Prešov, v úseku Bzenov – Prešov-Levočská Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je po novovybudovanej súbežnej komunikácii. 01.12.2017 31.10.2018 28.11.2017
574 Ilava-juh ↔ Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. 01.08.2018 31.10.2018 01.08.2018
575 Stropkov ↔ Medzilaborce, v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 40,0 t celkovej hmotnosti. 02/2015 - 10/2015
580 Šurany ↔ Levice, v úseku Šurany-M. R. Štefánika – Šurany-Družstevná Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 15.06.2018 12.10.2018 29.05.2018
583 Terchová ↔ Zázrivá, v úseku Terchová-odb. Vrátna – Biely Potok Výstavba vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 30.04.2018 31.08.2018 10.07.2018
584 Liptovský Mikuláš ↔ Podbiel, v úseku Huty – Zuberec Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.08.2018 31.10.2018 02.08.2018
1134 Adamov ↔ Petrova Ves, obec Gbely Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.06.2018 15.10.2018 11.06.2018
1382 Blatná na Ostrove ↔ Lehnice, v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách. Obchádzka je vedená cez obec Macov. 11/2017 30.10.2018 11/2017
1399 Trhová Hradská ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 09.04.2018 09.11.2018 07/2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 30.04.2018 09.11.2018 07/2017
1400 Dolný Štál ↔ Topoľníky, obec Topoľníky Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.04.2018 09.11.2018 07/2017
1723 Jacovce ↔ Nemčice, v úseku Kuzmice – Kuzmice-juh Oprava plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 16.07.2018 09.09.2018 02.07.2018
1885 Trenčín: Legionárska v úseku Električná – Letisko Trenčín obojsmerne Oprava plynovodu. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. 01.06.2018 31.08.2018 02.05.2018
1912 Košeca ↔ Fačkov, v úseku Košecké Rovné – odb. Nitrianske Rudno Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 08.08.2018 31.08.2018 08.08.2018
1912 Košeca ↔ Fačkov, obec Zliechov Oprava vodovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 30.07.2018 30.09.2018 26.07.2018
2005 Bytča ↔ Štiavnik, obec Hvozdnica Výstavba vodovodu a kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v k.ú. obce Hvozdnica v km 2,493 na ceste III/2005. 01.07.2018 31.08.2018 12.07.2018
2070 Žilina ↔ Zástranie, obec Zástranie Výstavba plynovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. Realizácia plynovej prípojky v k.ú. obce Zástranie v km 5,786 na ceste III/2070. 01.07.2018 31.08.2018 12.07.2018
2084 Žilina ↔ Višňové, obec Rosina Výstavba vodovodu. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. 01.08.2018 30.09.2018 27.07.2018
2112 Zliechov ↔ Fačkov, v úseku odb. Nitrianske Rudno – Čičmany-juh Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 08.08.2018 31.08.2018 08.08.2018
2274 Námestovo ↔ Mútne, obec Oravská Jasenica Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. 01.06.2018 31.08.2018 28.05.2018
2311 Zuberec ↔ Vitanová, v úseku Oravice – Vitanová Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. 04.05.2018 30.09.2018 09.05.2018
2333 Liptovský Mikuláš ↔ Ploštín, obec Ploštín Práce na ceste. 01.04.2018 30.09.2018 14.08.2018
3431 Prešov ↔ Mošurov, obec Fintice Oprava vozovky. Úsek uzatvorený. Pre osobnú dopravu je zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obcházková trasa. Obchádzka:
doprava do 3,5 t a autobusy po miestnych komunikáciách
doprava nad 3,5 t po trase Prešov - Kapušany - Tulčík - Záhradné - Fintice; platí obojsmerne
07.05.2018 06.10.2018 14.05.2018

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie", a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí.

Tabuľku môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo "Tlačiť" následne sa Vám otvorí výzva na tlač, ktorú môžete potvrdiť, alebo odvolať.

Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.