Zjazdnosť úseku

Aktuálny stav zjazdnosti vybratého cestného úseku:

Definícia úseku

Veličina Hodnota
Číslo cesty I/18
Trieda cesta 1. triedy
Dopravný význam I diaľkový
Začiatok úseku - lokalita Žilina (I/60)
Začiatok úseku - staničenie km 458
Koniec úseku - lokalita Jánošikovo (hr. ZA/MT)
Koniec úseku - staničenie km 474
Druh úseku bežný úsek
Názov -
Údržbu vykonáva SC ŽSK Horné Považie
Stredisko údržby Žilina

Aktuálny stav

Veličina Hodnota
Čas aktualizácie údajov 19.02.2019, 22:05
Údaje aktualizoval(a) -
Dopravné obmedzenia nutné zimné pneumatiky
Stav povrchu vozovky suchá vozovka
Výška snehovej vrstvy bez snehu