Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
D1 Martin (R3) Turany (I/18) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubná skala (I/18) Martin (R3) NDS 15:48 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Belá SC ŽSK Horné Považie 15:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2035 hr. okr. CA/ZA Belá (II/583) SC ŽSK Horné Považie 15:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Gbeľany Demkovská (hr. ZA/DK) SC ŽSK Horné Považie 15:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čadca SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/484 Klokočov, št. hr. CZE Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2013 Oščadnica (I/11A) Veľká Rača-Lalíky SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Krásno nad Kysucou (I/11) Stará Bystrica (III/2035) SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Turzovka (II/541) Čadca (I/11) SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kysucké Nové Mesto SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Budatín SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Teplička n.V. Gbeľany SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/541 Semeteš Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/487 Makov (I/10) Turzovka (II/541) SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/10 Horský prechod Makov SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Makov SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Makov (III/2019) Vyšní Labajovci SC ŽSK Kysuce 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/10 Kolárovice Bytča (I/61) SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/10 Horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 hr. okr. PB/BY Oblazov SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bytča SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/541 Kotešová, križ. II/507 Semeteš SC ŽSK Horné Považie 15:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica SC ŽSK Kysuce 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2035 Stará Bystrica (II/520) hr. okr. CA/ZA SC ŽSK Kysuce 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Stará Bystrica (III/2035) hr. okr. CA/NO SC ŽSK Kysuce 15:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/517 Malé Lednice (hr. PB/ZA) Rajec (I/64) SC ŽSK Horné Považie 15:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 15:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Fačkov (obec) odb. Turie (III/2084) SC ŽSK Horné Považie 15:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rajec SC ŽSK Horné Považie 15:55 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/583 Žilina Budatín (I/11) Teplička n.V. SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žilina SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Plevník-Drienové (hr. PB/BY) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Oblazov Žilina (I/11) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/60 Žilina-Košická (I/18) Žilina-Kragujevská (I/61) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/11 Žilina-Sever (D3) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Žilina (I/60) Jánošikovo (hr. ZA/MT) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 odb. Turie (III/2084) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/60 Žilina-Kragujevská (I/61) Žilina-Košická (I/18) SC ŽSK Horné Považie 15:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
D1 Ivachnová (I/18) Liptovský Mikuláš (II/584) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Liptovský Hrádok (II/537) Hybe (I/18) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Liptovský Mikuláš (II/584) Liptovský Ján (III/2340) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Liptovský Ján (III/2340) Liptovský Hrádok (II/537) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Hybe (I/18) Východná (I/18) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Východná (I/18) Važec (I/18) NDS 15:59 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Liptovské Matiášovce SC ŽSK Liptov 15:59 zimné pneumatiky miestami čerstvý sneh 1 cm
II/584 Horský prechod Huty SC ŽSK Liptov 15:59 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/65 hr. okr. TR/MT Martin-Juh (I/65D) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Martin SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Ratkovo (D1) Kraľovany (I/70) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Jánošikovo (hr. ZA/MT) Ratkovo (D1) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Martin-Juh (I/65D) Martin-Košúty (I/18) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65D Martin-Juh (I/18D) Martin-Záturčie (I/18) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) Príbovce (I/65) SC ŽSK Turiec 16:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2183 Diviaky (I/65) Rudno (II/519) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Turčianske Teplice SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/519 Horský prechod Vyšehrad SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/519 Rudno (III/2183) Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 16:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 16:02 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Hrádok SC ŽSK Liptov 16:02 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/72 Čertovica (hr. BR/LM) Kráľova Lehota (I/18) SC ŽSK Liptov 16:02 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
I/18 odb. Liptovský Ján (III/2340) Hybe (D1) SC ŽSK Liptov 16:02 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/18 Hybe (D1) hr. okr. LM/PP SC ŽSK Liptov 16:02 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Ružomberok SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Ružomberok, SCP (I/59) Liptovský Michal (hr. RK/LM) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2213 Bešeňová hr. okr. RK/LM SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Kraľovany (I/70) Ružomberok, SCP (I/59) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Korytnica (hr. BB/RK) Ružomberok (I/18) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Ružomberok (I/18) Valaská Dubová (hr. RK/DK) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Mikuláš SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/584 Liptovský Mikuláš (I/18) Pavčina Lehota (III/2331) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Pavčina Lehota (III/2331) Jasná SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/18 Liptovský Mikuláš (II/584) odb. Liptovský Ján (III/2340) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Liptovský Michal (hr. RK/LM) Liptovský Mikuláš (II/584) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Brnice (III/2213) Liptovský Mikuláš (I/18) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2213 hr. okr. RK/LM Brnice (II/584) SC ŽSK Liptov 16:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/11A Čadca, múzem (I/11) Horelica (záp. portál) NDS 16:12 bez obmedzení vlhká žiadny
I/11A Tunel Horelica NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Svrčinovec NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Kysucký Lieskovec (III/2051) Kysucká brána NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Poľana (vých. portál) Skalité, št. hr. PLN NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Svrčinovec, št. hr. CZE Čadca, múzem (I/11A) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Čadca, múzem (I/11A) Oščadnica (I/11A) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Svrčinovec (sev. portál) Poľana (záp. portál) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Poľana NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/12 Svrčinovec (I/11) Skalité, št. hr. PLN NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Horelica (vých. portál) Oščadnica (I/11) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Oščadnica (I/11A) Kysucký Lieskovec (III/2051) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 21:37 zimné pneumatiky suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.