Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
PD5 D1 Trenčín Trenčín-Zlatovce (I/61) NDS - - - -
II/564 Demandice (I/75) Sadzice (III/1567) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
III/1543 Levice (I/51) Jur nad Hronom (I/75) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
II/524 Kmeťovce (I/51) odb. Majere (III/1579) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
II/580 Beša Kalná nad Hronom (I/76) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Levice sever (II/564) Husárka (hr. LV/KA) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/76 Malé Šarovce (I/75) Kalná nad Hronom (I/51) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 hr. okr. NR/LV Levice sever (II/564) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
II/564 Levice východ (I/51) Demandice (I/75) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
II/564 Tlmače (I/76) Levice sever (I/51) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Levice RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
III/1581 Kozárovce (I/76) hr. okr. LV/ZM RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/76 Kalná nad Hronom (I/51) Kozárovce (III/1581) RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Zálagoš (II/588) Letisko Zbrojníky RSÚC NR Levice 21:33 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 BA Incheba (D1) Čunovo, št. hr. HUN Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 BA Prievoz (D1) BA Pri Mlyne Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 Záhorská Bystrica (D4) BA Mlynská Dolina (D2) Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 BA Račianske mýto (II/572) BA Rača, odb. Vajnory Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 BA Bajkalská (I/61) Rovinka Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
II/572 Bratislava, Patrónka (I/2) Bratislava, Bajkalská (I/61) Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 BA Petržalka, št. hr. AUT BA Incheba (I/2) Mesto Bratislava 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
II/564 Sadzice (III/1567) hr. okr. LV/NZ RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Šahy, št. hr. HUN Dudince, kúpele RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Horné Semerovce sever (I/66) Beluja (hr. LV/VK) RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
III/1567 Sadzice (II/564) Šahy (I/66) RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Šahy (I/66) Ryžovisko (hr. LV/VK) RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šahy RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Letisko Zbrojníky Horné Semerovce juh (I/66) RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
III/1556 Šahy (I/66) Plášťovce (I/75) RSÚC NR Levice 21:34 bez obmedzení suchá žiadny
I/76 Čata (hr. NZ/LV) Malé Šarovce (I/75) RSÚC NR Levice 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/588 hr. okr. NZ/LV Zálagoš (I/75) RSÚC NR Levice 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Želiezovce RSÚC NR Levice 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 odb. Dedinka (III/1530) Zálagoš (II/588) RSÚC NR Levice 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľké Kapušany SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 21:35 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/3177 Sabinov (I/68) hr. okr. SB/PO SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 Prešov-Petrovianska (I/80) Prešov-Duklianska (I/18) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Prešov (I/68) Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 Motorest Branisko Malý Šariš (III/3430) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Prešov-Vydumanec (I/18) Bajerov (III/3464) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/3177 hr. okr. SB/PO Bertotovce (I/18) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
II/545 Kapušany (I/18) hr. okr. PO/BJ SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 Ličartovce Prešov-Petrovianska (I/80) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 Prešov (I/68) Lipníky (I/21) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/68 Lipany (III/3193) Veľký Šariš (III/3179) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) Demjata (II/545) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 odb. Ploské Ličartovce SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lipany SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nižná Šebastová SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/21 Lipníky (I/18) hr. okr. PO/SK SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/68 Horský prechod Pusté Pole SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/68 Veľký Šariš (III/3179) Prešov, Levočská (I/18) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 Malý Šariš (III/3430) Prešov (I/68) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Horský prechod Klenov SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Chminianska Nová Ves SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
III/3420 Široké (I/18) Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) SÚC PSK Prešov 21:38 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 21:40 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.