Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/57 Nemšová (D1) Dubnica nad Váhom (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Trenčianska Teplá Ladce (D1) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Borčice Dulov SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/574 Ilava (I/61) Homôľka (hr. TN/PD) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/574 Pruské (II/507) Ilava (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Ilava SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/499 Havran Topoľčany (I/64) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Koniarovce Rajčany (hr. TO/PE) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
II/593 hr. okr. NR/TO odb. Krnča (III/1702) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
III/1716 Topoľčany-východ (I/64) Solčany (II/593) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Topoľčany RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
II/514 Merašice (hr. HC/TO) Nemčice, križ. II/499 RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3483 Tarnov (I/77) Kurov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lenartov SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/548 Štós (Bodva) hr. okr. KS/GL SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós (Bodva) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trebišov SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Jaklovce (II/547) Mníšek nad Hnilcom (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Bystré (hr. PO/GL) Jaklovce (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/535 Palcmanská Maša (III/3047) Sykavka (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Košická Belá (kúpalisko) Jaklovce (II/546) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Grajnár SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/549 Mníšek nad Hnilcom (II/546) Úhornianske sedlo SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Nová Ves SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/546 Mníšek nad Hnilcom (II/549) Zimná dolina (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Mníšek nad Hnilcom SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 hr. okr. KS/GL Smolník (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišská Nová Ves (II/533) odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Margecany (II/546) Spišské Vlachy (II/536) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Novoveská Huta Harichovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišské Vlachy (II/547) Jamník (III/3208) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Jamník (III/3208) Spišská Nová Ves (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hincovce SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/547 Spišské Vlachy (II/536) Spišské Podhradie (I/18) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
III/3420 Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) Kluknava (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Súľová SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/21 hr. okr. PO/SK Matovce (II/556) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/545 Zborov (I/77) Becherov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/556 hr. okr. VT/SK Giraltovce (I/21) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/556 Matovce (I/21) Turany nad Ondavou (I/15) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bardejov SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Giraltovce SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/545 hr. okr. PO/BJ Bardejov (I/77) SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/60 Žilina-Košická (I/18) Žilina-Kragujevská (I/61) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Žilina (I/60) Jánošikovo (hr. ZA/MT) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/60 Žilina-Kragujevská (I/61) Žilina-Košická (I/18) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Žilina Budatín (I/11) Teplička n.V. SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/11 Žilina-Sever (D3) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žilina SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Plevník-Drienové (hr. PB/BY) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Oblazov Žilina (I/11) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 odb. Turie (III/2084) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Budatín SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Teplička n.V. Gbeľany SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Chminianska Nová Ves (I/18) Prešov-západ (I/18) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Prešov-juh (I/80) Lemešany (III/3445) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Lemešany (III/3445) Budimír (R4) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/80 Prešov-Košická (I/20) Prešov-Juh (D1) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
II/520 Stará Bystrica (III/2035) hr. okr. CA/NO SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/2035 Stará Bystrica (II/520) hr. okr. CA/ZA SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Makov SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Makov (III/2019) Vyšní Labajovci SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Makov SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/541 Semeteš Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Makov (I/10) Turzovka (II/541) SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/64 Horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rajec SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Fačkov (obec) odb. Turie (III/2084) SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/517 Malé Lednice (hr. PB/ZA) Rajec (I/64) SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/19 Ďudošík (III/3327) Košický Klečenov NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R2 KE Pereš (II/548) KE Most VSS (PR3) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 Budimír (D1) odb. Ploské NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Horský prechod Ďurďošík NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod SSÚR Košice NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
II/576 Herľany Bidovce (I/19) NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
PR3 KE Dargovských hrdinov (II/547) KE Prešovská/Sečovská (I/19) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Šaca (I/16) KE Pereš (II/548) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Hrhov (III/3024) odb. Mokrance (III/3365) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R4 Milhosť, št. hr. Kechnec NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R4 Kechnec Košice-juh (I/17) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Horský prechod Dargov NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 KE Prešovská/Sečovská (PR3) Košické Oľšany (III/3325) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/17 Milhosť, št. hr. Košice-juh (R4) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 KE Prešovská/Sečovská (I/19) KE Most VSS (R2) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Mokrance (III/3365) Šaca (odb. VSŽ) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 Budimír (D1) KE Dargovských hrdinov (II/547) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
I/17 Košice-juh (R4) Košice-VSS (I/16) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 BB Sever (I/59) BB Východ (I/66) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Západ (R1a) Nitra-Juh (II/562) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Zlaté Moravce (I/65) Čaradice (I/65) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Beladice (III/1669) Zlaté Moravce (I/65) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Juh (II/562) Nitra-Východ (I/51) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Čaradice (I/65) odp. Tekovské Nemce Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Východ (I/51) Beladice (III/1669) Granvia 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 KE Dargovských hrdinov (R4) Košická Belá (kúpalisko) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/548 KE Pereš (I/50) Malá Ida (III/3405) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/552 KE Nad Jazerom (R4) Nižná Hutka (III/3366) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
D1 Červeník (I/61) Piešťany (II/499) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Voderady (III/1286) Trnava (R1) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hlohovec (II/513) Červeník (I/61) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Piešťany (II/499) Horná Streda (I/61) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Senec (II/503) Blatné (I/61) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Blatné (I/61) Voderady (III/1286) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trnava (R1) Hlohovec (II/513) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Jánovce (I/18) Levoča (I/81) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Bôrik (vých. portál) Poprad-Letisko (I/18) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Tunel Bôrik NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Matejovce (I/66) Jánovce (I/18) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Poprad-Tatry (II/534) Matejovce (I/66) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Važec (I/18) Štrba (III/3060) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Poprad-Letisko (I/18) Poprad-Tatry (II/534) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Štrba (III/3060) Bôrik (záp. portál) NDS 22:03 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bytča SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 hr. okr. PB/BY Oblazov SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/10 Kolárovice Bytča (I/61) SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/541 Kotešová, križ. II/507 Semeteš SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kysucké Nové Mesto SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2035 hr. okr. CA/ZA Belá (II/583) SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Gbeľany Demkovská (hr. ZA/DK) SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Belá SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/484 Klokočov, št. hr. CZE Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Turzovka (II/541) Čadca (I/11) SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Krásno nad Kysucou (I/11) Stará Bystrica (III/2035) SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čadca SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2013 Oščadnica (I/11A) Veľká Rača-Lalíky SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/11 Čadca, múzem (I/11A) Oščadnica (I/11A) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Kysucký Lieskovec (III/2051) Kysucká brána NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Kysucká brána Žilina-Sever (D3) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/12 Svrčinovec (I/11) Skalité, št. hr. PLN NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Čadca, múzem (I/11) Horelica (záp. portál) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Svrčinovec (sev. portál) Poľana (záp. portál) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Oščadnica (I/11A) Kysucký Lieskovec (III/2051) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Poľana (vých. portál) Skalité, št. hr. PLN NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Horelica (vých. portál) Oščadnica (I/11) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Poľana NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Svrčinovec NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Svrčinovec, št. hr. CZE Čadca, múzem (I/11A) NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Tunel Horelica NDS 22:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Modra (II/502) Nový Dvor (hr. PK/TT) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Malacky RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/501 Lozorno (I/2) Pernek (II/503) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/501 Pernek (II/503) Nový Dvor (hr. MA/SE) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1113 Malacky (II/590) Rohožník (II/501) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bratislava RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Senec RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/502 Modra-Kráľová (II/504) Doľany RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Senec-Západ (I/61) Pezinok (II/502) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Hurbanova Ves (III/1060) Senec-Juh (I/62) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/590 Malacky (II/503) hr. okr. MA/SE RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Pezinská Baba Pernek (II/501) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/572 Bratislava, kr. Tomášikova (I/61) odb. Miloslavov (hr. SC/DS) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Pezinok RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Malacky (D1) Záhorská Ves, št. hr. AUT RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Pernek (II/501) Malacky (D1) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/503 Horský prechod Pezinská Baba RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/502 BA Rača, odb. Vajnory Modra-Kráľová (II/504) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/510 Most pri Bratislave (II/572) Horné Janíky, odb. Čakany RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/505 BA, Hodonínska (I/2) Stupava (I/2) RC Bratislava 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/584 Pavčina Lehota (III/2331) Jasná SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Mikuláš SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2213 hr. okr. RK/LM Brnice (II/584) SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/584 Brnice (III/2213) Liptovský Mikuláš (I/18) SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Liptovský Mikuláš (II/584) odb. Liptovský Ján (III/2340) SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/584 Liptovský Mikuláš (I/18) Pavčina Lehota (III/2331) SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Liptovský Michal (hr. RK/LM) Liptovský Mikuláš (II/584) SC ŽSK Liptov 22:01 zimné pneumatiky suchá žiadny
D2 Stupava-Juh (D4) BA Lamač (II/505) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Brodské, št. hr. CZE Kúty (I/2) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Lozorno (I/2) Stupava-Juh (D4) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Malacky (II/503) Lozorno (I/2) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Kúty (I/2) Malacky (II/503) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
D4 Stupava (I/2) Devínska N.Ves, VW (II/505) NDS 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/49 Lysá pod Makytou, št. hr. CZE Púchov (II/507) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/49 Púchov (II/507) Beluša (R6) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Beluša (R6) Sverepec-motokros SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Púchov SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61A Ladce (D1) Beluša (I/49) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Púchov-Trenčianska (I/49) odb. Upohlav (III/1975) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Dulov Púchov-Vsetínska (I/49) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Ružomberok (I/18) Valaská Dubová (hr. RK/DK) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Kraľovany (I/70) Ružomberok, SCP (I/59) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2213 Bešeňová hr. okr. RK/LM SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Ružomberok, SCP (I/59) Liptovský Michal (hr. RK/LM) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Ružomberok SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Korytnica (hr. BB/RK) Ružomberok (I/18) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Partizánske SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/593 odb. Krnča (III/1702) Partizánske (I/64) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1750 Bošany (II/593) Skýcov (II/511) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Veľké Bielice (II/579) Oslany (II/512) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Rajčany (hr. TO/PE) Veľké Bielice (II/579) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/579 Veľké Bielice (I/64) Hradište (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/511 odb. Partizánske/Nováky (I/64) Veľké Uherce, vodná nádrž SC TSK VOJ Prievidza 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/511 Horský prechod Skýcov SC TSK VOJ Prievidza 22:00 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3.5t suchá žiadny
II/512 Oslany (I/64) Cerová (hr. PD/ZC) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
I/18 odb. Liptovský Ján (III/2340) Hybe (D1) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Hybe (D1) hr. okr. LM/PP SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/72 Čertovica (hr. BR/LM) Kráľova Lehota (I/18) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Hrádok SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
I/2 Malacky (II/503) Záhorská Bystrica (D4) SÚC TTSK Trnava 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 hr. okr. SE/MA Malacky (II/503) SÚC TTSK Trnava 22:00 bez obmedzení suchá žiadny
II/567 Nižná Jablonka (hr. HE/SV) Snina (I/74) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Stakčín SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
I/74 Modra nad Cirochou (III/3837) Snina (II/576) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/74 Snina (II/576) Ubľa, št. hr. UKR SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/558 Stakčín (I/74) Ulič SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
II/566 Dúbrava Ubľa (I/74) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/566 I/74 Ruská Volová SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3102 Veľká Lomnica (II/540) Stará Lesná, žel. st. (II/537) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Poprad SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Poprad (II/534) Jánovce (II/536) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nové Mesto nad Váhom SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/534 Poprad (I/18) Starý Smokovec (II/537) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/515 Nové Mesto n.V. (I/61) Kočovce (II/507) SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Ducové (hr. PN/NM) hr. okr. NM/TN SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/54 Moravské Lieskové, št. hr. CZE Nové Mesto nad Váhom (I/61) SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/581 Dubník Nové Mesto nad Váhom (I/54) SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/504 Očkov (hr. PN/NM) Nové Mesto n.V. (I/54) SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Horná Streda (D1) Štvrtok (hr. NM/TN) SC TSK VOJ Trenčín 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Hranovica (III/3069) Veľká Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/584 Horský prechod Huty SC ŽSK Liptov 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Liptovské Matiášovce SC ŽSK Liptov 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Rudno (III/2183) Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Turčianske Teplice SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/519 Horský prechod Vyšehrad SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2183 Diviaky (I/65) Rudno (II/519) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/567 Medzilaborce (II/559) Nižná Jablonka (hr. HE/SV) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Medzilaborce SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/575 hr. okr. SP/ML Krásny Brod (II/559) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/554 Ruská Kajňa Varechovce SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/559 odb. Jabloň Medzilaborce (II/575) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/559 Medzilaborce (II/575) Čertižné, št. hr. PLN SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/575 Medzilaborce (II/559) Palota, št. hr. PLN SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/554 hr. okr. VT/HE Ruská Kajňa SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/558 Hudcovce Humenné (I/74) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Humenné SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/74 Strážske, odb. Chemko Humenné centrum (II/559) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/74 Humenné centrum (II/559) Modra nad Cirochou (III/3837) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/559 Humenné (I/74) odb. Jabloň SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/74A Humenné západ (I/74) Humenné centrum (I/74) SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/563 Komoča (hr. NZ/KN) Kolárovo (II/573) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/573 Kolárovo (II/563) Komárno (I/63) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 hr. okr. NZ/KN Pavlov dvor (I/64) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Chotín, žel. st. (II/589) Kotelnica (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/588 Moča (I/63) hr. okr. KN/NZ (odb. III/1476) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Komárno, št. hr. HUN Chotín, žel. st. (II/589) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/573 hr. okr. NZ/KN Kolárovo (II/563) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Veľký Meder (hr. DS/KN) odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/589 Chotín, žel. st. (I/64) Pribeta, žel. st. (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Komárno, Tehelňa (I/64) Virt (III/1465) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hurbanovo RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/509 Bajč (I/64) hr. okr. KN/NZ RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) Komárno, Tehelňa (I/64) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šrobárová RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Virt (III/1465) Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zemianska Olča RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Komárno RSÚC NR Komárno 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 Horský prechod Branisko SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/536 odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) Spišský Štvrtok (I/18) SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Jánovce (II/536) Levoča (II/533) SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/533 Harichovce (hr. SN/LE) Levoča (I/18) SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Levoča (II/533) Beharovce (III/3261) SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
D1 Východná (I/18) Važec (I/18) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hybe (I/18) Východná (I/18) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Hrádok (II/537) Hybe (I/18) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Ján (III/2340) Liptovský Hrádok (II/537) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Mikuláš (II/584) Liptovský Ján (III/2340) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ivachnová (I/18) Liptovský Mikuláš (II/584) NDS 21:58 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ružinov (I/63) BA Letisko (Ivánska) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Vajnory (I/61) Senec (II/503) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Letisko (Ivánska) BA Vajnory (I/61) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Tunel Sitina NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Prievoz (I/61) BA Ružinov (I/63) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Pečňa (D2) BA Ovsište (I/2) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 BA Pečňa (D1) Jarovce (D4) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 BA Mlynská dolina (Botanická) BA Pečňa (D1) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ovsište (I/2) BA Prievoz (I/61) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D4 Jarovce, št. hr. AUT Jarovce (D2) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 BA Lamač (II/505) BA Polianky (I/2) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Sitina (juž. portál) BA Mlynská dolina (Botanická) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 BA Polianky (I/2) Sitina (sev. portál) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D2 Jarovce (D4) Rusovce, št. hr. HUN NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
III/1146 Radošovce (I/51) Skalica (II/426) SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Holíč, št. hr. CZE Radošovce (III/1146) SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
II/590 Šaštín-Stráže (II/500) Holíč (I/2) SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 Holíč (I/51) Kúty (II/425) SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Holíč SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
II/426 Skalica, št. hr. CZE Holíč (I/2) SÚC TTSK Senica 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3060 Tatranská Štrba (I/18) Štrba (D1) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3064 Svit (I/18) Tatranská Polianka (II/537) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 hr. okr. LM/PP Poprad (II/534) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/61 BA Pri Mlyne Senec (I/62) SÚC TTSK Trnava 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
II/592 Bánovce n.B. (I/9) Nadlice (I/64) SC TSK VOJ Prievidza 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Svinná (III/1860) Bánovce nad Bebravou (II/592) SC TSK VOJ Prievidza 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/516 Dežerice (hr. TN/BN) Horné Ozorovce (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bánovce nad Bebravou SC TSK VOJ Prievidza 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Bánovce nad Bebravou (II/592) Jerichov SC TSK VOJ Prievidza 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3078 Podspády (I/66) Podspády/Jurgów, št. hr. SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/540 Veľká Lomnica (I/66) Tatranská Lomnica (II/537) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/536 Jánovce (I/18) Kežmarok (I/66) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/537 Tatranská Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (I/66) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Tatranská Kotlina (II/537) Ždiar SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kežmarok SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Veľká Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (II/537) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1261 hr. okr. PN/MY Krajné, odb. Myjava (III/1203) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Myjava SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/501 Pavlíkov mlyn (hr. SE/MY) Brezová pod Bradlom (II/499) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/500 Medzný mlyn (hr. SE/MY) Vrbovce, časť Šance (II/499) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/499 Brezová pod Bradlom (II/501) Košariská (hr. MY/PN) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/581 hr. okr. SE/MY Dubník SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1203 Myjava (II/581) Krajné (III/1261) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/499 Vrbovce, št. hr. CZE Brezová pod Bradlom (II/501) SC TSK VOJ Trenčín 21:56 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Považská Bystrica (II/517) hr. okr. PB/BY SC TSK VOJ Považská Bystrica 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 odb. Upohlav (III/1975) Považská Bystrica (II/517) SC TSK VOJ Považská Bystrica 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
II/517 Považská Bystrica (II/507) Malé Lednice (hr. PB/ZA) SC TSK VOJ Považská Bystrica 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Sverepec-motokros Plevník-Drienové (hr. PB/BY) SC TSK VOJ Považská Bystrica 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Považská Bystrica SC TSK VOJ Považská Bystrica 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štítnik SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
R2 Bánovce n/B - Západ Bánovce n/B - Východ NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trečín (PD5) Dubnica nad Váhom (I/57) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubnica nad Váhom (I/57) Ilava (II/574A) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Lúka (II/507) Nové Mesto n.V. (II/515) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Nové Mesto n.V. (II/515) Trenčín-Juh (I/9) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Drietoma, št. hr. CZE Chocholná (D1) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trenčín-Juh (I/9) Trečín (PD5) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Horná Streda (I/61) Lúka (II/507) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/581 Sobotište (II/500) hr. okr. SE/MY SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/500 odb. Borský Mikuláš (II/590) Senica (I/51) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Radošovce (III/1146) Senica (II/500) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/581 Rohov (I/51) Sobotište (II/500) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/501 Jablonica (I/51) Pavlíkov mlyn (hr. SE/MY) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Horský prechod Biela Hora SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Senica (II/500) Jablonica (II/501) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Senica SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/500 Sobotište (II/581) Medzný mlyn (hr. SE/MY) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/501 Nový Dvor (hr. MA/SE) Jablonica (I/51) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
II/500 Senica (I/51) Sobotište (II/581) SÚC TTSK Senica 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
D1 Fričovce(I/18) Chminianska Nová Ves (I/18) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Tunel Branisko NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Branisko (vých. portál) Široké (I/18) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Šibenik (vých. portál) Spišské Podhradie (I/18) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Široké (I/18) Fričovce(I/18) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Levoča (I/81) Šibenik (záp. portál) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Tunel Šibenik NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Spišské Podhradie (I/18) Beharovce (I/18) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Beharovce (I/18) Branisko (záp. portál) NDS 21:55 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Štvrtok (hr. NM/TN) Trenčín-Centrum (II/507) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/9 Chocholná (D1) Svinná (III/1860) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 hr. okr. NM/TN Trenčianska Turná (I/9) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/57 Horné Srnie, št. hr. CZE Nemšová (D1) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Trenčín-Centrum (II/507) Trenčianska Teplá SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Trenčianska Turná (I/9) Trenčín-Centrum (I/61) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trenčín SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Trenčín-Bratislavská (I/61) Borčice SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Tornaľa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Jelšava BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení vlhká žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lučatín BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 Veľké Zálužie (III/1674) Nitra-Západ (R1a) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Sereď (I/62) Dolná Streda (II/507) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Trnava-Modranka (I/51) Trnava (D1) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Dolná Streda (II/507) Šoporňa (I/62) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1A Lehota (R1) Nitra, Brezový háj (I/51) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Trnava (D1) Sereď (I/62) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Šoporňa (I/62) Veľké Zálužie (III/1674) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Machnáč SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/516 Trenčianska Teplá (I/61) Dežerice (hr. TN/BN) SC TSK VOJ Trenčín 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2530 Horský prechod Cukmantel BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2530 Hodruša-Hámre (III/2520) Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/512 Horský prechod Veľké Pole BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/76 Kozárovce (III/1581) Hronský Beňadik (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/512 Píla Žarnovica (II/428) BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/428 Žarnovica-juh (R1) Žarnovica-sever (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/543 Hniezdne (I/77) Červený Kláštor, kúpele SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Toporec, žel. st. (III/3099) Stará Ľubovňa (I/68) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/543 Červený Kláštor, kúpele Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/542 Spišská Belá (I/66) Spišská Stará Ves (II/543) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Pusté Pole SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Ľubotín (I/68) Obručné SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN Stará Ľubovňa (I/77) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Stará Ľubovňa (I/77) Pusté Pole (hr. SL/SB) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Malý Lipník SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Spišská Belá (I/66) Toporec, žel. st. (III/3099) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Haligovce SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/524 odb. Majere (III/1579) Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Štiavnica BBRSC Žiar nad Hronom 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2493 Červená Studňa Banská Štiavnica (I/51) BBRSC Žiar nad Hronom 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/590 hr. okr. MA/SE Borský Mikuláš, sever (II/500) SÚC TTSK Senica 21:53 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 Kúty (II/425) hr. okr. SE/MA SÚC TTSK Senica 21:53 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sekule SÚC TTSK Senica 21:53 bez obmedzení suchá žiadny
II/500 Kúty (I/2) odb. Borský Mikuláš (II/590) SÚC TTSK Senica 21:53 bez obmedzení suchá žiadny
II/425 Brodské, št. hr. CZE Kúty (I/2) SÚC TTSK Senica 21:53 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubná skala (I/18) Martin (R3) NDS 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Martin (R3) Turany (I/18) NDS 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 3 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/572 Bratislava, Patrónka (I/2) Bratislava, Bajkalská (I/61) Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 Záhorská Bystrica (D4) BA Mlynská Dolina (D2) Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 BA Incheba (D1) Čunovo, št. hr. HUN Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 BA Bajkalská (I/61) Rovinka Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 BA Petržalka, št. hr. AUT BA Incheba (I/2) Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 BA Prievoz (D1) BA Pri Mlyne Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 BA Račianske mýto (II/572) BA Rača, odb. Vajnory Mesto Bratislava 21:52 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/75 Zálagoš (II/588) Letisko Zbrojníky RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1581 Kozárovce (I/76) hr. okr. LV/ZM RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1556 Šahy (I/66) Plášťovce (I/75) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Želiezovce RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/76 Kalná nad Hronom (I/51) Kozárovce (III/1581) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šahy RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 hr. okr. NR/LV Levice sever (II/564) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/564 Levice východ (I/51) Demandice (I/75) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Levice RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/75 odb. Dedinka (III/1530) Zálagoš (II/588) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1543 Levice (I/51) Jur nad Hronom (I/75) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/564 Sadzice (III/1567) hr. okr. LV/NZ RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/75 Letisko Zbrojníky Horné Semerovce juh (I/66) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/588 hr. okr. NZ/LV Zálagoš (I/75) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/580 Beša Kalná nad Hronom (I/76) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/527 Šahy (I/66) Ryžovisko (hr. LV/VK) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 Levice sever (II/564) Husárka (hr. LV/KA) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/524 Kmeťovce (I/51) odb. Majere (III/1579) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/76 Malé Šarovce (I/75) Kalná nad Hronom (I/51) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/75 Horné Semerovce sever (I/66) Beluja (hr. LV/VK) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/564 Demandice (I/75) Sadzice (III/1567) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/1567 Sadzice (II/564) Šahy (I/66) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/76 Čata (hr. NZ/LV) Malé Šarovce (I/75) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Šahy, št. hr. HUN Dudince, kúpele RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/564 Tlmače (I/76) Levice sever (I/51) RSÚC NR Levice 21:51 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/13 Veľký Meder (I/63) Medveďov, št. hr. HUN SÚC TTSK Dunajská Streda 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
II/561 Trstice Veľký Meder (I/63) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľký Meder SÚC TTSK Dunajská Streda 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
II/506 Ňárad Medveďov (I/13) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Prievidza SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Prievidza-Juh (I/9) Prievidza-Centrum (III/1774) SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
III/1774 Prievidza-centrum (I/64) Bojnice SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Oslany (II/512) Nováky (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Nováky Prievidza (I/64) SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
II/519 Nitrianske Pravno (I/64) Vyšehradné SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Prievidza-Centrum (III/1774) Nitrianske Pravno (II/519) SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitrianske Pravno SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Nitrianske Pravno (II/519) Fačkovské sedlo SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Handlová Nová Lehota (hr. PD/ZH) SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Prievidza (I/64) Handlová SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Jalovec SC TSK VOJ Prievidza 21:51 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Hlohovec (II/513) hr. okr. HC/PN SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Bučany (III/1337) Drahovce (hr. HC/PN) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
III/1319 Madunice (I/61) Šulekovo (II/513) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/514 Hlohovec, kr. II/507 Merašice (hr. HC/TO) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 hr. okr. GA/HC Hlohovec (II/513) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Červeník SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Šulekovo (II/513) Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/513 Trakovice (I/61) Rišňovce SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/562 Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) hr. okr. NR/SA RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) Jelenec RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/593 Dražovce (I/64) hr. okr. NR/TO RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/513 Rišňovce Nitra, Kynek (I/51) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Jelenec Olichov (III/1522) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitra RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
III/1581 hr. okr. LV/ZM Olichov (I/65) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Vráble RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Branč (hr. NZ/NR) Nitra, odb. Levice (I/51) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Tesárske Mlyňany (I/65) Žitavce RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Nitra, Brezový háj (R1A) Veľký Lapáš (obaľovňa) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Veľký Lapáš (obaľovňa) hr. okr. NR/LV RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Nitra-sever (R1A) Koniarovce RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Skýcov (III/1750) Zlaté Moravce (I/65) RSÚC NR Nitra 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Stropkov SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/575 Stropkov (I/15) hr. okr. SP/ML SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Hutka Svidník (I/21) SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/21 Svidník (I/77) Vyšný Komárnik, št. hr. PLN SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Svidník SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/554 Varechovce Havaj (II/575) SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/15 Holčíkovce (III/3634) Stročín (I/21) SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
R4 Svidník-juh (I/21) Svidník-sever (I/21) SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/21 Matovce (II/556) Svidník (I/77) SÚC PSK Svidník 21:50 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Galanta (I/75) Gáň (I/35) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sereď SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Šintava (I/62) hr. okr. GA/HC SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/62 Sereď (III/1320) Šoporňa (R1) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/573 Šoporňa (R1) hr. okr. GA/SA SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/62 Senec (I/61) Sereď (III/1320) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
I/35 Gáň (II/507) Sereď (I/62) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) Sereď (I/62) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Dolná Streda (R1) Sereď-cenrum (I/62) SÚC TTSK Trnava 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nová Baňa (III/2512) Žarnovica-juh (II/428) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žarnovica-juh (II/428) Žarnovica-sever (II/428) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Lehôtka pod Brehmi (I/65) Žiar nad Hronom-Juh (R2) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Lovčica-Trubín (I/9) Žiar nad Hronom-Juh (R1) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Juh (R2) Žiar nad Hronom-Východ (I/65) NDS 21:49 bez obmedzení suchá žiadny
II/574 odb. Zliechov Diviacka Nová Ves, Juh (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/9 Jerichov Nováky SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/574 Horský prechod Homôlka SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/1774 Horský prechod Šútovce SC TSK VOJ Prievidza 21:49 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitrianske Rudno SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Martin-Juh (I/65D) Martin-Košúty (I/18) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Jánošikovo (hr. ZA/MT) Ratkovo (D1) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65D Martin-Juh (I/18D) Martin-Záturčie (I/18) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 hr. okr. TR/MT Martin-Juh (I/65D) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) Príbovce (I/65) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Ratkovo (D1) Kraľovany (I/70) SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Martin SC ŽSK Turiec 21:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/63 Rovinka hr. okr. SC/DS SÚC TTSK Dunajská Streda 21:48 bez obmedzení suchá žiadny
II/510 Horné Janíky, odb. Čakany hr. okr. DS/GA SÚC TTSK Dunajská Streda 21:48 bez obmedzení suchá žiadny
II/503 Šamorín (I/63) Hurbanova Ves (III/1060) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:48 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šamorín SÚC TTSK Dunajská Streda 21:48 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čebovce BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Poltár BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dunajská Streda SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/506 Báč (I/63) Ňárad SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/572 odb. Miloslavov (hr. SC/DS) Dunajská Streda (I/63) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Dunajská Streda (I/63) Jahodná SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Gabčíkovo (II/506) Dunajská Streda (I/63) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 hr. okr. SC/DS Dunajská Streda-východ (II/572) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Dunajská Streda, východ (II/572) Veľký Meder (hr. DS/KN) SÚC TTSK Dunajská Streda 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Jahodná Galanta (I/75) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Sládkovičovo (I/62) odb. Váhovce (III/1339) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Galanta SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/35 Galanta (I/75) Gáň (II/507) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/510 hr. okr. DS/GA Sládkovičovo (I/62) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/561 Galanta (II/507) Trstice SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 Horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Nový Dvor (hr. PK/TT) Trnava-sever (I/51) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trnava SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Trnava-východ (I/51) Bučany (III/1337) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Trnava-sever (II/504) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/560 Trnava-Kopánka (II/504) Dechtice (II/502) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
III/1320 Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
III/1279 Trnava-Prielohy (I/51) Šúrovce (III/1320) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Senec (I/62) Trnava-juh (R1) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 hr. okr. HC/PN Banka (II/499) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Krakovany (II/499) Očkov (hr. PN/NM) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Dechtice Vrbové (II/499) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Banka (II/499) Ducové (hr. PN/NM) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
III/1261 Čerenec (II/499) hr. okr. PN/MY SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/499 Horský prechod Havran SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Piešťany SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Drahovce (hr. HC/PN) Horná Streda (D1) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/499 Košariská (hr. MY/PN) Banka (II/507) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/504 Trnava-Kopánka (I/51) Trebatice (II/499) SÚC TTSK Trnava 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľké Kapušany SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Gbelce RSÚC NR Nové Zámky 21:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/509 hr. okr. KN/NZ odb. Malá Mužla RSÚC NR Nové Zámky 21:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/588 hr. okr. KN/NZ (odb. III/1476) hr. okr. NZ/LV RSÚC NR Nové Zámky 21:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Dvory nad Žitavou (I/75) hr. okr. NZ/KN RSÚC NR Nové Zámky 21:45 bez obmedzení suchá žiadny
II/589 Pribeta, žel. st. (hr. KN/NZ) Kolta (I/75) RSÚC NR Nové Zámky 21:45 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Polkanová BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/15 Vranov nad Topľou (I/18) Podčičva (II/558) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Čaklov (III/3614) hr. okr. VT/MI SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/15 Podčičva (II/558) Holčíkovce (III/3634) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/558 Podčičva (I/15) Hudcovce SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3624 Sačurov (I/79) Dlhé Klčovo, odb. Hencovce (III/3621) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/576 Horský prechod Herlianske Sedlo SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Holčíkovce SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/556 Hanušovce nad Topľou (I/18) hr. okr. VT/SK SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3621 Hencovce-žel. st. (I/18) Dlhé Klčovo, odb. Sačurov (III/3624) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Lipníky (I/21) Čaklov (III/3614) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/79 Vranov nad Topľou (I/18) Sečovská Polianka (hr. VT/TV) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/554 Ričijov (hr. MI/VT) Tovarné (II/558) SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/576 Vranov nad Topľou (I/79) Banské SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Vranov nad Topľou SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hanušovce nad Topľou SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/554 Tovarné (II/558) hr. okr. VT/HE SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/573 Šaľa (I/75) hr. okr. NZ/KN RSÚC NR Nové Zámky 21:43 bez obmedzení suchá žiadny
II/573 hr. okr. GA/SA Šaľa (I/75) RSÚC NR Nové Zámky 21:43 bez obmedzení suchá žiadny
II/562 hr. okr. NR/SA Trnovec nad Váhom (I/75) RSÚC NR Nové Zámky 21:43 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 odb. Váhovce (III/1339) Kendereš (hr. SA/NZ) RSÚC NR Nové Zámky 21:43 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šaľa RSÚC NR Nové Zámky 21:43 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Žilina-Západ (I/61) Považský Chlmec (záp. portál) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ilava (II/574A) Ladce (I/61) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/49A Beluša-sever (R6) Púchov, kr. II/507 NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Považský Chlmec NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Bytča (II/507) Hričovské Podhradie (D3) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Sever (I/61) Bytča (II/507) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Centrum (II/517) Považská Bystrica-Sever (I/61) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Hričovské Podhradie (D1) Žilina-Západ NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ladce (I/61) Uzol Púchov (R6) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
R6 Beluša (D1) Beluša-sever (I/49A) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Uzol Púchov (R6) Považská Bystrica-Centrum (II/517) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 21:41 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Nové Zámky (I/64) odb. Dedinka (III/1530) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nové Zámky RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Kotelnica (hr. KN/NZ) Branč (hr. NZ/NR) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Kendereš (hr. SA/NZ) Nové Zámky (I/64) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
II/563 Nové Zámky (I/64) Komoča (hr. NZ/KN) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
II/580 Hul (II/511) Beša RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šurany RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Žitavce Dvory nad Žitavou (I/75) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/580 Palárikovo (I/75) Hul (II/511) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/564 hr. okr. LV/NZ Štúrovo (I/76) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štúrovo RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) Štúrovo, št. hr. HUN RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/76 Štúrovo (I/63) Čata (hr. NZ/LV) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/509 odb. Malá Mužla Štúrovo, žel. st. (I/63) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Podbiel (I/59) Huty (hr. TS/LM) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/20 odb. Ploské Ličartovce SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 4-5 cm
I/21 Lipníky (I/18) hr. okr. PO/SK SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nižná Šebastová SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Malý Šariš (III/3430) Prešov (I/68) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/20 Ličartovce Prešov-Petrovianska (I/80) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/20 Prešov-Petrovianska (I/80) Prešov-Duklianska (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) Demjata (II/545) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Veľký Šariš (III/3179) Prešov, Levočská (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Prešov (I/68) Lipníky (I/21) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/545 Kapušany (I/18) hr. okr. PO/BJ SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Horský prechod Pusté Pole SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lipany SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Prešov (I/68) Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3177 Sabinov (I/68) hr. okr. SB/PO SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Lipany (III/3193) Veľký Šariš (III/3179) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/546 Horský prechod Klenov SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3420 Široké (I/18) Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/546 Prešov-Vydumanec (I/18) Bajerov (III/3464) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Motorest Branisko Malý Šariš (III/3430) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3177 hr. okr. SB/PO Bertotovce (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Chminianska Nová Ves SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Buková SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 hr. okr. SE/TT Trnava-sever (II/504) SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Doľany Trstín (I/51) SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Trstín (I/51) Dechtice SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
PD5 D1 Trenčín Trenčín-Zlatovce (I/61) NDS - - - -
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.