Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/57 Nemšová (D1) Dubnica nad Váhom (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/61 Trenčianska Teplá Ladce (D1) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 Borčice Dulov SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/574 Ilava (I/61) Homôľka (hr. TN/PD) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/574 Pruské (II/507) Ilava (I/61) SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Ilava SC TSK VOJ Považská Bystrica 22:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/499 Havran Topoľčany (I/64) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Koniarovce Rajčany (hr. TO/PE) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
II/593 hr. okr. NR/TO odb. Krnča (III/1702) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
III/1716 Topoľčany-východ (I/64) Solčany (II/593) RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Topoľčany RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
II/514 Merašice (hr. HC/TO) Nemčice, križ. II/499 RSÚC NR Topoľčany 22:17 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3483 Tarnov (I/77) Kurov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lenartov SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/548 Štós (Bodva) hr. okr. KS/GL SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós (Bodva) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trebišov SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Jaklovce (II/547) Mníšek nad Hnilcom (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Bystré (hr. PO/GL) Jaklovce (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/535 Palcmanská Maša (III/3047) Sykavka (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Košická Belá (kúpalisko) Jaklovce (II/546) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Grajnár SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/549 Mníšek nad Hnilcom (II/546) Úhornianske sedlo SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Nová Ves SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/546 Mníšek nad Hnilcom (II/549) Zimná dolina (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Mníšek nad Hnilcom SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 hr. okr. KS/GL Smolník (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišská Nová Ves (II/533) odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Margecany (II/546) Spišské Vlachy (II/536) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Novoveská Huta Harichovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišské Vlachy (II/547) Jamník (III/3208) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Jamník (III/3208) Spišská Nová Ves (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hincovce SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
II/547 Spišské Vlachy (II/536) Spišské Podhradie (I/18) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
III/3420 Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) Kluknava (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Súľová SC KSK Spišská Nová Ves 22:06 bez obmedzení vlhká žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
I/21 hr. okr. PO/SK Matovce (II/556) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/545 Zborov (I/77) Becherov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/556 hr. okr. VT/SK Giraltovce (I/21) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/556 Matovce (I/21) Turany nad Ondavou (I/15) SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bardejov SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Giraltovce SÚC PSK Bardejov 22:06 bez obmedzení suchá žiadny
II/545 hr. okr. PO/BJ Bardejov (I/77) SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/60 Žilina-Košická (I/18) Žilina-Kragujevská (I/61) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Žilina (I/60) Jánošikovo (hr. ZA/MT) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/60 Žilina-Kragujevská (I/61) Žilina-Košická (I/18) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Žilina Budatín (I/11) Teplička n.V. SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/11 Žilina-Sever (D3) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žilina SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/61 Plevník-Drienové (hr. PB/BY) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/507 Oblazov Žilina (I/11) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 odb. Turie (III/2084) Žilina (I/60) SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Budatín SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Teplička n.V. Gbeľany SC ŽSK Horné Považie 22:05 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Chminianska Nová Ves (I/18) Prešov-západ (I/18) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Prešov-juh (I/80) Lemešany (III/3445) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Lemešany (III/3445) Budimír (R4) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
I/80 Prešov-Košická (I/20) Prešov-Juh (D1) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
II/520 Stará Bystrica (III/2035) hr. okr. CA/NO SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/2035 Stará Bystrica (II/520) hr. okr. CA/ZA SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Makov SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.