Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
- Cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 4-5 cm
II/558 Stakčín (I/74) Ulič SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
- Cesty III. triedy, obvod Stakčín SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 3 cm
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 21:41 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Hrádok SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/576 Horský prechod Herlianske Sedlo SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Stará Bystrica (III/2035) hr. okr. CA/NO SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
D1 Chminianska Nová Ves (I/18) Prešov-západ (I/18) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Prešov-juh (I/80) Lemešany (III/3445) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Lemešany (III/3445) Budimír (R4) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Makov SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Makov (III/2019) Vyšní Labajovci SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Horský prechod Ďurďošík NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Horský prechod Dargov NDS 22:03 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/64 Horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN Stará Ľubovňa (I/77) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 22:16 bez obmedzení vlhká žiadny
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Čertovica (hr. BR/LM) Kráľova Lehota (I/18) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/80 Prešov-Košická (I/20) Prešov-Juh (D1) NDS 22:05 bez obmedzení vlhká žiadny
II/484 Klokočov, št. hr. CZE Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Makov (I/10) Turzovka (II/541) SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.