Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
II/547 KE Dargovských hrdinov (R4) Košická Belá (kúpalisko) Mesto Košice 04:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/548 KE Pereš (I/50) Malá Ida (III/3405) Mesto Košice 04:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/552 KE Nad Jazerom (R4) Nižná Hutka (III/3366) Mesto Košice 04:48 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
PR3 Budimír (D1) KE Dargovských hrdinov (II/547) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 KE Dargovských hrdinov (II/547) KE Prešovská/Sečovská (I/19) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 KE Prešovská/Sečovská (I/19) KE Most VSS (R2) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Šaca (I/16) KE Pereš (II/548) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
R2 KE Pereš (II/548) KE Most VSS (PR3) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
R4 Milhosť, št. hr. Kechnec NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
R4 Kechnec Košice-juh (I/17) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Hrhov (III/3024) odb. Mokrance (III/3365) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Mokrance (III/3365) Šaca (odb. VSŽ) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/17 Milhosť, št. hr. Košice-juh (R4) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/17 Košice-juh (R4) Košice-VSS (I/16) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 KE Prešovská/Sečovská (PR3) Košické Oľšany (III/3325) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Horský prechod Ďurďošík NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Ďudošík (III/3327) Košický Klečenov NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Horský prechod Dargov NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 Budimír (D1) odb. Ploské NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Súľová SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Horský prechod Grajnár SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/533 Novoveská Huta Harichovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/535 Palcmanská Maša (III/3047) Sykavka (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišské Vlachy (II/547) Jamník (III/3208) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Jamník (III/3208) Spišská Nová Ves (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/536 Spišská Nová Ves (II/533) odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Bystré (hr. PO/GL) Jaklovce (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Jaklovce (II/547) Mníšek nad Hnilcom (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Mníšek nad Hnilcom (II/549) Zimná dolina (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Košická Belá (kúpalisko) Jaklovce (II/546) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Margecany (II/546) Spišské Vlachy (II/536) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/547 Spišské Vlachy (II/536) Spišské Podhradie (I/18) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós (Bodva) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/548 Štós (Bodva) hr. okr. KS/GL SC KSK Moldava nad Bodvou 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/548 hr. okr. KS/GL Smolník (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/549 Mníšek nad Hnilcom (II/546) Úhornianske sedlo SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Herľany Bidovce (I/19) NDS 05:00 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
III/3420 Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) Kluknava (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hincovce SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Mníšek nad Hnilcom SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 04:58 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 04:59 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Nová Ves SC KSK Spišská Nová Ves 05:01 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.