Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/64 Prievidza-Centrum (III/1774) Nitrianske Pravno (II/519) SC TSK VOJ Prievidza 22:04 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
III/1774 Horský prechod Šútovce SC TSK VOJ Prievidza 21:44 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/16 Horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Jánošikovo (hr. ZA/MT) Ratkovo (D1) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Ratkovo (D1) Kraľovany (I/70) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/21 hr. okr. PO/SK Matovce (II/556) SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 hr. okr. TR/MT Martin-Juh (I/65D) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Martin-Juh (I/65D) Martin-Košúty (I/18) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65D Martin-Juh (I/18D) Martin-Záturčie (I/18) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 22:18 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Horský prechod Vyšehrad SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Rudno (III/2183) Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/519 Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) Príbovce (I/65) SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/545 hr. okr. PO/BJ Bardejov (I/77) SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/545 Zborov (I/77) Becherov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/556 hr. okr. VT/SK Giraltovce (I/21) SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/556 Matovce (I/21) Turany nad Ondavou (I/15) SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2183 Diviaky (I/65) Rudno (II/519) SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3483 Tarnov (I/77) Kurov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:18 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bardejov SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Giraltovce SÚC PSK Bardejov 22:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lenartov SÚC PSK Bardejov 22:18 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Martin SC ŽSK Turiec 22:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 21:59 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štítnik SC KSK Rožňava 21:58 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Turčianske Teplice SC ŽSK Turiec 21:47 zimné pneumatiky suchá žiadny
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 21:41 bez obmedzení vlhká žiadny
I/59 Korytnica (hr. BB/RK) Ružomberok (I/18) SC ŽSK Liptov 21:51 bez obmedzení vlhká žiadny
I/59 Ružomberok (I/18) Valaská Dubová (hr. RK/DK) SC ŽSK Liptov 21:51 bez obmedzení vlhká žiadny
I/72 Čertovica (hr. BR/LM) Kráľova Lehota (I/18) SC ŽSK Liptov 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
II/584 Horský prechod Huty SC ŽSK Liptov 21:45 bez obmedzení vlhká žiadny
II/584 Pavčina Lehota (III/2331) Jasná SC ŽSK Liptov 21:50 bez obmedzení vlhká žiadny
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:45 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:45 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:45 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 BA Pečňa (D2) BA Ovsište (I/2) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ovsište (I/2) BA Prievoz (I/61) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Prievoz (I/61) BA Ružinov (I/63) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Ružinov (I/63) BA Letisko (Ivánska) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Letisko (Ivánska) BA Vajnory (I/61) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 BA Vajnory (I/61) Senec (II/503) NDS 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Senec (II/503) Blatné (I/61) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Blatné (I/61) Voderady (III/1286) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Voderady (III/1286) Trnava (R1) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trnava (R1) Hlohovec (II/513) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hlohovec (II/513) Červeník (I/61) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Červeník (I/61) Piešťany (II/499) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Piešťany (II/499) Horná Streda (I/61) NDS 22:05 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Horná Streda (I/61) Lúka (II/507) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Lúka (II/507) Nové Mesto n.V. (II/515) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Nové Mesto n.V. (II/515) Trenčín-Juh (I/9) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trenčín-Juh (I/9) Trečín (PD5) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trečín (PD5) Dubnica nad Váhom (I/57) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubnica nad Váhom (I/57) Ilava (II/574A) NDS 22:07 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ilava (II/574A) Ladce (I/61) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ladce (I/61) Uzol Púchov (R6) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Uzol Púchov (R6) Považská Bystrica-Centrum (II/517) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Centrum (II/517) Považská Bystrica-Sever (I/61) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Považská Bystrica-Sever (I/61) Bytča (II/507) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Bytča (II/507) Hričovské Podhradie (D3) NDS 21:57 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubná skala (I/18) Martin (R3) NDS 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Martin (R3) Turany (I/18) NDS 21:50 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ivachnová (I/18) Liptovský Mikuláš (II/584) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Mikuláš (II/584) Liptovský Ján (III/2340) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Ján (III/2340) Liptovský Hrádok (II/537) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Liptovský Hrádok (II/537) Hybe (I/18) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Hybe (I/18) Východná (I/18) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Východná (I/18) Važec (I/18) NDS 22:04 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Važec (I/18) Štrba (III/3060) NDS 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Štrba (III/3060) Bôrik (záp. portál) NDS 21:56 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Tunel Bôrik NDS 21:56 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.