Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
II/511 Horský prechod Skýcov SC TSK VOJ Prievidza 22:00 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3.5t suchá žiadny
III/1774 Horský prechod Šútovce SC TSK VOJ Prievidza 21:49 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m vlhká žiadny
II/512 Oslany (I/64) Cerová (hr. PD/ZC) SC TSK VOJ Prievidza 22:00 úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m suchá žiadny
II/558 Stakčín (I/74) Ulič SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
- Cesty III. triedy, obvod Stakčín SÚC PSK Humenné 21:59 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 3 cm
II/537 Liptovský Hrádok (I/18) Podbanské SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 21:41 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 21:55 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 21:58 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Liptovský Hrádok SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/576 Horský prechod Herlianske Sedlo SÚC PSK Vranov nad Topľou 21:44 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 4-5 cm
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 3 cm
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Stará Bystrica (III/2035) hr. okr. CA/NO SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Horná Štubňa, sever (I/65) Horná Štubňa, žel. st. (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Makov SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Makov (III/2019) Vyšní Labajovci SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/10 Horský prechod Javorník SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 sedlo Malý Šturec Dolná Štubňa (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/64 Horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 21:52 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Kremnické Bane (hr. okr. ZH/TR) Horná Štubňa, žel. st. (R3) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, žel. st. (I/65) Horná Štubňa, sever (I/65) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Horná Štubňa, sever (R3) hr. okr. TR/MT SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/68 Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN Stará Ľubovňa (I/77) SÚC PSK Stará Ľubovňa 21:53 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Čertovica (hr. BR/LM) Kráľova Lehota (I/18) SC ŽSK Liptov 22:00 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Obručné Bardejov (Štefánikova) SÚC PSK Bardejov 22:08 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/77 Bardejov (Štefánikova) Hutka SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/484 Klokočov, št. hr. CZE Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Makov (I/10) Turzovka (II/541) SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/487 Turzovka (II/541) Čadca (I/11) SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/519 Horský prechod Vyšehrad SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/519 Rudno (III/2183) Turčiansky Ďur (hr. TR/MT) SC ŽSK Turiec 21:59 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Krásno nad Kysucou (I/11) Stará Bystrica (III/2035) SC ŽSK Kysuce 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/537 Tatranská Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (I/66) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 21:57 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/540 Veľká Lomnica (I/66) Tatranská Lomnica (II/537) SÚC PSK Poprad 21:56 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/541 Kotešová, križ. II/507 Semeteš SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/541 Semeteš Turzovka, križ. II/487 SC ŽSK Kysuce 22:04 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/545 hr. okr. PO/BJ Bardejov (I/77) SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/545 Zborov (I/77) Becherov, št. hr. PLN SÚC PSK Bardejov 22:06 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/547 KE Dargovských hrdinov (R4) Košická Belá (kúpalisko) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/548 KE Pereš (I/50) Malá Ida (III/3405) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/552 KE Nad Jazerom (R4) Nižná Hutka (III/3366) Mesto Košice 22:03 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/574 Horský prechod Homôlka SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/574 odb. Zliechov Diviacka Nová Ves, Juh (I/9) SC TSK VOJ Prievidza 21:49 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/583 Gbeľany Demkovská (hr. ZA/DK) SC ŽSK Horné Považie 22:02 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.