Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
PD5 D1 Trenčín Trenčín-Zlatovce (I/61) NDS - - - -
I/2 BA Incheba (D1) Čunovo, št. hr. HUN Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/572 Bratislava, Patrónka (I/2) Bratislava, Bajkalská (I/61) Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/61 BA Petržalka, št. hr. AUT BA Incheba (I/2) Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/502 BA Račianske mýto (II/572) BA Rača, odb. Vajnory Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/2 Záhorská Bystrica (D4) BA Mlynská Dolina (D2) Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 BA Bajkalská (I/61) Rovinka Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/61 BA Prievoz (D1) BA Pri Mlyne Mesto Bratislava 04:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/79 Somotor (III/3689) Kráľovský Chlmec (II/555) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/552 Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) Nižný Žipov (III/3661) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/79 Kráľovský Chlmec (II/555) Čierna SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trebišov SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/79 Sečovská Polianka (hr. VT/TV) Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/19 Dargov (hr. KS/TV) odb. Vojčice (III/3736) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sečovce SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kráľovský Chlmec SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/79 Vojčice (III/3736) Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3650 Dargov (I/19) Parchovany (I/79) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3656 Sečovce (III/3655) Trebišov (III/3676) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/555 hr. okr. MI/TV Kráľovský Chlmec (I/79) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3698 Kráľovský Chlmec (I/79) Pribeník SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/552 Nižný Žipov (III/3661) Sirník (hr. TV/MI) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/79 Slovenské Nové Mesto-sever (I/79A) Somotor (III/3689) SC KSK Trebišov 04:22 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 04:22 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 04:35 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 04:35 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 04:38 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 04:38 bez obmedzení mokrá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 04:38 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 04:39 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čebovce BBRSC Lučenec 04:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 04:39 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 04:40 bez obmedzení mokrá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 04:40 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany BBRSC Lučenec 04:40 bez obmedzení mokrá žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 04:40 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lučatín BBRSC Banská Bystrica 04:41 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 04:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 04:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 04:41 bez obmedzení mokrá žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 04:41 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš BBRSC Lučenec 04:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 04:42 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 04:42 bez obmedzení mokrá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 04:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 04:42 bez obmedzení mokrá žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky kašovitý sneh 3 cm
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 04:42 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 04:43 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 04:43 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 04:43 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 04:43 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kremnica BBRSC Žiar nad Hronom 04:43 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
II/578 Skalka Kremnica (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 04:43 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
II/513 Trakovice (I/61) Rišňovce SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/1320 Šulekovo (II/513) Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/507 Hlohovec (II/513) hr. okr. HC/PN SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/514 Hlohovec, kr. II/507 Merašice (hr. HC/TO) SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/507 hr. okr. GA/HC Hlohovec (II/513) SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/1319 Madunice (I/61) Šulekovo (II/513) SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Červeník SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/61 Bučany (III/1337) Drahovce (hr. HC/PN) SÚC TTSK Trnava 04:43 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/9 Lovčica-Trubín (R2) Ladomerská Vieska (I/65) BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žiar nad Hronom-východ (R1) Kremnica (II/578) BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 bez obmedzení mokrá žiadny
I/9 Nová Lehota (hr. PD/ZH) Lovčica-Trubín (R2) BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 bez obmedzení mokrá žiadny
I/65 Žarnovica-sever (R1, II/428) Žiar nad Hronom-východ (R1) BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
I/65 Horský prechod Kremnické Bane BBRSC Žiar nad Hronom 04:44 bez obmedzení mokrá žiadny
II/507 Púchov-Trenčianska (I/49) odb. Upohlav (III/1975) SC TSK VOJ Považská Bystrica 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/507 Dulov Púchov-Vsetínska (I/49) SC TSK VOJ Považská Bystrica 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/49 Lysá pod Makytou, št. hr. CZE Púchov (II/507) SC TSK VOJ Považská Bystrica 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/49 Púchov (II/507) Beluša (R6) SC TSK VOJ Považská Bystrica 04:44 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Púchov SC TSK VOJ Považská Bystrica 04:44 zimné pneumatiky miestami čerstvý sneh 1 cm

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.