Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
PD5 D1 Trenčín Trenčín-Zlatovce (I/61) NDS - - - -
II/576 Horský prechod Herlianske Sedlo SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 4-5 cm
III/3624 Sačurov (I/79) Dlhé Klčovo, odb. Hencovce (III/3621) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/576 Vranov nad Topľou (I/79) Banské SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
I/79 Vranov nad Topľou (I/18) Sečovská Polianka (hr. VT/TV) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/556 Hanušovce nad Topľou (I/18) hr. okr. VT/SK SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/554 Ričijov (hr. MI/VT) Tovarné (II/558) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Vranov nad Topľou SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/15 Vranov nad Topľou (I/18) Podčičva (II/558) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3621 Hencovce-žel. st. (I/18) Dlhé Klčovo, odb. Sačurov (III/3624) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Lipníky (I/21) Čaklov (III/3614) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/15 Podčičva (II/558) Holčíkovce (III/3634) SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/554 Tovarné (II/558) hr. okr. VT/HE SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hanušovce nad Topľou SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/558 Podčičva (I/15) Hudcovce SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Čaklov (III/3614) hr. okr. VT/MI SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Holčíkovce SÚC PSK Vranov nad Topľou 15:19 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení vlhká žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení vlhká žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení vlhká žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení vlhká žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľké Kapušany SC KSK Michalovce 15:30 bez obmedzení suchá žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 15:33 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Podbiel (I/59) Huty (hr. TS/LM) SC ŽSK Orava 15:34 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/535 odb. Dobšiná (I/67) Palcmanská Maša (III/3047) SC KSK Rožňava 15:37 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
I/67 Horský prechod Dobšiná SC KSK Rožňava 15:37 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Dobšiná SC KSK Rožňava 15:37 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 2 cm
I/67 Henckovce (II/587) Dobšiná SC KSK Rožňava 15:37 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/67 odb. Dedinky (II/535) Ostrá Skala (hr. RV/PP) SC KSK Rožňava 15:37 zimné pneumatiky miestami čerstvý sneh 2 cm
II/587 Plešivec (I/16) Dlhá Ves, št hr. HUN SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/16 Gemerská Panica (hr. RA/RV) Brzotín (III/3000) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Plešivec SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/587 Pašková Plešivec (I/16) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/526 Štítnik (II/587) Rožňava (I/16) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/67 Rožňava (I/16) Henckovce (II/587) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/526 sedlo Hrádok Štítnik (II/587) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/16 Horský prechod Soroška SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/549 Úhornianske sedlo Krásnohorské Podhradie (I/16) SC KSK Rožňava 15:38 úsek uzatvorený čerstvý sneh 4-5 cm
II/533 Gemerská Poloma (I/67) sedlo Súľová SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 3 cm
I/16 Brzotín (III/3000) Lipovník (III/3012) SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/587 Henckovce (I/67) odb. Petrovo SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Rožňava SC KSK Rožňava 15:38 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Štítnik SC KSK Rožňava 15:39 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
II/587 odb. Petrovo Pašková SC KSK Rožňava 15:39 zimné pneumatiky miestami kašovitý sneh 1 cm
R4 Milhosť, št. hr. Kechnec NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 KE Prešovská/Sečovská (I/19) KE Most VSS (R2) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 Budimír (D1) KE Dargovských hrdinov (II/547) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/20 Budimír (D1) odb. Ploské NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Herľany Bidovce (I/19) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Hrhov (III/3024) odb. Mokrance (III/3365) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
R4 Kechnec Košice-juh (I/17) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/17 Košice-juh (R4) Košice-VSS (I/16) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
PR3 KE Dargovských hrdinov (II/547) KE Prešovská/Sečovská (I/19) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod SSÚR Košice NDS 15:39 bez obmedzení mokrá žiadny
I/17 Milhosť, št. hr. Košice-juh (R4) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 KE Prešovská/Sečovská (PR3) Košické Oľšany (III/3325) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Šaca (I/16) KE Pereš (II/548) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
R2 KE Pereš (II/548) KE Most VSS (PR3) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Mokrance (III/3365) Šaca (odb. VSŽ) NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 Horský prechod Dargov NDS 15:39 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Horský prechod Ďurďošík NDS 15:39 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Ďudošík (III/3327) Košický Klečenov NDS 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 hr. okr. SE/MA Malacky (II/503) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/2 Malacky (II/503) Záhorská Bystrica (D4) SÚC TTSK Trnava 15:39 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.