Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
III/3299 Turňa nad Bodvou Hosťovce, št. hr. HUN NDS - - - -
III/3339 Budimír (D1) Vajakovce (III/3325) NDS - - - -
III/3325 Košické Oľšany (I/19) Vajakovce (III/3339) NDS - - - -
III/3401 Ludvíkov dvor (R2) Haniska (I/20) NDS - - - -
R3 Martin-diaľnica (D1) Martin-Volkswagen (I/18) NDS - - - -
PD5 D1 Trenčín Trenčín-Zlatovce (I/61) NDS - - - -
II/502 Trstín (I/51) Dechtice SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Buková SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 hr. okr. SE/TT Trnava-sever (II/504) SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
II/502 Doľany Trstín (I/51) SÚC TTSK Trnava 21:31 bez obmedzení suchá žiadny
II/546 Prešov-Vydumanec (I/18) Bajerov (III/3464) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/546 Horský prechod Klenov SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Motorest Branisko Malý Šariš (III/3430) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Chminianska Nová Ves SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3177 hr. okr. SB/PO Bertotovce (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3420 Široké (I/18) Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Lipany (III/3193) Veľký Šariš (III/3179) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Horský prechod Pusté Pole SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3177 Sabinov (I/68) hr. okr. SB/PO SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Prešov (I/68) Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lipany SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/68 Veľký Šariš (III/3179) Prešov, Levočská (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/20 Prešov-Petrovianska (I/80) Prešov-Duklianska (I/18) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/20 Ličartovce Prešov-Petrovianska (I/80) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Prešov (I/68) Lipníky (I/21) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nižná Šebastová SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3452 Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) Demjata (II/545) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/21 Lipníky (I/18) hr. okr. PO/SK SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/545 Kapušany (I/18) hr. okr. PO/BJ SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Malý Šariš (III/3430) Prešov (I/68) SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Záborské SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 4-5 cm
I/20 odb. Ploské Ličartovce SÚC PSK Prešov 21:35 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Valaská Dubová (hr. RK/DK) Široká (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Široká (R3) Dlhá nad Oravou (III/2253) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Námestovo (III/2273) Oravská Polhora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Trstená-sever (R3) Trstená, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R3 Sedliacka Dubová (I/59) Široká (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 hr. okr. CA/NO Lokca (I/78) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Námestovo SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/59 Tvrdošín-sever (R3) Trstená-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Trstená SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/520 Vavrečka (I/78) Tvrdošín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
I/78 Hruštín (III/2284) Námestovo (III/2273) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R3 Trstená, sever Tvrdošín, sever SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/583 Demkovská (hr. ZA/DK) Párnica (I/70) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Dlhá nad Oravou (III/2253) Tvrdošín-sever (R3) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/70 Kraľovany (I/18) Párnica (II/583) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/70 Párnica (II/583) Dolný Kubín (I/59) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/78 Horský prechod Príslop SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/520 Trstená (I/59) Suchá Hora, št. hr. PLN SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Podbiel (I/59) Huty (hr. TS/LM) SC ŽSK Orava 21:36 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štúrovo RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/76 Štúrovo (I/63) Čata (hr. NZ/LV) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) Štúrovo, št. hr. HUN RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/509 odb. Malá Mužla Štúrovo, žel. st. (I/63) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/564 hr. okr. LV/NZ Štúrovo (I/76) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šurany RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/580 Palárikovo (I/75) Hul (II/511) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/511 Žitavce Dvory nad Žitavou (I/75) RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
II/580 Hul (II/511) Beša RSÚC NR Nové Zámky 21:39 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nové Zámky RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Kendereš (hr. SA/NZ) Nové Zámky (I/64) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Nové Zámky (I/64) odb. Dedinka (III/1530) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/64 Kotelnica (hr. KN/NZ) Branč (hr. NZ/NR) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
II/563 Nové Zámky (I/64) Komoča (hr. NZ/KN) RSÚC NR Nové Zámky 21:40 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 21:41 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R6 Beluša (D1) Beluša-sever (I/49A) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Uzol Púchov (R6) Považská Bystrica-Centrum (II/517) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Ilava (II/574A) Ladce (I/61) NDS 21:41 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.