Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/14 Uľanka (I/59) Dolný Harmanec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/14 Horský prechod Šturec BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 BB Sever (R1) Uľanka (I/14) BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/59 Uľanka (I/14) Motyčky BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/59 Horský prechod Donovaly BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 BB Hušťák (R1) BB Cementáreň BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 BB Cementáreň Brusno (III/2430) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brusno (III/2430) Podbrezová (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Podbrezová (I/72) Brezno (ČSPH Slovnaft) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Brezno (ČSPH Slovnaft) Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Heľpa Červená Skala BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Horský prechod Besník BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/69 Letisko Sliač (hr. ZV/BB) Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/72 sedlo Zbojská Pohronská Polhora BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Pohronská Polhora Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Podbrezová (I/66) Bystrá (II/584) BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/72 Horský prechod Čertovica BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/529 Vrchslatina Brezno (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/531 hr. okr. RA/BR Červená Skala (I/66) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
II/578 Banská Bystrica (I/59) Kordíky BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/584 Srdiečko Bystrá (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/591 Banská Bystrica (I/66) Sebedín (hr. BB/ZV) BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/2378 Brezno-Halny (I/66) Mýto pod Ďumbierom (I/72) BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica BBRSC Banská Bystrica 21:55 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Brezno BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Heľpa BBRSC Banská Bystrica 21:41 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Lučatín BBRSC Banská Bystrica 21:54 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Polkanová BBRSC Banská Bystrica 21:44 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/16 Vígľaš (II/591) Kriváň (II/526) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Kriváň (II/526) odb. Dolná Bzová (III/2630) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Husárka (hr. LV/KA) Hontianske Nemce (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Hontianske Nemce (I/66) Tepličky (hr. KA/BS) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Dudince, kúpele Hontianske Nemce (I/51) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/66 Hontianske Nemce (I/51) Babiná sever (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Devičie (I/66) Senohrad (II/527) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Stará Huta (II/591) Podkriváň (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Kriváň (I/16) Hriňová (II/529) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Horský prechod Látky-Prašivá BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Dačov Lom (hr. VK/KA) Babiná sever (I/66) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/529 Horský prechod Vrchslatina BBRSC Krupina 21:41 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/591 Sebedín (hr. BB/ZV) Zvolenská Slatina (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Vígľaš (I/16) Červeňany (hr. DT/VK) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Zolná (II/591) Hradná (III/2693) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
III/2455 Hradná (III/2693) Detva (I/16) BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kriváň BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Krupina BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zvolen BBRSC Krupina 21:41 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 odb. Dolná Bzová (III/2630) Lučenec (I/71) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Lučenec (I/71) Ružová osada (hr. LC/RS) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/71 Lučenec (I/16) Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Beluja (hr. LV/VK) Veľký Krtíš (II/527) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Veľký Krtíš (II/527) Pôtor (II/585) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 Pôtor (II/585) hr. okr. VK/LC BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
I/75 hr. okr. VK/LC Lučenec (I/16) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 hr. okr. DT/PT Kokava nad Rimavicou (II/595) BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
II/526 Horský prechod Chorepa BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Ryžovisko (hr. LV/VK) Slovenské Ďarmoty (II/527A) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Slovenské Ďarmoty (II/527A) Veľký Krtíš (I/75) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/527 Veľký Krtíš (I/75) Dačov Lom (hr. VK/KA) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Fiľakovo (I/71) Šurice, žel. st. (III/2677) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Lučenec (I/75) Rároš (hr. LC/VK) BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/585 Rároš (hr. LC/VK) Pôtor (I/75) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Červeňany (hr. DT/VK) Slovenské Kľačany (I/75) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/591 Slovenské Kľačany (I/75) Dolná Strehová (II/585) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
II/594 Panické Dravce, sever (II/585) Kalonda, št. hr. HUN BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
II/595 Tomášovce-východ (I/16) Kokava nad Rimavicou (II/526) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
III/2669 Kurtáň (I/71) Nové Hony (I/16) BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čebovce BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Fiľakovo BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou BBRSC Lučenec 21:46 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Lučenec BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Poltár BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany BBRSC Lučenec 21:47 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš BBRSC Lučenec 21:46 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Ožďany (I/16) Babin Most (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Figa-západ (I/16) Tornaľa-juh (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Tornaľa-juh (I/67) Gemer (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Ružová osada (hr. LC/RS) Babin Most (R2) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Babin Most (R2) Bátka (III/2753) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Bátka (III/2753) Figa-západ (R2) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/16 Figa-západ (R2) Gemerská Panica (hr. RA/RV) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/67 Kráľ, št. hr. HUN Tornaľa (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Rimavská Sobota (I/16) Hrachovo (III/2713) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Hrachovo (III/2713) Tisovec (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/72 Horský prechod Zbojská BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení vlhká žiadny
II/526 Klenovec (III/2767) Rákošská Baňa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/526 Rákošská Baňa sedlo Hrádok BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 Pavlovce (II/571) Rimavská Sobota (I/16) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 Tisovec (I/72) hr. okr. RS/RA BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/531 hr. okr. RS/RA hr. okr. RA/BR BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení vlhká žiadny
II/532 Behynce (I/16) Egrešový vrch BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/532 Egrešový vrch Muráň (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Šurice, žel. st. (III/2677) Pavlovce (II/531) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
II/571 Pavlovce (II/531) Kráľ (I/67) BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hnúšťa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Jelšava BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Tornaľa BBRSC Rimavská Sobota 21:54 bez obmedzení suchá žiadny
I/51 Tepličky (hr. KA/BS) Banská Belá (III/2539) BBRSC Žiar nad Hronom 21:53 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/65 Hronský Beňadik (R1) Nová Baňa BBRSC Žiar nad Hronom 21:54 zimné pneumatiky suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.