Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
I/63 Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) Štúrovo, št. hr. HUN RSÚC NR Nové Zámky 07:21 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Štúrovo RSÚC NR Nové Zámky 07:21 bez obmedzení vlhká žiadny
I/76 Štúrovo (I/63) Čata (hr. NZ/LV) RSÚC NR Nové Zámky 07:21 bez obmedzení vlhká žiadny
II/564 hr. okr. LV/NZ Štúrovo (I/76) RSÚC NR Nové Zámky 07:21 bez obmedzení vlhká žiadny
II/509 odb. Malá Mužla Štúrovo, žel. st. (I/63) RSÚC NR Nové Zámky 07:21 bez obmedzení vlhká žiadny
II/539 Mengusovce (I/18) Vyšné Hágy (II/537) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/537 Podbanské Tatranská Polianka (III/3064) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
I/18 hr. okr. LM/PP Poprad (II/534) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/538 Tatranská Štrba (I/18) Štrbské Pleso (II/537) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
III/3064 Svit (I/18) Tatranská Polianka (II/537) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
III/3060 Tatranská Štrba (I/18) Štrba (D1) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/66 Tatranská Kotlina (II/537) Ždiar SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/536 Jánovce (I/18) Kežmarok (I/66) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/540 Veľká Lomnica (I/66) Tatranská Lomnica (II/537) SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
III/3078 Podspády (I/66) Podspády/Jurgów, št. hr. SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
I/66 Podspády (III/ 3078) Tatranská Javorina, št. hr. PLN SÚC PSK Poprad 05:17 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Kežmarok SÚC PSK Poprad 05:16 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/66 Veľká Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (II/537) SÚC PSK Poprad 05:16 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/66 Horský prechod Podspády SÚC PSK Poprad 05:16 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
II/537 Tatranská Lomnica (II/540) Tatranská Kotlina (I/66) SÚC PSK Poprad 05:16 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Levoča SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky miestami zľadovatený sneh 2 cm
I/18 Levoča (II/533) Beharovce (III/3261) SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/536 odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) Spišský Štvrtok (I/18) SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/533 Harichovce (hr. SN/LE) Levoča (I/18) SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/18 Horský prechod Branisko SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/18 Jánovce (II/536) Levoča (II/533) SÚC PSK Poprad 05:15 zimné pneumatiky suchá žiadny
III/3102 Veľká Lomnica (II/540) Stará Lesná, žel. st. (II/537) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Poprad SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/537 Tatranská Polianka (III/3064) Tatranská Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Horský prechod Vernár SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/66 Hranovica (III/3069) Veľká Lomnica (II/540) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/67 Ostrá Skala (hr. RV/PP) Pusté pole (I/66) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/534 Poprad (I/18) Starý Smokovec (II/537) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
I/18 Poprad (II/534) Jánovce (II/536) SÚC PSK Poprad 05:13 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/555 Michalovce (I/19) hr. okr. MI/TV SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Jovsa (III/3743) odb. Vyšná Rybnica (III/3792) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
II/566 Tibava (I/19) Dúbrava SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
II/554 Trhovište (I/19) Ričijov (hr. MI/VT) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
II/552 Sirník (hr. TV/MI) Maťovce (III/3760) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Sobrance SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Závadka (III/3743) Vyšné Nemecké, št. hr. UKR SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
II/582 Michalovce (I/18) Jovsa (III/3743) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
II/554 Oborín (II/552) Trhovište (I/19) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Michalovce SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
II/582 odb. Vyšná Rybnica (III/3792) Sobrance (I/19) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
III/3765 Bánovce nad Ondavou (II/554) Budkovce (III/3744) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Veľké Kapušany SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
I/19 Michalovce (I/18) Závadka (III/3743) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/74 Strážske (I/18) Strážske, odb. Chemko SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/18 hr. okr. VT/MI Michalovce (I/19) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/19 odb. Vojčice (III/3736) Michalovce (I/18) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení suchá žiadny
III/3744 Michalovce (I/19) Vojany (II/552) SC KSK Michalovce 05:12 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Juh (R2) Žiar nad Hronom-Východ (I/65) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Lovčica-Trubín (I/9) Žiar nad Hronom-Juh (R1) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Lehôtka pod Brehmi (I/65) Žiar nad Hronom-Juh (R2) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
I/65 Olichov (III/1522) Čaradice (R1) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žarnovica-sever (II/428) Lehôtka pod Brehmi (I/65) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Hronský Beňadik (I/76) Nová Baňa (III/2512) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Žarnovica-juh (II/428) Žarnovica-sever (II/428) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nová Baňa (III/2512) Žarnovica-juh (II/428) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 odp. Tekovské Nemce Hronský Beňadik (I/76) NDS 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Čaradice (I/65) odp. Tekovské Nemce Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Beladice (III/1669) Zlaté Moravce (I/65) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Západ (R1a) Nitra-Juh (II/562) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Východ (I/51) Beladice (III/1669) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 BB Sever (I/59) BB Východ (I/66) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Nitra-Juh (II/562) Nitra-Východ (I/51) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Zlaté Moravce (I/65) Čaradice (I/65) Granvia 05:10 bez obmedzení suchá žiadny
II/548 Štós (Bodva) hr. okr. KS/GL SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 1 cm
- Cesty III. triedy, obvod Štós SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení vlhká žiadny
II/548 Malá Ida (III/3405) Štós (Bodva) SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
II/550 Moldava nad Bodvou (I/16) Jasov (II/548) SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
II/517 Malé Lednice (hr. PB/ZA) Rajec (I/64) SC ŽSK Horné Považie 05:09 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/64 Horský prechod Fačkov SC ŽSK Horné Považie 05:09 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Rajec SC ŽSK Horné Považie 05:09 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 3 cm
I/64 Fačkov (obec) odb. Turie (III/2084) SC ŽSK Horné Považie 05:09 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Čaňa SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
II/576 Bidovce (I/19) Bohdanovce (II/552) SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
II/552 Nižná Hutka (III/3366) Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) SC KSK Moldava nad Bodvou 05:09 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Nové Mesto n.V. (II/515) Trenčín-Juh (I/9) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
I/9 Drietoma, št. hr. CZE Chocholná (D1) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Lúka (II/507) Nové Mesto n.V. (II/515) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trenčín-Juh (I/9) Trečín (PD5) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
R2 Bánovce n/B - Západ Bánovce n/B - Východ NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Horná Streda (I/61) Lúka (II/507) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Dubnica nad Váhom (I/57) Ilava (II/574A) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Trečín (PD5) Dubnica nad Váhom (I/57) NDS 05:08 bez obmedzení suchá žiadny
II/541 Kotešová, križ. II/507 Semeteš SC ŽSK Horné Považie 05:07 zimné pneumatiky vlhká žiadny
R1 Trnava-Modranka (I/51) Trnava (D1) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
II/507 hr. okr. PB/BY Oblazov SC ŽSK Horné Považie 05:07 zimné pneumatiky suchá žiadny
R1 Veľké Zálužie (III/1674) Nitra-Západ (R1a) NDS 05:07 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Šoporňa (I/62) Veľké Zálužie (III/1674) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Sereď (I/62) Dolná Streda (II/507) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
R1A Lehota (R1) Nitra, Brezový háj (I/51) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
R1 Dolná Streda (II/507) Šoporňa (I/62) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
I/10 Kolárovice Bytča (I/61) SC ŽSK Horné Považie 05:07 zimné pneumatiky suchá žiadny
R1 Trnava (D1) Sereď (I/62) NDS 05:07 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Bytča SC ŽSK Horné Považie 05:07 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 4-5 cm

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.