Prehľad zjazdnosti

Na tejto stránke si môžete prezerať tabuľkovo orientovaný aktuálny stav zjazdnosti jednotlivých sledovaných cestných úsekov. Vysvetlivky sa nachádzajú pod tabuľkou.

Cesta Začiatok úseku Koniec úseku Údržbu vykonáva Čas Obmedzenia Stav vozovky Vrstva snehu
II/535 Palcmanská Maša (III/3047) Sykavka (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/547 Košická Belá (kúpalisko) Jaklovce (II/546) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/533 Horský prechod Grajnár SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/549 Mníšek nad Hnilcom (II/546) Úhornianske sedlo SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/547 Spišské Vlachy (II/536) Spišské Podhradie (I/18) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/546 Bystré (hr. PO/GL) Jaklovce (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hincovce SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/546 Jaklovce (II/547) Mníšek nad Hnilcom (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/533 Horský prechod Súľová SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
III/3420 Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) Kluknava (II/547) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/533 Novoveská Huta Harichovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/536 Spišské Vlachy (II/547) Jamník (III/3208) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/536 Spišská Nová Ves (II/533) odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/548 hr. okr. KS/GL Smolník (II/549) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Mníšek nad Hnilcom SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Nová Ves SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/547 Margecany (II/546) Spišské Vlachy (II/536) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/546 Mníšek nad Hnilcom (II/549) Zimná dolina (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
II/536 Jamník (III/3208) Spišská Nová Ves (II/533) SC KSK Spišská Nová Ves 16:38 zimné pneumatiky mokrá žiadny
R2 Zvolen-Východ Pstruša NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Lieskovec (III/2452) Vígľaš (II/591) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/51 Banská Belá (III/2539) Hronská Breznica (R1) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Babiná sever (II/527) Zvolen, Neresnica (I/16) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Kremnička (I/69) BB Hušťák (I/66) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Detva Kriváň (II/526) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Budča (R2) Kováčová (I/66) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Budča (R1) Zvolen-Pustý hrad (I/16) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/66 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Kováčová (R1) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/16 Zvolen, Pustý Hrad (R2) Lieskovec (III/2452) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
I/69 Kováčová (I/66) Letisko Sliač (hr. ZV/BB) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R2 Pstruša (I/16) Detva NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 BB Hušťák (I/66) BB Sever (I/59) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Žiar nad Hronom-Východ (I/65) Hronská Dúbrava (I/51) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Hronská Dúbrava (I/51) Budča (R2) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
R1 Kováčová (I/66) BB Kremnička (I/69) NDS 16:34 bez obmedzení vlhká žiadny
D1 Prešov-juh (I/80) Lemešany (III/3445) NDS 16:32 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Lemešany (III/3445) Budimír (R4) NDS 16:32 bez obmedzení suchá žiadny
D1 Chminianska Nová Ves (I/18) Prešov-západ (I/18) NDS 16:32 bez obmedzení vlhká žiadny
I/80 Prešov-Košická (I/20) Prešov-Juh (D1) NDS 16:32 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Haligovce SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
II/543 Červený Kláštor, kúpele Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
II/542 Spišská Belá (I/66) Spišská Stará Ves (II/543) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
II/543 Hniezdne (I/77) Červený Kláštor, kúpele SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 2 cm
I/68 Stará Ľubovňa (I/77) Pusté Pole (hr. SL/SB) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
I/77 Spišská Belá (I/66) Toporec, žel. st. (III/3099) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
I/68 Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN Stará Ľubovňa (I/77) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Pusté Pole SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky miestami utlačený sneh 2 cm
I/77 Ľubotín (I/68) Obručné SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
- Cesty III. triedy, obvod Malý Lipník SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
- Cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
- Cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky utlačený sneh 3 cm
I/77 Toporec, žel. st. (III/3099) Stará Ľubovňa (I/68) SÚC PSK Stará Ľubovňa 16:13 zimné pneumatiky kašovitý sneh 2 cm
I/11 Svrčinovec, št. hr. CZE Čadca, múzem (I/11A) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Svrčinovec (sev. portál) Poľana (záp. portál) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Oščadnica (I/11A) Kysucký Lieskovec (III/2051) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Tunel Horelica NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Horelica (vých. portál) Oščadnica (I/11) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Poľana NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Kysucká brána Žilina-Sever (D3) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11 Kysucký Lieskovec (III/2051) Kysucká brána NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/12 Svrčinovec (I/11) Skalité, št. hr. PLN NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Tunel Svrčinovec NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/11A Čadca, múzem (I/11) Horelica (záp. portál) NDS 16:12 bez obmedzení vlhká žiadny
I/11 Čadca, múzem (I/11A) Oščadnica (I/11A) NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
D3 Poľana (vých. portál) Skalité, št. hr. PLN NDS 16:12 bez obmedzení suchá žiadny
I/63 Veľký Meder (hr. DS/KN) odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/511 hr. okr. NZ/KN Pavlov dvor (I/64) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 Komárno, Tehelňa (I/64) Virt (III/1465) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Hurbanovo RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zemianska Olča RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Komárno, št. hr. HUN Chotín, žel. st. (II/589) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Šrobárová RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/573 hr. okr. NZ/KN Kolárovo (II/563) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 Virt (III/1465) Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/64 Chotín, žel. st. (II/589) Kotelnica (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/573 Kolárovo (II/563) Komárno (I/63) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/509 Bajč (I/64) hr. okr. KN/NZ RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/588 Moča (I/63) hr. okr. KN/NZ (odb. III/1476) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
I/63 odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) Komárno, Tehelňa (I/64) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/589 Chotín, žel. st. (I/64) Pribeta, žel. st. (hr. KN/NZ) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/563 Komoča (hr. NZ/KN) Kolárovo (II/573) RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Komárno RSÚC NR Komárno 16:12 bez obmedzení mokrá žiadny
II/511 Skýcov (III/1750) Zlaté Moravce (I/65) RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Jelenec Olichov (III/1522) RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky vlhká žiadny
III/1581 hr. okr. LV/ZM Olichov (I/65) RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky vlhká žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/511 Tesárske Mlyňany (I/65) Žitavce RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Vráble RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 Veľký Lapáš (obaľovňa) hr. okr. NR/LV RSÚC NR Nitra 16:10 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/593 Dražovce (I/64) hr. okr. NR/TO RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky vlhká žiadny
II/562 Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) hr. okr. NR/SA RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Nitra RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky vlhká žiadny
I/65 Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) Jelenec RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
II/513 Rišňovce Nitra, Kynek (I/51) RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Nitra-sever (R1A) Koniarovce RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/51 Nitra, Brezový háj (R1A) Veľký Lapáš (obaľovňa) RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/64 Branč (hr. NZ/NR) Nitra, odb. Levice (I/51) RSÚC NR Nitra 16:09 zimné pneumatiky suchá žiadny
I/2 Holíč (I/51) Kúty (II/425) SÚC TTSK Senica 16:09 bez obmedzení suchá žiadny
II/426 Skalica, št. hr. CZE Holíč (I/2) SÚC TTSK Senica 16:09 bez obmedzení suchá žiadny
- Cesty III. triedy, obvod Holíč SÚC TTSK Senica 16:09 bez obmedzení suchá žiadny

Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou, mierne zastaralé údaje (staršie ako 5 hodín) sú vyznačené modrou farbou. Už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť.

Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má nadpis napísaný tmavočervenou farbou.

Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".

Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač. V prípade, ak používate Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší, resp. kompatibilný prehliadač, budete vyzvaní na potvrdenie tlače. Po odoslaní dokumentu na tlačiareň sa popup okno automaticky zatvorí.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.